» » » Урок: Контрольна робота № 3 (укр. літ., 5 клас)

Урок: Контрольна робота № 3 (укр. літ., 5 клас)

Мета:

навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, сформованості вмінь та навичок із вивчених тем;

розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення;

виховна: виховувати відповідальність, старанність.

Тип уроку: контроль набутих знань і умінь.

Обладнання: тести.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Інструктаж учителя стосовно контрольної роботи

IV. Виконання завдань

І варіант

Початковий рівень
1. Найвідомішим літописцем був…
А Ярослав Мудрий;
Б князь Святослав;
В чернець Нестор;
Г Володимир Великий.

2. Кандиба — справжнє прізвище…
А Івана Франка;
Б Леоніда Глібова;
В Нестора Літописця;
Г Олександра Олеся.

3. Який князь попереджав своїх ворогів про напад словами «Іду на ви!»?
А Ярослав;
Б Володимир;
В Святослав;
Г Святополк.


Середній рівень

1. Укажіть назву найвідомішого літопису.

2. Що заповідав Ярослав Мудрий перед смертю своїм дітям? (За твором Олек­сандра Олеся «Ярослав Мудрий»).

3. Охарактеризуйте Микиту Кожум'яку за допомогою п'яти епітетів.

Достатній рівень

1. Установіть відповідність між жанровими різновидами й назвами творів.

1 Літописна оповідь

2 Драма-казка

3 Цикл поезій

4 Легенда

А «Микита Кожум'яка» Олександра Олеся

Б «Княжа Україна» Олександра Олеся

В «Володимир вибирає віру»

Г «Як виникли Карпати»

Ключ-відповідь. 1–В; 2–А; 3–Б; 4–Г.

2. Дайте визначення поняттю «літопис».

3. Що таке репліка?

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру «Реальне та фантастичне в історичних творах».

ІІваріант

Початковий рівень

1. З іменем якого князя пов'язують вибір християнства?
А Ярослав Мудрий;
Б Володимир Великий;
В Святослав;
Г Святополк.

2. Під час правління якого князя був збудований Софійський собор?
А Ярослава Мудрого;
Б Володимира Великого;
В Святослава;
Г Святополка.

3. Літописною оповіддю НЕ є твір…
А «Княжа Україна»;
Б «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва»;
В «Розгром Ярославом печенігів»;
Г «Початок великого будівництва в Києві».


Середній рівень

1. Чому народ назвав князя Ярослава Мудрим?

2. За допомогою п'яти епітетів охарактеризуйте князя Святослава.

3. Кого варто вважати засновниками Києва?

Достатній рівень

1. Назвіть характерні риси літописів.

2. Установіть відповідність між героями драми-казки Олександра Олеся «Ми­кита Кожум'яка».

1 Князь

2 Микита

3 Князівна

4 Змій

А «Великий володар Землі й самого пекла цар»

Б «А найменший — щось страшнее! Вже з трьох літ боров мене»

В «марнів від суму, Все мовчав і думав думу, і надумавсь він повстати Проти Змія, протии ката»

Г «І коли темніше неба Її віченьки ясні, Коли є коралі в морі Червоніші уст її»

Ключ-відповідь: 1–В; 2–Б; 3–Г; 4–А.
3. Що таке ремарка?

Високий рівень
Напишіть твір-мініатюру «Художня та історична цінність літописів».


ІV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Прочитати початок твору С. Васильченка «В бур'янах». Підготувати власні ілюстрації до нього.

7  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря