» » » Урок: Олександр Олесь. «Микита Кожум'яка»

Урок: Олександр Олесь. «Микита Кожум'яка»

Мета:

 • навчальна: продовжувати роботу над казкою-драмою Олександра Олеся «Микита Кожум'яка», розглянути своєрідність побудови драматичного твору;

 • розвивальна: удосконалювати комунікативні вміння висловлювати власні міркування, виразно в особах читати драму-казку «Микита Кожум'яка», виокремлюючи в ній найнапруженіші епізоди, розвивати логічне мислення, творчі здібності;

 • виховна: виховувати повагу до історичного минулого українського народу, шанобливе ставлення до заповітів наших предків.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: виставка літератури, портрет Олександра Олеся, ілюстрації до твору.

Теорія літератури: драматичний твір, побудова драматичного твору, гіпербола.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

Виразне читання завершення казки

Словникова робота

Трубіж ліва притока Дніпра, що протікає через Київську та Чернігівську області.

Кожум'яка Кирило або Микита Кожум'яка образ богатиря змієборця в героїко-фантастичних казках, поширених у слов'янському фольклорі. Уперше зустрічається в народній творчості Київської Русі. Тут отрок Володимира Святославовича, що задавив у поєдинку печеніжина.

Переслав столиця Переяславської землі на правому березі р. Трубіж. Нині Переяслав-Хмельницький Київської області.

Бесіда з учнями

1. Який момент у казці, на вашу думку, є найбільш напруженим? Зачитайте його. 2. Як ви гадаєте, особистий чи громадський інтерес змусив Микиту битися із Змієм? Доведіть свою думку. 3. Чому Микита вирішив боротися із Змієм лише тоді, коли про це попросили діти? 4. Чому Микиту називають Кожум'якою? 5. Яка тема твору? 6. Яка головна ідея? 7. Яким у творі зображений народ?

Робота з таблицею

Заповніть таблицю, виокремивши ознаки казки та ознаки літературного твору в тексті драми-казки Олександра Олеся «Микита Кожум'яка»

Ознаки казки

Ознаки літературного твору

1. Наявність числової магії (тричі приходили до Микити посланці від князя)

1. Наявність
Установіть події в правильному порядку

1. Перемога Микити над Змієм. 2. Нарада князя з воєводами. 3. Сум князя та княгині з приводу того, що доведеться віддавати власну дочку Змієві. 4. Прихід до Микити Кожум'яки посланців — дванадцяти дідів. 5. Прихід до князя діда. 6. Прохання дітей Микиту про допомогу. 7. Битва зі Змієм.

Встановлення відповідності

Установіть відповідність між висловлюванням і персонажем, якому цей вислів належить.

1 «І розумний, і хоробрий, І всіх любить нас, либонь, А за­чепиш — як огонь!»

2 «Та в мені живе надія, Що загине й він колись, І потоки людських сліз Згодом висохнуть росою»

3 «Скарбів, діти, я не хочу… Що б робив я з скарбом тим?! Недосяжна зірка в небі, Хоч і сяє вона всім»

4 «Гнулись ми, та досить гнутись: Час до вітру оберну­тись!..»

А Князівна

Б Микита

В Воєвода

Г Дід

Ключ-відповідь: 1–Г; 2–А; 3–Б; 4–В.

Складання портрету головного героя твору

Заповніть схему, указавши характерні риси Микити (використовуйте прикметники-епітети). Після заповнення схеми складіть порівняльні звороти з визначеними епітетами. Після цього складіть гіперболи.ІV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Підготувати інсценізацію драми-казки Олександра Олеся «Микита Кожум'яка». Прочитати уривки з «Княжої України»: «Заспів», «Україна в старовину», «Наші предки — слов'яни», «Початки Києва».

Додаток

Теорія літератури

Драматичний твір твір, у якому людина зображується в дії, в конфлікті із суспільством і важких переживаннях.

Побудова драматичного твору:

 • наявність соціального і побутового конфлікту;

 • його загострення;

 • розв'язка життєвого конфлікту між певними групами людей чи окремими особами із суспільством (іноді розв'язування конфлікту часто не має трагічного характеру).

Гіпербола (гр. hyperbolē перебільшення) — троп, що полягає в навмисному перебільшенні певної ознаки, явища, події з метою надати зображуваному більшої виразності, загостреності.

4  оцінок
Читайте також:
 1. sasha
  date_range14 лютого 2017 21:05
  твір на тему микита кожум'яка наш герой
Додавання коментаря