» » » Урок: Максим Рильський. Основні відомості про поета. Уміння митця бачити красу рідної природи та створювати красу засобами поетичної мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»)

Урок: Максим Рильський. Основні відомості про поета. Уміння митця бачити красу рідної природи та створювати красу засобами поетичної мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»)

Мета:

  • навчальна: подати короткі відомості про поета, навчати виокремлювати в поезіях образ ліричного героя, відтворювати його емоції та почуття, порівнюючи з власним образним баченням природи;

  • розвивальна: розвивати логічне мислення п'ятикласників, пам'ять, уміння висловлювати власні думки, робити висновки, умотивовуючи власні судження;

  • виховна: виховувати естетичні почуття, трепетне ставлення до природи.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: виставка літератури, портрет Максима Рильського, картини Г. Тілкера із зображенням дощу, картина О. Кормухіної «Я бачу дощ», аудіозапис «Мелодія дощу» Л. Бетховена.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

Лекція вчителя

Максим Тадейович Рильський народився 19 березня 1895 року в Києві в родині багатого польського дворянина та селянської дівчини із села Романівни. Як син інтелігента майбутній поет отримав дуже гарну домашню освіту, а від матері Максим успадкував любов до України, її фольклору, слова. Пізніше Максим Рильський навчався в приватній гімназії у Києві, де вивчав іноземні мови та культури інших народів. Виростав майбутній письменник в оточенні української інтелігенції — Лисенків, Старицьких, Косачів. Хлопець захоплювався рідною природою. Ще змалку відчув потяг до поетичного слова й у сім років написав свій перший вірш.

Після закінчення школи вступив на медичний факультет Київського університету, однак дуже скоро зрозумів, що прагне чогось іншого й продовжив навчання вже на історико-філологічному факультеті. Проте громадянська вій-на, революція змусили його повернутися до села. Там Максим Рильський учителював, продовжуючи писати літературні твори. За своє життя митцю вдалося надрукувати 35 книжок поезії. Письменник займався й перекладацькою роботою — він перекладав із 13 мов, а ще його захоплював український фольклор, тому він редагував різні етнографічні видання.

Дослідження-відновлення

Доповніть твердження.

1. Максим Рильський народився _____________ в м. __________ в родині _________________. 2. На становлення Максима Рильського як патріота своєї країни впливало спілкування з такими родинами українських діячів:_________________. 3. Після закінчення школи майбутній письменник вступив до _____________________ на ___________ факультет, але через два роки перейшов на ________________.

Робота з картинами та музикальним супроводом

Розгляньте картини. Які враження вони викликають у вас? Які деталі одразу впадають в око? Якими б художніми засобами (метафорами, епітетами, порівняннями) ви б описали зображене? Прослухайте композицію Людвіга Бетховена «Мелодія дощу». Який настрій цього твору? Які враження він ви-кликав у вас?

Виразне читання поезії «Дощ (Благодатний, довгожданий…)»

Бесіда з учнями

1. Яку пору, на вашу думку, зображено в поезії? Який час доби описує автор? Чому ви так думаєте? 2. Який настрій викликає у вас вірш? 3. Які засоби роблять поезію музикальною? 4. Які художні засоби допомагають ліричному героєві висловити свої враження? 5. Чи збігається ваш настрій із настроєм ліричного героя? 6. Яка тема поезії? Яка її основна думка? 7. Чому автор називає дощ «золотим вечірнім гостем»?

Евристична бесіда «Я — кінорежисер»

Уявіть себе кінорежисером. Вам слід відзняти пейзаж, змальований М. Рильським у творі. Тож, подумки проілюструйте вірш. Які барви наповнюють його? (Жовта, бо золотий вечір, зелений, бо йдеться про буйні посіви…).

Тепер спробуємо за строфами виписати художні засоби, деталі, які допоможуть відтворити цілісну картину (Час доби вечір, пора року весна, наявні хмари, однак крізь них пробивається золоте проміння…).

Робота з таблицею

Заповніть таблицю, охарактеризувавши художні образи твору.

Художній образ

Зміст

Назва художнього засобу

Дощ

«Благодатний, довгожданний»

Епітет

ІV. Підсумок уроку

Бесіда за прочитаним твором

  • Чи‌ сподобався вам вірш?

  • Які‌ кольори ви побачили в поезії?

  • Як‌ описує дощ М. Рильський? Доведіть рядками із поетичного твору. ŠŠ

  • Чи‌ постає дощ ліричним героєм?

  • Які‌ епітети використовує автор для змалювання дощу?

  • Як ви розумієте рядок: «Відкривай гарячі груди, Мати земле!»? (Земля є персонажем язичницької картини світу, у якій вона діє у функції матері, покровительки та помічниці, що має магічну силу.)

V. Домашнє завдання

Прочитати вірші М. Рильського «Осінь-маляр із палітрою пишною…» та «Люби природу не як символ…». Вивчити одну з поезій напам'ять.

4  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря