» » » Урок: Розвиток мовлення. Художній етюд про природу

Урок: Розвиток мовлення. Художній етюд про природу

Мета:

  • навчальна: навчити школярів писати художні етюди про природу;

  • розвивальна: розвивати вміння логічно, послідовно викладати свої думки, удосконалювати навички використовувати засоби мовної виразності;

  • виховна: розвивати естетичні смаки, виховувати відчуття краси рідної природи, бережливе ставлення до навколишнього світу.

Тип уроку: формування практичних умінь.

Обладнання: виставка літератури, картини, що зображують природу, картки для гри «Термінологічна ідентифікація».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

Вступне слово вчителя

Отже, сьогодні ми спробуємо написати етюд про природу. Саме слово «етюд» походить із французької мови й там означає «вивчення». У художній літературі етюдом називають написання твору з натури з метою його вивчення.

«Мікрофон»

1. Поміркуйте, яким чином природа впливає на внутрішній стан людини? 2. Чому пейзажні замальовки є важливими в художньому творі? 3. Що ви розумієте під поняттям «краса природи»?

Гра «Скоротіть оповідання»

Методичний коментар. Учитель заздалегідь готує оповідання для аудіювання. На початку гри п'ять учнів залишають клас. Решта школярів слухають оповідання з уст учителя, потім скорочують його, залишаючи найсуттєвіші факти. Далі в клас запрошується перший із п'яти учнів, і один з учасників гри розповідає зміст прослуханого оповідання. Запрошується другий учень, і перший розповідає йому, що він запам'ятав. Запрошений другий учень роз-повідає почуте третьому і т. д. П'ятий учень представляє свою розповідь класу. Слухаючи кожного з п'яти школярів, клас помічає, які факти поступово зникають з оповідання. Після цього учні знову слухають оповідання загалом й обговорюють, наскільки розповідь останнього школяра передає основний зміст, хто з п'яти учнів найточніше відтворив його, а в чиїй розповіді зникли суттєві факти.

Творчий практикум. Конкурс на кращий троп

Доповніть подані речення епітетами, метафорами, порівняннями, персоніфікаціями.

1. Дорога бігла селом, неначе… 2. Десь неподалік струмок. 3. У небі щебетали пташки. 4. На … квітці сидів … метелик. 5. Небо, ніби…

Гра «Термінологічна ідентифікація». Робота в групах

Методичний коментар. Гравці обох команд отримують картки трьох типів — перший тип карток містить лінгвістичні терміни, другий — їхні визначення, а третій — приклад-ілюстрацію. Треба встановити відповідності між картками всіх типів. Перемагає та команда, яка впорається із завданням швидше.

Зразок картки

Порівняння

Зіставлення одного предмета чи явища з іншим із метою більш наочної, яскравої характеристики одного з них

Струмок серед гаю, як стрічечка

Персоніфікація

Художній засіб, за допомогою яко­го предмет або явище зображуєть­ся як жива істота

Вітер лагідно доторкнув­ся до волосся


Опрацювання теоретичних понять

Етюд (франц. e’tude, — вивчення), у творі мистецтва виконання художником твору мистецтва з натури з метою його вивчення.

Опис детальне відтворення предмета та його частин.

Пейзаж опис природи, природних явищ, краєвидів у художньому творі за допомогою різних засобів: епітетів, порівнянь, метафор тощо. Літератур-ний пейзаж, на відміну від малярського, відтворює також рухи, звуки, запахи й т. ін.

Робота з картинами

Розгляньте картини. Які враження у вас виникають? Розкажіть, що ви бачите. Використовуйте засоби мовної виразності.

Підготовча робота

Визначте основні елементи твору (вступ, відтворення пейзажу, загальне враження).

Міні-круглий стіл «Яким я уявляю свій етюд»

ŠŠ Чому ви вирішили використати саме те місце природи для написання етюду?

ŠŠ Яка кольорова палітра переважатиме у вашій роботі?

ŠŠ Що можна буде побачити на передньому плані, поодаль, ліворуч, праворуч?

ŠŠ Як відтворений вами куток природи, впливатиме на внутрішні почуття людини?

ŠŠ Наведіть приклад художнього твору, який буде пов'язаний з вашим етюдом. ŠŠ Про що ви зазначите у висновку роботи?

Написання етюду

ІV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Завершити розпочату на уроці роботу. Прочитати інтерв'ю з Євгеном Гуцалом у підручнику на сторінці 220. Прочитати початок оповідання Є. Гуцала «Лось».

2  оцінок
Читайте також:
  1. FedorUrevich
    date_range19 березня 2019 19:47
    добавь 5 звезд
Додавання коментаря