» » » Урок: Павло Глазовий. «Похвала»

Урок: Павло Глазовий. «Похвала»

Мета:

  • навчальна: продовжувати роботу над визначенням іронічно-пародійною викривальною спрямованістю гумористичних і сатиричних творів;

  • розвивальна: удосконалювати вміння виразно й усвідомлено читати твори, розуміти вияв народної мудрості в гуморесках, удосконалювати вміння проводити аналогії з власними переживаннями, розвивати вміння іронічно, критично, із почуттям гумору сприймати явища навколишньої дійсності й самого себе.

  • виховна: формувати усвідомлення, що почуття гумору — ознака духовного здоров’я людини.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет П. Глазового.

Теорія літератури: гумореска, співомовка, інверсія.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями нового навчального матеріалу

Літературний диктант

1. Засновник жанру байки в літературі легендарний грек… 2. Популярну пісню «Повій, вітре, на Вкраїну» написав… 3. С. Руданський започаткував жанр… 4. Алегорія — це… 5. Байка складається з… 6. Мораль у байці — це…

Гра «Римована мозаїка»

Відновіть порушений ритм у рядках. Хто є автором цих творів? Яку назву мають твори? До якого жанру вони належить?

1. Приїхали запорожці,
Козаки сідають
Короля вітають,
Козаки сідають.
Король просить їх сідати,
Все кармазинові,
Вуса прездорові.
І самі такі храбренні,
Сидять собі. В них жупани.
С. Руданський «Запорожці у короля»


2. Яйця, паску, і ковбаси,
І порося, як підсвинок,
Та ще й з хроном в роті.
Несе мужик у ночовках
Додому свячене:
Й порося печене.
Несе, бідний, та й спіткнувся
У самім болоті.
Порося печене.
схибнулись нові ночви,
Затряслось свячене,
Порося печене.
І в болото покотилось
Порося печене
С. Руданський «Свиня свинею»

Бесіда з учнями

1. Пригадайте відомі вам гумористичні твори. Які з них вам сподобалися найбільше? Чому? 2. Які жанрові особливості гумористичних творів ви можете назвати? 3. Чим сатиричні твори відрізняються від гумористичних? Чи потрібна в житті сатира? Чому? 4. Що таке байка? Які складові частини байки ви можете назвати? 5. Що таке алегорія? Наведіть приклади. 6. Хто з українських письменників‑гумористів мав фах лікаря? Як ви гадаєте, чи заважало це чи, навпаки, допомагало займатися літературною творчістю?

Виразне читання твору П. Глазового «Похвала»

Бесіда за змістом прочитаного. Аналіз твору П. Глазового «Похвала»

1. До якого жанру належить твір? Свою думку аргументуйте. 2. Про кого йдеться у творі? 3. Чим незвичайні головні герої? Чи можна вважати ці образи алегоричними? Чому? 4. Яким постає павук? 5. Як митець зображує муху? Як він її характеризує? 6. Із якою метою павук хвалить муху? 7. Яка мораль твору? 8. Які риси вдачі засуджує письменник? 9. Яка тема й основна думка твору? 10. Як ви гадаєте, твір «Похвала» — гумористичний чи сатиричний? Свою думку доведіть. 11. Чи є у творі інверсія?

Робота з таблицею

Заповніть таблицю, указавши засоби мовної виразності, використані письменником.

Художні засоби

«Похвала»

Епітети


Метафори


Порівняння


Риторичні запитання


Робота з підручником

Виконати завдання на с. 233

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Написати твір «Мій улюблений герой».

Додаток

Робота з пам'яткою

Розгляньте пам'ятку.

ЯК СКЛАДАТИ БАЙКУ

1. Продумайте структуру вашого твору (у ньому обов'язково мають бути вступ, основна частина та висновки мораль).

2. Визначте тему роботи та її основну думку.

3. Складіть чіткий план і дотримуйтесь його під час написання твору.

4. Намагайтеся продумати всіх персонажів, зверніть увагу на алегоричні образи.

5. Висловлюйте власні почуття та міркування, адже читач повинен відчути ваше особисте ставлення до порушених проблем.

6. Стежте за грамотністю.

7. Пишіть охайно.

17  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря