» » » Урок: Микола Вінграновський. Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів. «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече…»

Урок: Микола Вінграновський. Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів. «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече…»

Мета:

  • навчальна: продовжувати роботу з поетичними творами М. Вінграновського, навчати коментувати художні образи природи;

  • розвивальна: удосконалювати вміння вдумливо та виразно читати поезії, розвивати логічне мислення, уміння комунікативно доцільно висловлювати власні думки щодо змісту віршів;

  • виховна: виховувати патріотизм.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: виставка літератури, портрет М. Вінграновського, ілюстрації до поезій «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече…».

…Той любов'ю повниться до світу, Хто рідну землю має під собою…

М. Вінграновський

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

Коментар учителя

З давніх-давен людина усвідомлювала тісний зв'язок із природою, розуміла свою залежність від неї. Природа викликала в людини найрізноманітніші почуття — від страху перед природними явищами такими, як вогонь, блискавка, грім тощо до захоплення красою навколишнього світу. Побутує думка, що література, а зокрема поезія, виросла з любові до природи. Саме споглядання навколишнього світу допомагає творчій особистості осмислити себе, свої по-чуття, стан душі, сформувати розуміння прекрасного. Ще стародавні грецькі поети оживляли й міфологізували природу, використовуючи її картини в порівняннях та метафорах.

Словникова робота

Поясніть значення слів «цяпоти», «чамрота».

Виразне читання поезії «Бабунин дощ»

Коментар учителя

Іноді письменники можуть вдаватися до словотворення, тобто вигадувати нові слова для підкреслення якої характерної риси предмета чи явища. Такі слова називаються неологізмами. Частина з цих слів можуть стати загально-вживаними словами. Так сталося, наприклад, із словом «мрія», яке вигранив для української мови М. Старицький. Якщо ви погортаєте «Кобзар» Т. Шевченка, то там ще слова «мрія» немає, адже воно з’явилося в нашій мові пізніше. Інша частина неологізмів так і залишається авторськими новотворами. Спробуйте відшукати нові слова в поезії «Бабунин дощ». Поміркуйте, яку роль вони тут виконують.

Бесіда з учнями

1. Який настрій у вас викликала поезія? 2. Хто є ліричним героєм вірша? Яким він постає у вашій уяві? 3. Пригадайте поезію М. Рильського «Дощ (Благодатний, довгожданий…)». Порівняйте враження, які ви здобули під час прочитання обох творів. 4. Яким змальовує дощ М. Вінграновський? 5. Назвіть засоби, за допомогою яких поет передає запахи природи?

Виразне читання поезії «Сама собою річка ця тече…»

Бесіда з учнями

1. Які картини природи змальовано в цій поезії? 2. Яке враження викликав у вас цей вірш? 3. Хто є ліричним героєм твору? 4. Який настрій поезії?

Робота з таблицею

Заповніть таблицю прикладами з поезії «Сама собою річка ця тече…»

Епітети

Порівняння

Персоніфікації

Метафори

Словесне малювання

Спробуйте передати картини рідної природи, змальовані М. Вінграновським у вірші «Сама собою річка ця тече…» за допомогою прози.

V. Підсумок уроку

Робота з епіграфом. «Мікрофон»

Як ви розумієте слова М. Вінграновського, подані в епіграфі до уроку?

Робота з картками в парах (групах)

Картка № 1
1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Поезія М. Вінграновського».
2. Охарактеризуйте ліричного героя у вірші «Сама собою річка ця тече».
3. Дайте визначення поняттю «колискова пісня».

Картка № 2
1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Моя улюблена річка за віршем М. Він­грановського «Сама собою річка ця тече».
2. Охарактеризуйте ліричного героя у вірші «Бабунин дощ».
3. Яка основна думка у вірші «Перша колискова»?

Картка № 3
1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Мотиви лірики М. Вінграновського».
2. Охарактеризуйте образ матері у вірші «Перша колискова».
3. Яка ідея вірша «Бабунин дощ»?


VI. Домашнє завдання

Прочитати початок повісті М. Вінграновського «Сіроманець» (за підручником до сторінки 261).

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря