» » » Урок: Дивовижний світ рідної природи в поезіях Євгена Гуцала «Зірка», «Чарівники»

Урок: Дивовижний світ рідної природи в поезіях Євгена Гуцала «Зірка», «Чарівники»

Мета:

  • навчальна: продовжувати роботу над творчим доробком Є. Гуцала, подати відомості про поетичну діяльність майстра художнього слова, зокрема закцентувати увагу на зображенні рідної природи в поезіях «Зірка», «Чарівники»;

  • розвивальна: розвивати вміння виразного читання, виокремлювати й характеризувати образи, удосконалювати комунікативні вміння висловлювати власні міркування про великий світ природи та місце людини в ньому;

  • виховна: виховувати естетичні смаки, бережливе ставлення до природи.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: виставка літератури, портрет Є. Гуцала, зображення картин природи.

Чого хвилюються народи

І люди замишляють зло?

Хто їм сказав: «Вінець природи»?

Хіба для них її чоло?

Л. Костенко

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя

— «Рідна земля мого дитинства, — згадує Є. Гуцало в автобіографії, — це і джерело поезії, джерело ліричного настрою, який для мене дуже суттєвий, дуже дорогий — і в віршах, і в прозі. Тут, на Поділлі, народилася і зміцніла любов до рідного українського слова, до народної пісні, до фольклору… Звідси, з Поділля, витоки як моєї свідомості, так і мало не всіх моїх творів…»

Лірична стихія творчості Є. Гуцала стала формою суспільної опозиції. Пере-живши жахи повоєнного сільського побуту, автор по-своєму почав сприймати світ людей. Але саме в ліриці він почувається найбільш невимушено, розкуто, живописуючи красу природи й людей, охоче фіксуючи улюблений ним стан осяяння, здивування перед світом, те медитативне передчуття радості й любові.

Дитинна чистота і ясність світовідчуття, відкритість ліричного героя до пре-красного в усіх його проявах — усе це, поєднане з гострою увагою до народних характерів, інших національних прикмет — вічних і нових, становило основу його художнього стилю.

Сьогодні на уроці ми познайомимось з ліричними творами «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають…»

ІІІ. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу Угорський кросворд

Розгадайте угорський кросворд.


1. Невеликий прозовий твір, у якому зображено переважно один епізод із життя персонажів (Опові­дання).2. Перенесення назви з одних предметів чи явищ, дій, ознак на інші на основі подібності між ними (Метафора). 3. Оповідання Є. Гуцала (Лось). 4. Художній засіб, який полягає в «оживленні» пред­мета або явища (Персоніфікація). 5. Художнє озна­чення (Епітет).

Словникова робота

Поясніть значення слів «коромисло», «луки», «баский». Порівняйте значення слів «місяць» та «луна» в українській мові. Чи тотожне в них тлумачення?

Виразне читання поезії «Зірка» Бесіда з учнями

1. Про що йдеться в поезії? 2. Який настрій викликає вірш? 3. Пригадайте, які засоби роблять вірш музикальним? Знайдіть у запропонованій поезії такі прийоми. 4. Доведіть, що «Зірка» є ліричним твором.

Гра «Хто швидше?»

1. Випишіть із твору всі персоніфікації. 2. Випишіть із твору всі епітети. 3. Випишіть із твору всі метафори.

Виразне читання поезії «Чарівники» Бесіда з учнями

1. Яку картину змальовує майстер слова в поезії? 2. Який настрій викликав у вас цей вірш? 3. Як ви гадаєте, чи можна вважати ніч і день суперниками, виходячи із змісту поезії «Чарівники»? 4. Чому автор обрав саме таку на-зву для свого вірша?

Робота з таблицею

Випишіть із твору всі художні образи та заповніть таблицю.

Художній образ

Зміст

Назва художнього засобу

Ніч

«велика чарівниця! Зачарувала звіра, птицю»

Персоніфікація
Творчий диктант

1. Запишіть власні порівняння до слова «зірка». 2. Запишіть власні мета-фори зі словом «ніч». 3. Запишіть власні персоніфікації за словом «вітер».

«Мікрофон»

1. Чому, на вашу думку, Є. Гуцало з такою любов'ю ставився до природи? 2. У чому полягає відповідальністю людини перед навколишнім світом? 3. Що означає вислів «уміти бачити красу»? Чи всі люди мають таку можливість? Чому дехто цієї краси не помічають? 4. Як ви розумієте епіграф до уроку?

ІV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Прочитати вірш Є. Гуцала «Журавлі високі пролітають…».

2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря