» » » Урок: Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям. Максим Рильський «Осінь-маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як символ…»

Урок: Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям. Максим Рильський «Осінь-маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як символ…»

Мета:

  • навчальна: продовжувати роботу над поетичними творами М. Рильського, навчати відтворювати емоції та почуття ліричного героя творів, порівнюючи їх із власним образним баченням природи;

  • розвивальна: розвивати логічне мислення п'ятикласників, пам'ять, уміння висловлювати власні думки, робити висновки, умотивовуючи власні судження;

  • виховна: виховувати естетичні почуття, трепетне ставлення до природи.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: виставка літератури, портрет Максима Рильського, картини, на яких зображено осінні пейзажі (наприклад, І. Остроухов «Золота осінь», І. Левітан «Золота осінь», К. Моне «Осінь», Є. Волков «Жовтень», І. Шишкін «Осінній пейзаж»), аудіозапис А. Вівальді «Пори року» («Осінь»).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

Комунікативний практикум

Прочитайте висловлювання видатних людей про поезію. Поміркуйте, чому говорять, що поезія — це високе мистецтво?

1. Поезія пам'ятник, у якому зберігаються найкращі й найщасливіші моменти найкращих і найщасливіших людей (П. Шеллі). 2. Поезія — особлива манера сприймати зовнішній світ, спеціальний орган, який просіює матерію і, не змінюючи, преображає її (Г. Флобер). 3. Поезія — це потік радості, болі, здивування та мала кількість слів із словника (Дж. Джербан). 4. Поезія є найвищим родом мистецтва (В. Бєлінський). 5. Джерелом поезії є краса (М. Гоголь).

Робота з картинами

Розгляньте картини відомих художників, на яких зображена осінь. Які картини вам більше подобаються? Спробуйте дібрати власні епітети, по-рівняння та метафори, щоб описати намальоване. Прослухайте аудіозапис А. Вівальді «Пори року» («Осінь»). Яке враження передає митець? Чи спів-падає настрій музичного твору з картинами?

Словникова робота

Поясніть значення слів «естет», «папілярний», «палітра», «шати».

Виразне читання поезії «Осінь-маляр із палітрою пишною…»

Евристична бесіда «Я — кінорежисер»

Уявіть себе кінорежисером. Вам слід відзняти пейзаж, змальований М. Рильським у творі. Подумки проілюструйте вірш. Які барви наповнюють його? (Золотий, багряний, червоний бо йдеться про осінь…). Тепер спробуємо за строфами виписати художні засоби, деталі, які допоможуть відтворити цілісну картину (Ідеться про початок осені, бо листя ще золоте…).

Гра «Хто швидше?»

1. Випишіть усі епітети. 2. Випишіть усі метафори. 3. Випишіть усі персоніфіковані образи.

Бесіда з учнями

1. Який настрій викликала у вас поезія? 2. Чи співпадає цей настрій із враженнями від картин та музики? 3. Який засіб використовує автор у вірші найчастіше? Як ви гадаєте, чому? 4. Як письменник ставиться до осені?

Виразне читання поезії «Люби природи не як символ…»

Бесіда з учнями

1. Який настрій викликав у вас вірш? 2. До кого звертається автор у поезії? Свою думку аргументуйте. 3. Чому письменник закликає «бути сином для при-роди, а не естетом»? 4. Яка головна думка вірша?

ІV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Ознайомитися з творчістю Я. Щоголева.

Додаток

2. Робота з картками в парах (групах)

Картка № 1
1. Напишіть твір-мініатюру «Милозвучна поезія М. Рильського».
2. Охарактеризуйте ліричного героя у вірші «Дощ».
3. Поясніть вислів «Лише природа робить велике даром».

Картка № 2
1. Напишіть твір-мініатюру «Моє ставлення до поезії М. Рильського».
2. Охарактеризуйте ліричного героя у вірші «Осінь-маляр із палітрою пиш­ною».
3. Поясніть вислів «Закони створені для того, щоб сильний не був всемогутнім».

Картка № 3
1. Напишіть твір-мініатюру «Вираження природи в поезії М. Рильського».
2. Охарактеризуйте ліричного героя у вірші «Люби природу не як символ».
3. Поясніть вислів «О скільки у природи немудро-мудрих літер! О скільки у людини невміння прочитать…».
6  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря