» » » Урок: Степан Руданський. «Запорожці у короля», «Свиня свинею»

Урок: Степан Руданський. «Запорожці у короля», «Свиня свинею»

Мета:

  • навчальна: продовжити вивчати творчість Степана Руданського та працювати з жанрами співомовки та гуморески, навчити визначати іронічне ставлення до негативних рис характеру, подати відомості про терміни «гумореска», «співомовка», «інверсія»;

  • розвивальна: удосконалювати вміння виразно й усвідомлено читати твори, розуміти вияв народної мудрості в гуморесках, викривальний пафос співомовок, розвивати вміння визначати основну думку кожного твору, характеризувати героїв та порівнювати їх;

  • виховна: формувати усвідомлення, що почуття гумору — ознака духовного здоров'я людини.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет С. Руданського.

Теорія літератури: гумореска, співомовка, інверсія.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями нового навчального матеріалу

Робота з таблицею

Навчальна лекція

Інверсія змінений звичний порядок слів у реченні. Порушення звичайного порядку слів, зумовлене логічними, стилістичними вимогами. Напри-клад, здоров був (замість «був здоров»), розумна дуже дівчина (замість «дуже розумна дівчина»). Інверсія спричинює зміну експресивного забарвлення речення, отже непрямий порядок слів частіше зустрічається в розмовному й художньому стилях. Також інверсію використовують задля емоційно-експресивного увиразнення текстів.

Словникова робота

Поясніть значення слів жупан, карамзин, щільник.

Виразне читання твору «Запорожці у короля» Бесіда за змістом прочитаного

1. Чим співомовки відрізняються від байки? 2. Як ви гадаєте, до якого короля приїхали запорожці? 3. Чому спочатку запорожців вирішили пригостити саме сметаною? 4. Чому запорожці спочатку не погодилися пригоститися сметаною? 5. Що таке інверсія? Відшукайте у співомовках приклади інверсії. 6. Знайдіть анафору. Яку роль вона виконує?

Кодовий диктант

Учитель зачитує уривки з творів, учні записують відповідну цифру.

1 — «Гуменний»; 2 — «Добре торгувалось»; 3 — «Запорожці у короля»; 4 — «Жаба і Віл»; 5 — «Щука».

1. Пані хорували,

За лікарством як погнали,

Та й і підірвали (1).


3. В найбагатшії крамниці

Два купці сиділо,

І туди чумак заходить З мазницею сміло (1).


4. А все-таки катюзі,

Як кажуть, буде по заслузі (5).

2. Прощайте, ніде правди діти;

А по мені — найлучче жити,

Як милосердний Бог дає (4).


5. Сидять собі. В них жупани

Все кармазинові,

І самі такі храбренні,

Вуса прездорові (3).


6. Гуртом до суду притаскали,

Хоча чуби й мокренькі стали (5).

Робота з підручником

Виконайте завдання на с. 227.

Кросворд

По горизонталі. 4. Який письменник мав псевдонім Дідусь Кенар? (Глібов) 6. Кого вважають засновником жанру байки? (Езоп) 8. Автор жанру співомовки. (Руданський) 10. Вид комічного з різко осудливим осміюванням негативного в житті людини й суспільства. (Сатира) 11. С. Руданський «… у короля» (Запорожці). 12. Послухали Лисичку І … кинули — у річку. (Щуку)

По вертикалі. 1. Незвичне розташування слів у реченні. (Інверсія) 2. Наділення тварин, рослин, предметів і явищ рисами людського характеру. (Алегорія) 3. Повчальний висновок у байці. (Мораль) 5. Жанр твору «Муха й Бджола». (Байка) 7. Різновид комічного. (Гумор) 9. Короткий гумористичний вірш, побудований на народному анекдоті, приказ-ці, афоризмі чи якомусь казковому мотиві. (Співомовка)

Виразне читання твору «Свиня свинею» Словникова робота

Поясніть значення слів ночви,підсвинок.

Літературна гра «Так чи ні»

1. У творі йдеться про дату, наближену до Великодня. (Так) 2. У ночвах мужик ніс інструменти. (Ні) 3. Чоловік журився, що в нього немає порося. (Ні) 4. Чоловік спіткнувся на болоті. (Так)

Робота з підручником

Виконайте вправу на с. 228.

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

1. Написати власну співомовку.

2. Виконати завдання 1, 2 на с. 228.

6  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря