» » » Урок: Контрольна робота № 1 (укр. літ., 5 клас)

Урок: Контрольна робота № 1 (укр. літ., 5 клас)

Мета:

  • навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, сформованості вмінь та навичок із вивчених тем;

  • розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення;

  • виховна: виховувати відповідальність, старанність.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: тести.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Інструктаж учителя стосовно контрольної роботи

IV. Виконання завдань

І варіант

Початковий рівень
1. Мара — богиня…
А краси;
Б добра й захисту;
В темної ночі, страшних сновидінь;
Г грому й блискавки.

2. Художній прийом, який полягає в наділенні неживих предметів, явищ при­роди людськими якостями — це…
А порівняння;
Б персоніфікація;
В епітет;
Г гіпербола.

3. Укажіть, у сюжеті якого твору є фантастичні елементи.
А «Ох»;
Б «Про правду і кривду»;
В «Мудра дівчина»;
Г «Ой Морозе-Морозенку».


Середній рівень

1. Назвіть характерні риси соціально-побутової казки.

2. Установіть відповідність між фрагментом твору та його назвою.

1 «І повелів їм зробити розчин…, і повелів вико­пати колодязь і вставити туди кадіб, і налляв розчину в кадіб. Повелів їм шукати меду»

2 «Він узяв із багаття палаючу гілку і підніс її до квітучого куща. В ту ж мить увесь кущ спалахнув голубувато-зеленкуватим полум'ям»

3 «Вона йому дала напитись, а сама така радіс­на стала, та мерщій у город трюком і розказа­ла всім городянам, що їде такий чоловік»

А «Неопалима купина»

Б «Про правду і кривду»

В «Білгородський ки­сіль»

Г «Дажбог»

Достатній рівень

Доведіть, що казка «Мудра дівчина» належить саме до цього фольклорно-го жанру.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем: 1. «Міфи та легенди — скарбниці нашого минулого». 2. «Втілення світогляду наших пращурів у казках». 3. «На кого з казкових героїв я хочу бути схожим».

ІІ варіант

Початковий рівень
1. Дажбог — бог…
А сонця;
Б добра й захисту;
В грому й блискавки;
Г вітру.

2. Фольклор — це…
А сукупність народних пісень, казок, прислів'їв, приказок;
Б збірник народних легенд, переказів;
В усна творчість народу;
Г принцип, за яким організовуються всі народні твори.

3. Укажіть, які з наведених творів НЕ належать до легенд.
А «Дажбог»;
Б «Про зоряний Віз»;
В «Неопалима купина»;
Г «Як виникли Карпати».


Середній рівень

1. Назвіть характерні риси фантастичної казки.

2. Установіть відповідність між фрагментом твору та його назвою.

1 «А ми підем косить. То ти, як уже буде готова, вийди на такий-то курган да й зови нас, а ми почуємо да й прийдем»

2 «Йшла вона, йшла та по дорозі сіла від­почити, а глечик поставила коло себе на землю»

3 «Вона знала свого батька дуже добре і знала, що як він щось захотів, то вже від того не відступить»

А «Мудра дівчина»

Б «Чому в морі є перли і мушлі»

В «Про зоряний Віз»

Г «Прийом у запорожців»

3. Визначте вид народної казки «Про правду і кривду». Наведіть аргументи.

Достатній рівень

Поясніть, чому небіж із казки «Про правду і кривду» все ж таки зміг досяг­ти вершин.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем: 1. «Добро і зло в казках». 2. «Козацтво в українських народних переказах». 3. «Міфи та легенди українців як форма збереження досвіду».

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Напишіть твір-роздум «Казка в моєму житті».

0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря