» » » Урок: Добро і зло, їхня роль у житті. Міфи «Берегиня», «Дажбог», «Неопалима купина», «Як виникли карпати»

Урок: Добро і зло, їхня роль у житті. Міфи «Берегиня», «Дажбог», «Неопалима купина», «Як виникли карпати»

Мета:

  • навчальна: продовжувати працювати над такими жанрами фольклору, як міф та легенда, поглиблювати знання школярів про особливості цих жанрів;

  • розвивальна: виробляти вміння переказувати зміст легенд, інтерпретувати зміст, розвивати культуру мовлення;

  • виховна: виховувати любов та повагу до української народної творчості, формувати інтерес до вивчення традицій та вірувань слов'ян.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: проектор, презентація (або картинки), вишитий рушник із символами Дажбога та Берегині (або зображення рушників чи писанок із зазначеними символами), ікона «Неопалима купина», підручник.

Теорія літератури: міф, легенда, фольклор.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда з учнями

1. Як ви гадаєте, чому міфи та легенди належать до усної народної творчості? 2. Чим легенда відрізняється від міфу? 3. Доведіть, що твори «Про зоряний Віз» та «Чому в морі є перли і мушлі» є легендами, а не міфами.

ІV. Засвоєння нових знань у процесі виконання практичних завдань

Вступне слово вчителя

Наше століття є епохою великих наукових відкриттів та технічного прогресу. Ми знаємо, що таке Сонце, знаємо, від чого йде дощ, чому після нього з'являється веселка, чому дме вітер тощо. А раніше люди не могли пояснити причини багатьох явищ природи. Вони думали, що хтось має керувати всіма цими процесами: змушувати Сонце давати тепло та світло, посилати на землю дощ, сприяти гарному врожаю. Згідно з уявленнями наших пращурів, світом керували надприродні істоти — боги, а всі об'єкти персоніфікувалися, тобто мислилися як живі. З потреби пояснити роботу Всесвіту й виникли міфи — розповіді про богів, духів та інших нереальних істот. Міфи представляли накопичений людьми досвід про реалії нашого світу.

Робота зі словником давньоукраїнської міфології (за допомогою презентації)

1. Дажбог бог сонця, світла, добра. 2. Стрибог бог вітру. 3. Сварог бог неба, заліза, ковальства, шлюбу. 4. Перун — бог грому й блискавки. 5. Бе-региня — богиня добра й захисту від усякого зла. 6. Чорнобог — бог темряви, ночі, зими, зла. 7. Мара (Марена) — донька Чорнобога, богиня зла, темної ночі, страшних сновидінь, привидів, хвороб, смерті.

Тактильний диктант-асоціація

Методичний коментар. Для організації цієї вправи клас поділяється на дві-три групи по 5–7 осіб. Команди шикуються перед дошкою. Перший учасник отримує крейду. Учитель пошепки каже останньому школяру назву природно-го явища (наприклад, сонце). Учень повинен, не кажучи ні слова, «намалювати» почуте на спині товариша. Решта учасників відповідно повинні ланцюжком передати послання першому школяру, який на дошці має записати ім'я слов'янського божества, що було відповідальним за явище природи (у нашому випадку це Дажбог). Як тільки дитина виконає завдання, вона повинна перейти в кінець шеренги та у свою чергу накреслити наступне слово. Перемагає та група, яка за мінімальний час передасть правильно всі слова та проведе паралелі між природним явищем та божеством.

Бесіда за змістом прочитаного «Дажбог»

1. Хто такий Дажбог? Як у міфі його зображено? 2. Чому українці дуже шанували Дажбога? 3. Чому Дажбог старився, а потім знову оживав? 4. Які уявлення давніх людей репрезентує цей міф? 5. Де живе Дажбог та хто живе разом із ним? 6. Доведіть, що «Дажбог» — це міф, а не легенда. 7. Перекажіть міф про Дажбога.

«Берегиня»

1. Хто такі Сварог та Чорнобог? 2. Хто з богів допомагав людям? 3. Чого на-вчив людей Сварог? 4. Які знання передала людству Берегиня? 5. Володарем якого царства був Чорнобог? 6. У чому була сила Берегині? 7. Що сталося з військом Чорнобога та Мари? 8. Як люди шанують своїх захисницю? 9. Які елементи чарівного наявні міфи про Берегиню? 10. Коротко перекажіть міф про Берегиню.

Ключ-відповідь: 1–В, 2–Г, 3–Д, 4–А, 5–Б.

Робота з легендою «Як виникли Карпати» Бесіда з учнями

1. Як ви гадаєте, про яке природне явище йдеться в легенді «Як виникли Карпати»? 2. Чому, на вашу думку, земля-матінка Карпові додавала сил, а Силуна заточила в печері? 3. Що в тексті могло трапитися в реальному житті, а що додано народною фантазією?

Робота з легендою «Неопалима купина» Виразне читання твору та його переказування

1. Чи знаєте ви, яку рослину та чому називають неопалимою купиною? 2. Розгляньте ікону «Неопалима купина». Які враження вона у вас викликає? 3. Де й коли відбуваються події, про які йдеться в легенді? 4. Чому володарі здивувалися, отримавши відповідь посланця? 5. Що символізує квітка неопалимої купини? 6. Визначте тему, ідею та основну думку легенди. 7. Доведіть, що перед вами легенда, а не міф. 8. Поясніть, чому образ неопалимої купини є поетичним відображенням долі українського народу.

Робота з лексичним матеріалом

Знайдіть у тексті легенди застарілі слова та визначте їхнє значення (наприклад, зело — зелені рослини).

Лінгвістична гра «Так чи ні»

1. Пес живе коло людини, бо вона найсильніша. 2. Мара допомагала Берегині захистити людей. 3. Дажбог — бог вітру. 4. Дівчина пішла шукати воду, бо її бабуся помирала від спраги. 5. Вісім зірок з легенди — то душі людей. 6. Батько не хотів віддавати заміж свою дочку, бо бажав знайти їй багатого жениха. 7. Силун був добрим велетнем, бо допомагав людям.

Художній переказ

Перекажіть зміст легенди «Як виникли Карпати» від імені Карпа.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

Прочитати переказ «Білгородський кисіль».

3  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря