» » » Урок: «М. Коцюбинський. Новела “Intermezzo” – поетична світлина душі митця»

Урок: «М. Коцюбинський. Новела “Intermezzo” – поетична світлина душі митця»

Мета: Ознайомити студентів зі змістом новели "Intermezzo", особливостями її композиції та жанровими ознаками; з'ясувати своєрідність системи образів; визначити особливості імпресіоністичного стилю М. Коцюбинського; розвивати навички психологічного аналізу, вміння логічно висловлювати свої думки; виховувати любов до природи, розуміння ролі оточуючого світу для підтримання душевної рівноваги людини; дослідити способи боротьби з депресивним станом.

Обладнання: текст новели "Intermezzo", портрет М. Коцюбинського репродукції картин художників-імпресіоністів, мультимедійна презентація, роздатковий матеріал.

Форма організація навчання: філософське дослідження

Література:

1. С.Єфремов. Михайло Коцюбинський. Київ-Ляйпціґ, 1920.

2. Спогади і розповіді про М. М. Коцюбинського. – К. : Дніпро, 1965. – 201 с.

3. Остап Грицай. Коцюбинський як артист. // Ілюстрована Україна, 01.07.1913.

4. Козуб С. Молодий Коцюбинський. – «Книгоспілка», 1927.

5. Коряк В. Поет української інтелігенції М. Коцюбинський. – «Книгоспілка», 1923.

6. Коцюбинський М. Твори в семи томах. – К. : Наукова думка, 1973 – 1975.

7. Поліщук Я. I ката, і героя він любив… Михайло Коцюбинський.

8. Літературний портрет / Ярослав Поліщук. – К. : Видавничий центр «Академія», 2010.– 304 с.


Хід заняття

І. Організація студентів до заняття

ІІ. Актуалізація опорних знань

На попередній парі ми ознайомилися з літературним процесом початку ХХ ст.

– Давайте з'ясуємо особливості розвитку літератури перша половина ХХ ст.

(Використовуємо технологію "Снігова куля").

Кожен називає особливість, характерну рису

 • Національно-визвольна боротьба сприяла творенню "Братства тарасівців", які закликали до об'єднання.

  Існування соціал-демократичного гуртка Івана Стешенка.
 • Відкриття пам'ятника І.Котляревському в Полтаві у 1903р. – перетворилось на маніфестацію української єдності.

 • Поява в Україні періодичних видань: "Хлібороб", "Рідний край", "Українська хата", "Громадянська думка".

 • Початок епохи модернізму в українській літературі.

 • Існування кількох літературних поколінь: І.Нечуй-Левицький, П. Мирний, Михайло Старицький, І.Франко, І. Карпенко-Карий.

 • З'являється ціла плеяда молодих письменників, які мають загальноєвропейські погляди на розвиток літератури: Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Ольга Кобилянська, Василь Стефаник, Володимир Винниченко.

 • Твори цих письменників відзначаються пошуком нових тем, відтворенням психології вчинків героїв, використанням нових тенденцій в літературі.

 • Розширення тематики творів: тема ролі інтелігенції в суспільстві; емансипація жінки, влада землі над людиною.

 • Початок епохи модернізму.

 • Що це за течія – модернізм?

 • Які літературні напрямки модернізму ви знаєте: імпресіонізм, експресіонізм, символізм, футуризм, неореалізм.(Відповіді супроводжуються кадрами презентації).

ІІІ. Оголошення теми та мети

Яскравим представником модерної прози поч. ХХ ст. є Михайло Коцюбинський, якого називають "малярем", тонким живописцем людської душі та природи.

І.Франко у статті "З останніх десятиліть” підкреслював значущість таланту Михайла Коцюбинського "його твори дають нам високе естетичне вдоволення як твори справжнього таланту і як випливи симпатичної і високо розвитої душі".

Дійсно­ – це людина, яка відзначалася тонко розвиненою естетичною чуйністю до доброго, він любив добро любов’ю художника.

У нотатках до книги "Пам’яті душі", сам Коцюбинський писав:

"Хто щасливий? Той, хто дає багатство, а бере найменше. На чиїх слідах виростають найкращі квіти – хто по своїй дорозі розкидає для вжитку всіх самоцвіти!"

Сьогодні ми познайомимося з постаттю цього геніального письменника, з'ясуємо особливості його творчого почерку на прикладі новели "Intermezzo" – яка є поетичною світлиною душі автора.

– Як ви розумієте слово "світлина"?

Які асоціації у вас виникають з словом душа? (Асоціативний кущ)

Отже, душа – це внутрішній стержень людини, її людське я.

Запишіть тему та план.

План

1. Михайло Коцюбинський – філігранний майстер українського слова.

2. Імпресіонізм як мистецький напрямок у світовій культурі та літературі.

3. Особливості творчого почерку М. Коцюбинського у новелі "Intermezzo":

а) історія написання твору;

б) автобіографічна основа новели;

в) особливості творчого почерку М. Коцюбинського у новелі;

г) жанр та композиція твору;

ґ) загадки дійових осіб у новелі;

д) ліки для стомленої душі.

ІV. Ознайомлення з новим матеріалом

 • Сьогодні на занятті працюємо по групах.

 • Кожна група обрала напрямок роботи, тому у нас присутні: літературознавці, дослідники творчості, літературні критики.

 • Отже, у народі кажуть: "Хочеш пізнати людину – полинь в його дитинство, зазирни в оселю".

 • Разом з нашими дослідниками полинемо у світ життя та творчості Михайла Коцюбинського.

 • Розповідь студентки супроводжується презентацією.

 • Прослухавши розповідь про життєвий та творчий шлях письменника, скажіть: представником якого модерністичного напрямку є Михайло Коцюбинський?

 • Імпресіонізму.

 • Що ж це за мистецький напрямок, його суттєві ознаки.

 • Літературну розвідку провела група літературознавців. (презентація – виступи студентів).

Отже, ми переконались, що імпресіонізм – це художній напрямок, який проявився в різних видах мистецтва: живописі, музиці, літературі.

Характер таких проявів різний, але незмінним залишається те, що митці намагалися показати світ мінливим, яким його бачили вони саме в момент сприйняття.

Імпресіонізм в літературі має свої ознаки: звернемося до порівняльної таблиці щоб з’ясувати особливості імпресіонізм в літературі(порівняльна таблиця на інтерактивній дошці).

- Саме Коцюбинський є одним із зачинателів імпресіоністичної манери письма в літератури. Імпресіоністичне письмо вимагає від митця неабиякого таланту, особливої чутливості, вміння писати образно, переконливо і лаконічно.

Таким майстром і став Коцюбинський.
Ніхто ніколи ні до Коцюбинського, ні після нього не створював пластикою слова такого виключного враження, і саме в тому нам бачиться немеркнуча велич його художніх тканин.

В.Шевчук

- Перед тим, як перейти до розгляду його новели, звернемося до слів Романа Іванчука:

Кожен із нас потрапляє під колесо долі хоч раз у житті, вся річ у тому, щоб підвестись і продовжувати жити так, ніби нічого не трапилось.

- Як ви розумієте ці слова?

- У кінці ми ще раз звернемося до цих слів. Ви зможете зробити висновки: чи змінилося щось у розумінні вами даного вислову.

V. Робота над змістом твору

Перлиною творчості М.Коцюбинського є новела "Intermezzo".

 • Кожен твір має свою історію написання.

 • Давайте заслухаємо результат пошукової роботи наших дослідників і з'ясуємо причини, які спонукали письменника написати цей твір.

 • Історія написання та автобіографічність твору (презентація).

 • Отже, підсумовуючи, запишіть основні причини, які спонукали автора до написання твору.

 • Ми бачимо, що зміст твору віддзеркалює психологію душі самого автора.

Назва твору

 • Новела має назву "Intermezzo". (Звернемося до словника).

 • Як ви гадаєте, чому автор саме так назвав свій твір?

Жанр

 • За жанром – це ліро-психологічна новела написана імпресіоністичній манері.

 • Як можна пояснити жанр. (Психологічний стан душі, ліричність відтворення навколишнього світу).

 • А чому в імпресіоністичній манері – дамо відповідь після аналізу твору.

Звернемося до змісту твору та з'ясуємо його особливість.

Що вас вразило вже на початку твору?

(Підзаголовок "дійові особи" як у драмі)

З якою метою письменник їх виділяє. (Образи допомагають відтворити психологічні зміни у душі головного героя).

На які групи можна поділити образи новели?(видимі – невидимі).

Хто є головним героєм новели? (Це ліричний герой – оповідач).

Яким він постає перед нами на початку твору?

Що спричинило важку втому героя ? (Прочитати).

Герой хоче втекти від людей. Він навіть починає заздрити планетам.

Чому?(Бо кожна має свою орбіту і ніде не стоїть у них на шляху, як людям).

Потяг, повний людського гаму, несе героя подалі від "залізної руки міста". Як ви це розумієте? (У місті земля закута у асфальт і залізо).

Згадайте перші хвилини перебування у кімнаті. У його душі помічаємо не просто втому, а стрес. (Які кольори наповнюють кімнату?)

З чого це видно? (Прочитайте)

(Він збайдужів до людського горя. Душа зчерствіла. Звістку про повішаних заїдає стиглою сливою). Депресія.

Отже, душа його стомлена, він розчарований, байдужість наповнює її.

Що здивувало героя, коли він прокинувся наступного дня?

Кого зустрів на подвір’ї? (Три білі вівчарки.Кого вони йому нагадали?).

Як далі проходить його усамітнення? (Тиша, степ, ниви). Чи змінюється настрій, за допомогою яких кольорів це автор відтворює.

Чи можна сказати, що душа вже повністю заспокоїлась? (У якому епізоді це помічаємо (Зачитати).

Дні течуть серед степу. Що він відкриває нового для себе?(Почуває зв’язок із землею, чує пісню жайворонка, він багатий, бо йому належить кування зозулі, звуки степу).

Які звуки наповнюють його душу?

За що герой дякує сонцю? (Що обігріває його, зцілює душу).

Отже, серед степу знаходить спокій.

Чи готовий він повернутися до людей: (Так, зустрів селянина – слухає про його горе).

Про що розповів селянин героєві? (Про людське горе).

Що вразило вас у цій розповіді?

Як ліричний герой реагує на розповідь про горе (Прочитати). Яке рішення він приймає? Про що це свідчить? ( Митець розуміє, що він не може відмежуватись від людей, суспільства).

Це і є ідея твору. (Адже митець повинен служити своєму народові).

Ідея твору перегукується з темою : місце і роль митця в суспільстві.

Отже, простеживши психологічні зміни в душі героя, відтворіть їх.

І-група – у вигляді словесної лінії.

ІІ-група – у кольоровій гамі.

ІІІ-група – за допомогою цитатної характеристики.

І-в Утома – депресія – стрес - інтермецо – зцілення

ІІ-в

Отже, що зцілимо героя, натягнуло струни душі? (Природа - недарма твір присвячений Канонівським полям. Саме вони принесли герою заспокоєння. Лише у природі є гармонія, якої постійно шукає герой).

Які образи допомогли нам зрозуміти психологічний стан героя?

Які з них становлять ядро образного конфлікту?(Моя втома, сонце).

Давайте створимо семантичну карту.

"Образний конфлікт твору"Ми проаналізували твір, з'ясували його особливості, а тепер визначимо, які ознаки свідчать, що цей твір написаний в імпресіоністичній манері.

Ознаки:

у центрі уваги письменники не послідовна зміна подій і явищ, а уривчасті фрагменти, відбиті у свідомості персонажа;

герой не змінює зовнішній світ, а "колекціонує враження";

особливий ліризм у зображенні картин природи;

звуки природи, кольорова гама створює неповторне враження від природи, дає змогу зрозуміти психологічний стан героя;

у центрі твору зображується внутрішній стан героя, його почуття, настрої.

Чи можна стверджувати, що цей твір тільки імпресіоністичний? (Ні, присутні і реалістичній тенденції. (Імпресіонізм у творі поєднується з реалізмом, адже це пояснює особливий стиль письма Коцюбинського.)

Ми завершили роботу над текстом новели, а тепер повернемося до епіграфа (зачитуємо його). Чи змінилась ваша думка?

Дійсно, ми мали змогу пересвідчитись у правдивості цих слів. Ліричний герой новели потрапив під колесо долі, але зумів підвестись і, переживши тяжку душевну кризу, здатен знову повернутись до активного життя, служити інтересами народу.

Що принесло йому заспокоєння? Без сумніву кононівські поля. Вони стали його інтермецо?

Треба сказати, що у своїй творчості Михайло Коцюбинський звертався не тільки до душі дорослої людини. Багато творів письменник присвятив психології дитячої душі. (Літературна розвідка – твори письменника про дітей. Поради «літературознавців» щодо використання цих творів на уроках позакласного читання в початкових класах).

Михайло Коцюбинський писав: "У хвилини розчарування мене раз у раз рятувала моя незвичайна любов до природи".

Дійсно, лише у природі є гармонія, якої постійно шукає людина. І Коцюбинський своїм твором це доводить.

Добра порада, особливо для нас, людей ХХІ ст. Ми живемо у вік, коли колесо життя набирає все більших обертів. Людській психіці важко вистояти. Інколи маленька життєва незгода може стати фатальною. Не кожен може знайти себе у цьому бурхливому житті.

А Вам, як майбутнім вчителям, потрібно вміти дати слушну пораду, допомогти дитині, вчасно розпізнавати стан її душі, настрій, знайти особливі слова підтримки.

Психолог

Сьогодні у нас на занятті присутній психолог, який надасть нам поради щодо шляхів подолання кризових життєвих ситуацій.

Виступ психолога.

Правила життя:

(на слайді)

Наше життя – це те, чим роблять його наші думки.

Марк Аврелій

VІ. Підсумок заняття

У кожного з вас попереду життя. І щоб не сталося, завжди пам'ятайте – що життя – ніби смугаста зебра. На зміну чорній смузі обов'язково прийде біла. Але коли так станеться, що ви все-таки потрапили під колесо долі, коли вам буде важко, шукайте порятунку на лоні природи, подаруйте собі "Intermezzo", як це робив ліричний герой.

Підведемо підсумок нашого заняття , скориставшись при цьому методом "Гронування", задля того, щоб пояснити особливості новели "Intermezzo"

(на інтерактивній дошці).

1. За жанром це – (ліро-психологічна новела) .

2. Сюжет твору – (відходить на другий план).

3. У центрі твору – (ліричний герой та його внутрішній стан).

4. Відомості про героя – (відсутні).

5. Основна увага приділяється – ( психологічному стану душі, відчуттям; всі події передаються через суб’єктивне сприйняття героя).

VІІІ. Творче завдання

– Написати твір-роздум "Intermezzo в моєму житті".

– Прочитати повість "Тіні забутих предків".

2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря