» » » Урок: Види мистецтва. Слово в житті людини. Художня література як мистецтво слова. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи

Урок: Види мистецтва. Слово в житті людини. Художня література як мистецтво слова. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи

Мета:

  • навчальна: подати відомості про види мистецтва, навчити відрізняти художню творчість від інших видів діяльності людини, поглибити знання про роль художнього слова в житті людини, розкрити поняття образне слово;

  • розвивальна: розвивати культуру зв'язного мовлення, логічне мислення, формувати світогляд;

  • виховна: виховувати любов та повагу до різних видів мистецтва, зокрема до літератури.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: виставка експонатів різних видів мистецтва, схема «Види мистецтва».

Теорія літератури: образне слово.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

Дослідження-характеристика

1. Творче відображення світу у фарбах це … (живопис). 2. Творче відображення світу у звуках — це … (музика). 3. Проектування будівель і різних споруд — це … (архітектура). 4. Відображення світу на сцені завдяки грі акторів — це … (театральне мистецтво). 5. Творче відображення світу в словах — це … (література).

Коментар учителя

Кожен вид мистецтва витворює світ у художніх образах, властивими лише йому засобами: у живописі це лінії, крапки, плями різних кольорів; у музиці — це сполучення звуків різної висоти, сили, тембру; у скульптурі — це вирізування ліній, кутів; у літературі — це слово.

Встановлення логічних пар

Митець

Засоби творення образів

Живописець

Слово

Скульптор

Звуки

Музикант

Барви, лінії

Хореограф

Мармур, дерево, глина

Літератор

Рухи тіла


Бесіда з учнями

1. Які з видів мистецтва вивчають у школі? 2. Яка роль мистецтва у форму-ванні особистості? 3. Чому людина прагне до мистецтва? 4. Від якого виду мистецтва ви отримуєте найбільше задоволення? 5. Чому літературу називають мистецтвом слова? 6. Ми будемо вивчати художню літературу. А якою літера-тура може бути ще? 7. Що є особливістю художньої літератури? 8. Хто є творцем художньої літератури?

Слово в житті людини. Обговорення народних приказок і прислів'їв про слово

1. Слово старше, ніж гроші. 2. І від солодких слів буває гірко. 3. Слово не стріла, а глибше ранить. 4. Слово — не горобець, вилетить — не піймаєш. 5. Наймогутніша зброя слово. 6. Ліпше переконувати словом, ніж кулака-ми. 7. Слова — не полова, язик — не помело.

Образне слово — першоелемент літератури. Коментар учителя

Образне слово це слово, яке допомагає створити художній образ яскраве, поетичне відображення дійсності за допомогою порівнянь, епітетів, метафор тощо. Образності мови можна досягти завдяки вживанню слів у переносному значенні. Слова, які використовує письменник у переносному значенні називають тропами (це грецьке слово в перекладі означає «об-раз, зворот»). Тропи потрібні художнику слова для створення зорових, слухових картинок тих чи інших предметів.

Серед тропів найчастіше використовують епітети, порівняння, персоніфікацію.

Епітет яскраві, образні художні означення, що найчастіше виражаються прикметниками. За допомогою епітетів автор підкреслює певну рису зображуваного об'єкта. Наприклад: хвилястий туман, золота хмаринка, широкий степ.

Порівняння це зіставлення одного предмета чи явища з іншим, яке надає опису особливу образність, наочність. Наприклад, очі блакитні, як небо; дівчина, як зоря; ніч, як море.

Питання до учнів: І епітети, і порівняння надають висловлюванню образності, але в чому ж відмінність між ними?

Персоніфікація це перенесення ознак і властивостей живих істот на неживий предмет або явище природи, унаслідок чого вони починають мислити, відчувати, робити певні вчинки, як люди: І дивиться сонце лукаво, земля дрімає, вогонь простягає руки.

Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи

Поміркуйте, чому легенди, казки, прислів'я, скоромовки називають усною народною творчістю? Що означає кожне слово?

Усна

Народна

Творчість

Коментар учителя

Термін фольклор є синонімом до виразу усна народна творчість. Цей термін уперше вжив англійський учений У. Дж. Томс у 1846 р. Цей термін розуміють по-різному: інколи його інтерпретуються як будь-яке народне мистецтво (танці, музику, різьбярство тощо). Слов'янські науковці традиційно фольклором називаються тільки словесне мистецтво.

Фольклор має такі ознаки: усна форма побутування (тести не записували), звернення до традицій, колективність (автором був народ, кожен міг привнести щось своє), анонімність (автор був невідомий), варіантність (існує кілька варіантів одного й того ж твору), простота та ясність, повторюваність.

Літопис це послідовний опис історичних подій їхнім свідком чи учасником. Слово походить від структури літопису, де твори починалися зі слів «в літо». Літописи — важливі пам'ятки літератури. У них розповідається про походження слов'ян, зародження в них влади, про різні політичні, економічні, культурні події народів. Літописи писали дуже освічені люди. Широко відомими літописами є «Київський літопис», «Галицько-Волинський літопис», «Літопис самовидця».

ІV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Дібрати прислів'я та приказки про слово; виписати по дві ілюстрації епітетів, порівнянь та персоніфікацій із творів художньої літератури; прочитати легенду «Чому в морі є перли і мушлі».

2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря