» » » Урок: Павло Глазовий. Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів. «Еволюція», «Найважча роль»

Урок: Павло Глазовий. Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів. «Еволюція», «Найважча роль»

Мета:

  • навчальна: подати відомості про Павла Глазового, навчати виокремлювати основні ідеї, аналізувати художні особливості гуморесок;

  • розвивальна: удосконалювати вміння виразно й усвідомлено читати твори, розуміти вияв народної мудрості в гуморесках, удосконалювати вміння проводити аналогії з власними переживаннями, розвивати вміння іронічно, критично, із почуттям гумору сприймати явища навколишньої дійсності й самого себе;

  • виховна: формувати усвідомлення, що почуття гумору — ознака духовного здоров’я людини.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет П. Глазового.

Теорія літератури: гумореска, співомовка, інверсія.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями нового навчального матеріалу

Бесіда з учнями

1. Що таке гумор? Як людина повинна його сприймати? 2. Які риси властиві українському гумору? 3. Яке значення має гумор для народу? 4. Яке значення гумору в житті кожної людини? 5. Чим відрізняється гумор від сатири? 6. Яке основне призначення гумористичних творів?

Навчальна лекція

СМІХУ ІСКОРКИ ЯСНІ…

Їх залишив по собі класик сучасного українського гумору, справді-бо народний улюбленець Павло Глазовий. Знаю: славі, що прийшла до нього, він не прагнув запобігати. Пошуковцем посад, звань, нагород ніколи не був. Тим надійнішою постає ця слава тепер. А народна шана — це передовсім природне відлуння на добро, яке ніс Павло Глазовий у світ… Високий, поставний, з красивим відкритим обличчям, що ледь-ледь (наче здалеку) підсвічувала тепла усмішка, навіть на людях він здавався самітником, зосередженим на своїх думках — наче над отією книгою, що кожен Майстер пише все життя.

Павло Прокопович Глазовий народився 30 серпня 1922 року в селі Новоскелюватка (нині Казанківського району, Миколаївської області) в сім'ї хлібороба. Вчився в Новомосковській педагогічній школі на Дніпропетровщині. Після закінчення педагогічної школи 1940 р. був призваний служити в армії. Учасник Великої Вітчизняної війни. Після війни Глазовий навчався в Криворізькому педагогічному інституті, де його запримітив Остап Вишня. Письмен-ник почав опікуватися подальшою долею талановитого юнака, подбав про те, щоб його перевели навчатися у Київ. 1950 року закінчив філологічний факультет Київського педагогічного інституту ім. М. Горького. 1950–1961 рр. — заступник головного редактора журналу «Перець», згодом заступник головного редактора журналу «Мистецтво».

Друкується з 1940 року. Окремими виданнями вийшли: поема «Слався, Вітчизно моя!» (1958).

У чому секрет незгасного інтересу до гуморески? Може, у тім, що наш на-род дуже полюбляє сміх? Може, у тім, що наша література має багату традицію в жанрі гуморески, а сатирики й гумористи, як повелося, й дотепер у дефіциті? Причина в тім, що гумористи намагаються вселити в душі читачів непогасний оптимізм, впевненість у тому, що наша країна підніметься з попелу і руїн, стане могутньою і красивою. Лікувальний сміх гумору й сатири потрібний людям, як хліб насущний у їхніх щоденних клопотах.

Гумореска — це плідний розвиток традиції народного гумору, тільки вже на новому, вищому щаблі літературного процесу. Часом здається що всі гуморески та фейлетони таких відомих майстрів, як Остап Вишня, Павло Глазовий, Степан Руданський, Степан Олійник — то не плід їхньої художньої уяви, а звичайні малюнки з натури. Для своїх гуморесок вони вишукують цікаві історії, оригінальні комічні ситуації. Тому їх гуморески сприймаються як аргументовані, розважливі слова про непросте життя народу і, зрештою, як слова, що поетизують привабливість, людяний зміст великої справи виховання в нього ідейно-моральної краси (З мережі Інтернет).

Виразне читання гуморесок Гумореска «Еволюція». Бесіда за змістом прочитаного

1. Де відбувається бесіда між батьком і хлопчиком? 2. Про що допитувався хлопчик у батька? 3. Яке значення має слово «еволюція»? 4. Як батько пояс-нив синову той факт, що мавпи відстають у розвитку від людини? 5. Яка основна думка гуморески? 6. Як ви гадаєте, до чого тяжіє гумореска П. Глазового: до гумору чи до сатири? 8. Що включає поняття «справжня людина», на вашу думку? 9. Які засоби комічного використав П. Глазовий у гуморесці? 10. При-гадайте, що таке гумореска, а також те, чим цей жанр вирізняється з‑поміж інших гумористичних жанрів.

Гумореска «Найважча роль». Бесіда за змістом прочитаного

1. На чому заснований гумористичний ефект твору? 2. Що можна сказати про матір та її синочка? Як би ви їх охарактеризували? 3. Яка основна думка гуморески?

Робота з підручником

Виконайте завдання на с. 230 та с. 231.

Самостійна робота

Картка № 1

1. Основна думка твору С. Руданського «Свиня свинею».

2. Чим відрізняється жанр гуморески від співомовки?

3. Що таке алегорія? Наведіть приклади.

Картка № 2

1. Яка основна думка твору П. Глазового «Еволюція»?

2. Чим різняться поняття «гумор» і «сатира»?

3. Що таке інверсія? Наведіть приклади.

Картка № 3

1. Яка основна думка твору П. Глазового «Найважча роль»?

2. Що таке байка? Які її ознаки?

3. Що таке гумореска? Наведіть приклади.

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

1. Дібрати гумористичні твори різних жанрів.

2. Виконати завдання 1, 2 на с. 231.

5  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря