» » » Урок: Народна казка «Ох»

Урок: Народна казка «Ох»

Мета:

  • навчальна: продовжувати роботу над народною казкою, ознайомити школярів із фантастичною казкою «Ох», навчити виявляти давню числову магію;

  • розвивальна: формувати вміння аналізувати структуру казки, виявляючи закономірності двох світів: реального та фантастичного як важливих закономірностей казкового жанру; розвивати комунікативні навички, уміння виразного читання, творчі здібності, прагнення фантазувати;

  • виховна: виховувати повагу до загальнолюдських цінностей.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: ілюстрації до казки «Ох», виставка учнівських малюнків, таблиця для заповнення «Структура казки “Ох”», мультфільм «Чарівник Ох» , підручник.

Теорія літератури: фольклор, народна казка, фантастична казка.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Засвоєння нових знань у процесі виконання практичних завдань

Дослідження-відновлення

1. Творцем народних казок є 2. Казки поділяють на три види: … 3. Казка має таку будову: … 4. Найхарактернішими ознаками побутових казок є … 5. Казкам про тварин властиве 6. Фантастичні казки характеризуються

Словникова робота

Поясніть значення слів «хорт», «мавка», «кошара», «недоуздок».

Бесіда за змістом прочитаного

1. Як ви гадаєте, до якого різновиду казок належить «Ох»? Доведіть свою думку. 2. Як у казці «Ох» відображений світогляд наших предків? 3. Які магічні числа можуть використовуватися в казках? Які числа використані в казці «Ох»? Наведіть приклад із тексту. 4. Знайдіть у казці приклади фантастичних перетворень, використання чарівних предметів. 5. Чому чоловік вирішив віддати єдиного сина в науку до іншого царства? 6. Яким чином Ох, на вашу думку, зміг перетворити ледачого парубка на моторного хлопця? 7. Чи зміг батько визволити сина від Оха?

Вибіркове читання

1. Прочитайте рядки, у яких чоловік знайомиться з Охом. 2. Прочитай-те рядки, у яких зазначено на кого Ох перетворив хлопця вперше. 3. Знайдіть рядки про те, як батько продав коня цигану. 4. Зачитайте діалог батька із си-ном, коли син визволився від служби в Оха.

Перегляд фрагментів із мультфільму «Чарівник Ох»

Чи сподобався вам мультфільм? Чи збігається ваше бачення персонажів з образами, представленими в мультфільмі? Чому?

Коментар учителя

А чи знаєте ви, що казки можна читати як розважальні оповідання, але в них також відображений світогляд наших пращурів. Наприклад, піч, на якій сидить ледачий хлопець — це найбільш священне місце в хаті, де мешкають померлі предки, домовики, а процес пересипання проса — це їжа для духів. Вигук «цур-пек», який наявний у казці, — це залишки замовляння, зверненого до під-земного бога. Зелений колір Оха та його царства — це колір смерті, поховальних ритуалів. Три роки, коли батько ходить у підземне царство, уособлюють три світи: світ померлих, світ предків, світ живих. Так само в цій казці виражена ідея посвяти хлопчика в доросле життя. Після обряду він ставав повноправним членом племені. В обряд входила символічна смерть, коли юнака нібито спалювали й знову воскрешали. Після цього юнак проходив школу мисливства, вивчав звичаї племені й здобував владу над тваринами. Отже, коли хлопець із казки на-був здатності перетворюватися на тварин, він міг уполювати будь-яку здобич.

Характеристика героїв казки

Визначте, хто є головними героями (хлопець, Ох) та другорядними (батько, дід, царівна, цар). Охарактеризуйте кожного з них. Хто з цих персонажів представляє фантастичний світ, а хто — реальний? Поміркуйте, який із цих світів є більш добрим, людяним.

Робота зі схемою

Чи є в казці традиційні зачин і кінцівка? (Продемонструйте на прикладі тексту).

Логічні частини

Події

Зачин

Розвиток подій

Розв'язання проблеми

Кінцівка

Художній переказ

Перекажіть частину тексту від імені хлопця (коли він потрапив до царства Оха), від імені батька (коли він був у розпачі й не міг визволити свого сина), від імені Оха (коли той хотів за будь-яку ціну відібрати персня в царівни).

ІV. Підсумок уроку

Робота з картками в парах (групах)

Картка № 1
1. Напишіть міні-твір за прочитаною казкою на тему «Як праця допомагає людині стати кращою?» (5–7 речень).
2. Як ви розумієте прислів'я: «Білі руки роботи бояться»?
3. Яке чарівне вміння ви б хотіли мати? Обґрунтуйте свій вибір.

Картка № 2
1. Напишіть міні-твір за прочитаною казкою на тему «Чи треба допомагати стареньким батькам?» (5–7 речень).
2. Як ви розумієте прислів'я: «Була б охота — знайдеться всяка робота»?
3. Яке чарівне вміння ви би хотіли мати? Обґрунтуйте свій вибір.

Картка № 3
1. Напишіть міні-твір за прочитаною казкою на тему «Чи можна хитрістю змушувати людей працювати, як це робив Ох?» (5–7 речень)
2. Як ви розумієте прислів'я: «Очам страшно, а руки зроблять»?
3. Яке чарівне вміння ви б хотіли мати? Обґрунтуйте свій вибір.

Картка № 4
1. Напишіть міні-твір за прочитаною казкою на тему «Батьки роблять все, щоб їхня дитина була найкращою» (5–7 речень).
2. Як ви розумієте прислів'я: «Діло майстра величає»?
3. Яке чарівне вміння ви би хотіли мати? Обґрунтуйте свій вибір.

V. Домашнє завдання

Прочитати казку «Летючий корабель», підготувати до неї ілюстрації.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря