» » » Урок: Народна казка «Мудра дівчина»

Урок: Народна казка «Мудра дівчина»

Мета:

  • навчальна: розширювати знання учнів про народні казки, їхні особливості, ознайомити школярів із народною казкою «Мудра дівчина»;

  • розвивальна: формувати вміння аналізувати структуру казки, характеризувати казкових героїв, розвивати комунікативні навички, уміння виразного читання;

  • виховна: виховувати повагу до знань.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: ілюстрації до казки «Мудра дівчина», виставка учнівських малюнків, таблиця для заповнення «Структура казки “Мудра дівчина”», схема «Особливості казки» , підручник.

Теорія літератури: фольклор, побутова казка, зачин, кінцівка.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань

IV. Засвоєння навчального матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Виразне читання тих уривків із казки «Мудра дівчина», які найбільше припали до душі

Словникова робота

Що означають подані слова та словосполучення? 1. Сто локіт. 2. Днище. 3. Ґринджоли. 4. Рундук.

Складання ланцюжку синонімів

Доберіть синоніми до слова «мудрий».

Складання схеми казки

Логічні частини

Події

Зачин

Розвиток подій

Розв'язання проблеми

Кінцівка


Бесіда за змістом казки

1. Як ви гадаєте, чи був пан справедливим? Доведіть свою думку приклада-ми з тексту? 2. Чому, на вашу думку, батько звернувся за порадою не до освічених чоловіків, а до дочки? 3. Порівняйте відповіді багатого та бідного братів. Про що вони свідчать? 4. Чи розсердився пан, почувши правильні відповіді на свої запитання? Чому? 5. Як ви гадаєте, чи мають пан і Маруся спільні риси? 6. Доведіть, що «Мудра дівчина» є казкою. До якого різновиду вона належить? Чому ви так вирішили? 7. Чи можуть злі сили бути розумними? 8. Яка основна думка казки?

Асоціативний портрет

Група 1. Заповніть схему рисами характеру, що властиві головній героїні. Спробуйте доповнити вашу картину описом зовнішності Марусі. Якою постає вона у вашій уяві?

Група 2. Заповніть схему рисами характеру, що властиві пану. Спробуй-те доповнити вашу картину описом зовнішності пана. Яким постає він у вашій уяві?

Художній переказ

Перекажіть текст від імені Марусі (опишіть враження дівчини від зустрічі з паном), від імені її батька (опишіть ситуацію, коли він зазнав прикростей від свого брата), від імені пана (опишіть враження від появи дівчини в маєтку).

Гра «Особиста думка»

Методичний коментар. Кожен учень пише речення на окремій картці, у якому він висловлює свою думку про якогось персонажа з казки «Мудра дів-чина» (про зовнішність, деякі риси характеру). Коли картки готові, учитель збирає їх, перемішує й кладе купкою на стіл. Далі запрошує когось із школярів підійти до столу й зняти верхню картку. Той читає речення та висловлює припущення про кого саме йде мова. Решта учнів погоджуються чи не погоджуються з написаним, обговорюючи речення. Далі верхню картку знімає ін-ший учень.

Установіть відповідність між рисами характеру й героями казок

1 Хитрий, лінивий

2 Порядний, чесний

3 Жадібний, заздрісний

4 Жадібний, непорядний

А Небіж («Про правду і кривду»)

Б Пан («Мудра дівчина»)

В Дядько небожа («Про правду і кривду»)

Г Брат батька Марусі («Мудра дівчина»)

Ключ-відповідь: 1–Б; 2–А; 3–В; 4–Г.

Скарбничка народної мудрості

Поєднайте частини прислів'їв. Які з них відображають головну думку казки?

На панську мудрість …

І сила перед…

Око бачить далеко …

Голова безрозуму …

Тіло в злоті…

а розум — ще далі.

а душа в болоті.

розумом никне.

дурень повчає.

мужицька хитрість.


Робота з підручником

Виконати вправу 4 на сторінці 52.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Прочитати казку «Ох», підготувати до неї ілюстрації.

4  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря