» » » Урок: Драматичний твір на тему народної казки. Олександр Олесь. «Микита Кожум'яка»

Урок: Драматичний твір на тему народної казки. Олександр Олесь. «Микита Кожум'яка»

Мета:

 • навчальна: продовжувати роботу над творами Олександра Олеся, опрацювати його казку «Микита Кожум'яка», розглянути своєрідність побудови драматичного твору;

 • розвивальна: удосконалювати комунікативні вміння висловлювати власні міркування, виразно в особах читати драму-казку «Микита Кожум'яка», виокремлюючи в ній найнапруженіші епізоди, розвивати логічне мислення, творчі здібності;

 • виховна: виховувати повагу до історичного минулого українського народу, шанобливе ставлення до заповітів наших предків.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: виставка літератури, портрет Олександра Олеся, ілюстрації до твору, картина В. Васнецова «Три богатирі», «Богатирська» симфонія А. Бородіна.

Теорія літератури: драматичний твір, побудова драматичного твору, гіпербола.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

Лекція вчителя

Драма-казка Олександра Олеся «Микита Кожум'яка» належить до особливої групи творів. Такі твори призначені для постановки на сцені. У таких творах мова автора відсутня. Ці твори називають драматичними. Драматичні твори мають такі ознаки: діалог (розмова двох і більше осіб) та дії персонажів (у ремарках). Слова дійової особи, з якими персонаж звертається до іншої особи, називають реплікою. Ремарка — це додаткове зауваження чи пояснення. Вони виділяються іншим шрифтом і допомагають режисерам театральної вистави краще зрозуміти, як поставити твір, а читачам — уявити реакцію героя, його міміку, дії, жести тощо.

Робота з ілюстративним матеріалом

1. Яких богатирів ви знаєте? Погляньте на картину Віктора Васнецова. Спробуйте описати головних героїв цієї картини (що їх об'єднує, хто старший, як вони сидять, куди дивляться, чи спокійні, як озброєні, який пейзаж навкруги). 2. Розгляньте ілюстрації до твору «Микита Кожум'яка». Що характеризує цього героя?

Прослуховування «Богатирської» симфонії А. Бородіна

1. Чи вважаєте ви, що ця симфонія сповнена могутньою силою? 2. Які інтонації ви почули? Чи завжди однаковою була музика? 3. Якими ви уявляєте собі головних героїв? 4. Що спільного між музикою А. Бородіна та картиною В. Васнецова?

Словникова робота

Поясніть значення слів «орда», «єдваб», «макуха», «чоло», «криця».

Гра «Слова-друзі»

Доберіть синоніми до слів «вітчизна», «захисник», «великий», «відважний», «страшний».

Виразне читання казки «Микита Кожум'яка» в особах

Робота над змістом твору. Бесіда за питаннями

 • Якою у творі зображена печенізька орда?
 • У чому виявилася хитрість хана? Як це його характеризує?
 • Через що засмутився князь Володимир?
 • Згадайте, яка важлива подія на Русі пов'язана з правлінням князя? ŠŠ
 • Хто ж зміг протистояти лиху і захистити честь і гідність русичів? ŠŠ
 • Опишіть боротьбу двох силачів? Що вони уособлювали?
 • Як вчинок Кожум'яки був увічнений? Прочитайте це у творі.

Бесіда з учнями

1. Чому князь був сумний? 2. Про що більше переживав князь: про державу чи про долю доньки? Наведіть приклади на підтвердження власної думки з тексту. 3. Як реагувала княгиня на можливу смерть? 4. Що сказали воєводи на пропозицію князя боротися із Змієм? Чи одностайною була їхня відповідь? 5. Які слова князя при зверненні до воєвод, на вашу думку, є найважливішими? 6. Що розказав дід князю про свого сина? 7. Спробуйте укласти словесний портрет Микити, виходячи зі слів діда.

Теорія літератури

1. Із чого починається драматичний твір? Навіщо автору подавати перелік дійових осіб? 2. Знайдіть два приклади ремарок. Чому вони виділені іншим шрифтом? 3. Знайдіть приклади реплік. Зачитайте кілька реплік різних дійових осіб.

Коментар учителя

Сьогодні ми маємо познайомитися ще з одним засобом художньої виразності. Це гіпербола — поетичне перебільшення.

Гра «Шукачі»

Знайдіть у тексті твору та випишіть гіперболи.

«Вже з трьох літ боров мене», «Раз колись коня мій син перекинув через тин», «Їхні руки з криці куті… І, як звірі, в гніві люті».

ІV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Прочитати картину третю та четверту з твору Олександра Олеся «Микита Кожум'яка». Схарактеризувати образ головного героя.

5  оцінок
Читайте також:
 1. катя
  date_range22 лютого 2017 19:41
  дуже дякую)))
Додавання коментаря