» » » Урок: Павло Тичина. Мелодійність поезій митця. «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…»

Урок: Павло Тичина. Мелодійність поезій митця. «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…»

Мета:

  • навчальна: продовжувати роботу з поезіями П. Тичини, зокрема ознайомити учнів із художніми особливостями творів «Гаї шумлять…» та «Блакить мою душу обвіяла…»;

  • розвивальна: розвивати вміння виразно та вдумливо читати поезію, формувати почуття усвідомлювати зміст віршів, висловлювати свої відчуття, відтворювати в уяві картини природи, спостережені в поезії;

  • виховна: розвивати естетичні смаки, виховувати відчуття краси образного слова.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: виставка літератури, портрет П. Тичини, аудіозапис поезії у виконанні Г. Майбороди «Гаї шумлять…».

Теорія літератури: метафора, епітет.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

Прослуховування аудіозапису «Гаї шумлять…» у виконанні Г. Майбороди

Виразне читання поезії «Гаї шумлять»

Бесіда з учнями

1. Яку пору року та який час доби описує П. Тичина? Чому ви так думаєте? 2. За допомогою чого поету вдається тонко передати красу природи? 3. Поезію  П. Тичини називають «музикальною». Митець досягає «звучання» свого твору за допомогою використання слів на позначення звуків, а також у рядках повторює кілька разів той самий голосний чи приголосний звук. Знайдіть у поезії приклади цих прийомів. 4. Знайдіть рядки, де говориться про шум гаю та шелест трав. Виділіть у словах звуки, що допомагають «почути» цей шум. 5. Як ви розумієте образний вислів «Думки пряде над нивами»? 6. Що хотів автор сказати за допомогою образного вислову «ниви-приливи»? 7. Що сподобалося вам у творі? 8. Порівняйте аудіозапис та власне прочитання. Чи однаковий настрій виявився у вас та у виконавця твору?

Гра «Хто швидше»

1. Випишіть із твору всі порівняння. Обґрунтуйте доцільність використання цих засобів мовної виразності. 2. Випишіть із твору всі персоніфікації. Для чого автор уводить їх у текст?

Словникова робота

Поясніть значення слів «маювати», «причаститися», «кротость».

Розгадайте кросворд (за віршем «Гаї шумлять»)

По горизонталі: 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15 — дієслова, що римуються у вірші. 9, 16.— слова-повтори, якими закінчуються попередні й починаються наступні рядки, що до-помогло авторові зробити на них емоційний і логічний наголос (у першій і третій строфах). По вертикалі: 1, 5 — співзвучні слова, що знаходяться в одному рядку третьої строфи. 2, 12 — співзвучні слова, розташовані в одному рядку першої строфи. 4, 8, 10 — дієслова у першій строфі, які допомагають яскравіше передати піднесений на-стрій, захоплення людини красою природи рідного краю.Ключ-відповідь: По горизонталі: 3. Іду. 6. Біжать. 7. Шумлять. 8. Дивуюся. 9. Співаючи. 11. Пряде. 13. Гуде. 14. Жду. 15. Милуюся. 16. Милуюся. По вертикалі: 1. Співаючи. 2. Милуюся. 4. Милуюся. 5. Кохаючи. 8. Дивуюся. 10. Слухаю. 12. Дивуюся.

Виразне читання твору «Блакить мою душу обвіяла…» Бесіда з учнями

1. Яка тема цього твору? 2. Чим сподобалася вам ця поезія? Який настрій вона викликає? 3. Виділіть у творі рими. 4. Знайдіть слова та вислови, якими виражено почуття поета, його настрій. Чи відповідає настрій автора вашому? 5. Знайдіть у вірші порівняння. Яку роль вони виконують? 6. Що надає поезії музичності? 7. Яка головна думка твору?

Вікторина «Продовжте речення»

1. Павло Григорович Тичина народився на 2. Як і Тарас Шевченко, у дитинстві П. Тичина мріяв стати … 3. Батько майбутнього поета працював … 4. У родині П. Тичини було дітей. 5. Письменник, який першим оцінив творчий талант майбутнього митця, став … 6. Павла Тичину двічі висували на здобуття … премії, але він від неї відмовився. 7. Перша збірка поета мала назву … 8. Особливістю віршів П. Тичини можна вважати … 9. Павло Тичина знав … мов.

ІV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Написати власний вір про природу рідного краю.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря