» » » Урок: Краса природи у творах Т. Шевченка. «Садок вишневий коло хати»

Урок: Краса природи у творах Т. Шевченка. «Садок вишневий коло хати»

Мета:

  • навчальна: продовжувати роботу над творами Т. Шевченка, ознайомити школярів із поезіями, у яких майстер слова відтворює красу довколишнього світу, оспівує велич української природи, проаналізувати твір «Садок вишневий коло хати…»;

  • розвивальна: розвивати вміння виразно читати поезії, знаходити в них засоби мовної виразності, формувати вміння грамотно описувати власні відчуття, викликані художнім словом;

  • виховна: виховувати почуття прекрасного, спонукати до оптимістичного життєствердного погляду на світ.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, ілюстрації до його поезій, звукозапис твору, картини М. Михайлошиної, О. Шупляка, які стосуються теми уроку, картина Т. Шевченка «Селянська родина».

Теорія літератури: ліричний твір, персоніфікація.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу Експрес-опитування

1. Що вам відомо про Тараса Шевченка? 2. Хто написав повість «В бур'янах?». 3. Які художні засоби ви знаєте? З якою метою їх використовують майстри слова? 4. Чи є тотожними поняття «автор» та «ліричний герой»? 5. Який твір називають ліричним? 6. Що таке персоніфікація?

Робота з художніми тропами

Доповніть текст власними епітетами й порівняннями.

…вечір спадав на землю. Поряд текла … річка. Вода в ній виблискувала, немов …, а … зоря сяяла, наче … на … полотні неба. З … лісочка, що знаходився неподалік, долинала … солов'їна пісня, неначе … хор зібрався на свій … концерт.

Лекція вчителя

1847 року Тараса Шевченка заарештували за його діяльність у Кирило-Мефодіївському братстві. Поета привезли до Петербурга й ув'язнили в казематі, у камері-одиночці Петропавлівської фортеці. Каземат — це приміщення, де тримали в'язнів. Тут майстер слова написав 13 поезій, серед яких і «Садок виш-неневий коло хати…». Як ви думаєте, які почуття спонукали митця до написання цього вірша?

Прослуховування музики, виразне читання твору «Садок вишневий коло хати…» напам'ять

Бесіда з учнями

1. Про яку пору року йдеться в поезії? 2. Як описує Т. Шевченко роди-ну? 3. Які художні засоби використав автор у творі? Завдяки чому письменнику вдалося створити колоритну картину? 4. Які почуття переживає ліричний герой? 5. Який настрій викликала поезія у вас? 6. Доведіть, що перед вам ліричний твір. 7. Розгляньте картини М. Михайлошиної та О. Шупляка. Яке враження у вас виникає при огляді цих творів мистецтва? Чи схожі настрої наповнюють поезію Т. Шевченка? 8. Яка тема поезії «Садок вишневий коло ха-ти…»? 9. Яка її ідея?

Гра «Хто швидше?»

Випишіть усі пестливі слова з поезії.

Робота з таблицею

Заповніть таблицю, порівнявши поезію Т. Шевченка та картину «Селянська родина» (кого і що зображено, який настрій викликає твір

Поезія «Садок вишневий коло хати»

Картина «Селянська родина»ІV. Підсумок уроку Обговорення питань

ŠŠ Чи милуються люди в поезії красою садка? Чому? Обґрунтуйте власну думку. ŠŠ Дослідіть, за допомогою яких слів письменник змальовує красу української природи? Чим вона вражає читача?

ŠŠ Яким було життя селян за часів кріпацтва? Чи впливає це соціальне яви-ще на родину з твору?

ŠŠ Чим пов'язана життєва доля Т. Шевченка з однією з таких родин, про яку він зазначає у своєму програмовому творі? Відповідаючи, посилайтеся на біографічні дані письменника про його дитинство.

Установіть відповідність між образами вірша та їх особливостями

1 «Садок вишневий коло хати»

2 «А матері вечерять ждуть»

3 «Плугатарі з плугами йдуть»

4 «Співають ідучи дівчата».

А Зоровий і дотиковий образи

Б Слуховий і зоровий образи

В Слуховий образ

Г Зоровий образ

Д Слуховий і дотиковий образи.

Ключ: 1 — Г; 2 — А; 3 — Д; 4 — Б.

Кросворд

По вертикалі: 1. Образ поезії, який кличе ліричного героя до відпочинку. (Сонце)

По горизонталі: 1. Характеризуючи туман, поет зазначає, що він... (Сивий) 2. Колір, який переважає у змісті твору. (Рожевий) 3. Художній засіб, використаний у змісті вірша: слово або вираз, через які одні пред мети, явища, дії зіставляються з іншими на основі спільності певних ознак. (Порівняння) 4. Чийсь дослівний письмовий чи усний вислів, що наводиться для підтвердження певної думки. (Цитата) 5. Що закриває туман у творі? (Море)

V. Домашнє завдання

Написати твір-роздум «Які почуття викликають у мене поезії Тараса Григо­ровича Шевченка».

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря