» » » Урок: Василь Королів‑Старий. Життєвий і творчий шлях письменника. «Хуха-Моховинка»

Урок: Василь Королів‑Старий. Життєвий і творчий шлях письменника. «Хуха-Моховинка»

Мета:

  • навчальна: продовжувати роботу над літературною казкою як художнім жанром, подати відомості про В. Королева-Старого;

  • розвивальна: розвивати вміння висловлювати свої думки з порушених проблем, знаходити описи зовнішності фантастичних істот та аналізувати їх;

  • виховна: виховувати прагнення робити добро, усвідомлювати потребу уважного ставлення до ближнього.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: виставка літератури, портрет В. Королева-Старого, малюнки учнів.

Теорія літератури: літературна казка, портрет.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Засвоєння нових знань у процесі виконання практичних завдань

Лекція вчителя

Досить часто, коли людина вчиняє не зовсім правильно, то каже, що її на цей негарний вчинок штовхнула «нечиста сила». Український письмен-ник Василь Костьович Королів‑Старий заперечує таке ствердження. Він переконаний, що відповідальність за свою поведінку людина має покладати тільки на себе, тому майстер слова й змальовує у своїх творах Домовиків, Відьом, Вовкулак, Потерчат, Хух як істот, що не шкодять, а допомагають людям.

Народився Василь Костьович Королів‑Старий у с. Ладен на Полтавщині 1879 року. Справжнє прізвище його Королев, а Старий — творчий псевдонім. Спочатку В. Королев навчався в Полтавській духовній семінарії, але покинув цей заклад і перейшов до Харківського ветеринарного інституту, після закінчення якого працював ветеринаром. Письменник багато часу приділяв просвітницькій роботі, видавав рекомендації про те, як краще доглядати за свійськими тваринами. Василь Королів‑Старий брав участь в українському національному русі й навіть був заарештований через політичні погляди. Після свого звільнення він займався журналістикою, працював редактором у видавництві «Час». А 1919 року письменник назавжди виїхав з України разом із своєю дружиною — також письменницею Наталеною Королевою. Подружжя оселилося в Чехословаччині, де письменник викладав у сільськогосподарській академії. Саме за кордоном В. Королів‑Старий написав більшість творів.

Дослідження-відновлення

Заповніть пропуски в тексті.

Василь Костьович Королев народився у с. Ладен на ________________________ року. Майбутній митець навчався в ______________________, але по-тім здобував освіту в Харкові в _______________________. В. Королев працю-вав ___________, а потім ___________ та редактором. Дружину Василя Королева звали _________________________, вона також була _______________. Подружжя виїхало з України, щоб уникнути розправи влади, та оселилося в ______________. Псевдонім Василя Костьовича Королева — ___________. Майстер художнього слова писав здебільшого про _____________.

Словникова робота

Поясніть значення слів «вивірка», «галузка», «глянці», «верес», «повстяники», «сплюндрувати», «виграшки».

Бесіда з учнями

1. Яких міфічних істот ви знаєте? Які сили вони уособлюють добро чи зло? 2. Назвіть героїв казки. Хто з них є головними, а хто — другорядними персонажами? 3. Які ознаки твору доводять, що перед вами казка? 4. Визначте структуру казки: зачин, основну частину (виокремте кульмінацію — момент найбільшого емоційного напруження) та кінцівку. 5. Порівняйте реальний світ і фантастичний. Який із них, на вашу думку, є більш людяним?

Виконання тестових завдань

1. Чого не люблять усі Хухи?
А Спеки;
Б холоду;
В вологи;
Г води.
2. Яке нещастя трапилося в житті Хухи-Моховинки?
А Утратила власний дім;
Б захворіла;
В її спіймали діти;
Г її поранили кози.
3. Хуха показалася дітям, бо…
А хотіла врятувати козу Лиску;
Б хотіла врятувати діда;
В хотіла налякати їх;
Г це сталося випадково.
4. Хухи роблять добро…
А прагнучи віддячити іншим за добро;
Б з повинності, бо це відповідає їх природі;
В тільки собі та своїм близьким;
Г тільки тваринам.


Словесне малювання

Розгляньте свої малюнки, де зображено Хуху-Моховинку. Використовую-чи засоби мовної виразності, доповніть малюнок словесною характеристикою.

Коментар учителя

Досить часто письменник у творі хоче запропонувати своє особисте бачення персонажів. Для цього він пропонує читачеві опис зовнішності героїв — показує, яке в них обличчя, волосся, постава, вираз очей, характер рухів, одяг. Цей опис у літературі називають портретом. Слово «портрет» походить із французької мови й означає «зображення». Майстри художнього слова використовують портрет не лише для того, щоб показати зовнішній вигляд персонажів, пор-трети часто свідчать про певні риси вдачі. Якщо уважно придивитися до зовнішності героя, то можна простежити, який у нього настрій, його внутрішній світ.

Робота з текстом

Знайдіть у тексті портрет Хухи-Моховинки та виразно прочитайте цей фрагмент. Порівняйте його зі своїми малюнками. На основі портрету, який змальовує письменник, спробуйте визначити, як сам автор ставиться до маленької героїні. Про які риси характеру можна судити з портрету Хухи? Випишіть із тексту художні прийоми, які використовує В. Королів‑Старий при змалюванні головного персонажа.

ІV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Складіть і запишіть план казки «Хуха-Моховинка».

3  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря