» » » Урок: Леонід Глібов — визначний український байкар. Викривальна й повчальна спрямованість байки «Жаба й Віл»

Урок: Леонід Глібов — визначний український байкар. Викривальна й повчальна спрямованість байки «Жаба й Віл»

Мета:

  • навчальна: продовжувати роботу з творчістю Леоніда Глібова, звернути увагу на викривальну й повчальну спрямованість байки «Жаба й Віл», навчити аналізувати байки, визначати їхню будову;

  • розвивальна: формувати вміння виявляти й коментувати прихований зміст гумористичних творів, виокремлювати основну думку, пояснювати алегоричні образи;

  • виховна: формувати життєстверджувальні, оптимістичні настрої, уміння тактовно реагувати на іронію й гумор, виховувати самокритичний погляд.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет Л. Глібова.

Теорія літератури: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями нового навчального матеріалу. Фронтальне опитування

1. Назвіть першого у світі байкаря. Що вам про нього відомо? 2. Хто першим написав байки поетичною мовою? 3. Який твір називають байкою? 4. Яка структура байки? 5. Що таке алегорія? 6. Поясніть вислів «езопова мова». 7. Назвіть українських байкарів. 8. Що вам відомо про Леоніда Глібова? 9. Пригадайте з п'ятого класу, які псевдоніми мав Леонід Глібов?

Розгадайте кросворд


1. Доброзичливий, жартівливий сміх. (Гумор)

2. Гостре висміювання кого або чого-небудь. (Сатира)

3. Справжнє прізвище Дідуся Кенира. (Глібов)

4. Невеликий ліро-епічний твір, що має алегоричний характер і мораль. (Байка)

5. Двопланове художнє зображення, що ґрунтується на приховуванні реально існуючих людей, людських якостей під конкретними художніми образами. (Алегорія)

6. Повчальний висновок наприкінці байки. (Мораль)

7. Як називають алегорич

ну, замасковану мову? (Езопівська)

8. Основа всіх гумористичних творів. (Сміх)

Виразне читання байки «Жаба й Віл» за ролями Бесіда за змістом прочитаного

1. Які риси характеру притаманні Жабі? 2. Які засоби комічного використовує автор у байці? 3. Що відомо про вола? Чому байка називається «Жаба й Віл»? 4. Кого уособлює Жаба в байці? 5. Із якою метою Жаба вилізла на берег? 6. Чому Жабі захотілося бути такою, як Віл?

Робота з підручником

Дайте відповіді на питання на с. 222.

Робота з таблицею

Заповніть таблицю, указавши мораль байки та прислів'я, які стосуються основної думки твору.

Назва твору

Мораль

Прислів'я

«Щука»«Муха і Бджола»«Жаба й Віл»Вікторина «Із якої байки рядок?»

1. «А по мені найлучче жити, Як милосердний Бог дає». (Жаба й Віл) 2. «Ну що, сестрице, як надмусь, То й я така зроблюсь?» (Жаба й Віл) 3. «По-слухали Лисичку І Щуку кинули — у річку». («Щука») 4. «Не можна в двері — я в квартирку Або пролізу в іншу дірку — І зась усім!» («Муха і Бджола») 5. «Як не мудруй, а правди ніде діти. Кінців не можна поховать…» («Щука») 6. «Сидить, спесиво поглядає, Що робиться в садку; Вітрець тихесенько гойдає, Мов панночку яку…» («Муха і Бджола»)

Гра «Свій — чужий»

Методичний коментар. Клас поділяється на дві команди: «Козенята» та «Вовки». «Козенята» називають фразеологізм, «Вовки» мають назвати його значення. Якщо «Вовки» не помилилися, то той, хто ставив питання, переходить до групи «Вовків». Якщо ж «Вовки» помилилися, то той, хто відповідав переходить до групи «Козенята». Виграє та команда, у якої залишиться найбільша кількість гравців.

Гра «Відгадай прислів’я»

Методичний коментар. Учитель заздалегідь готує картки, на кожній із яких пише одне відоме прислів'я. На уроці можна перед грою ці прислів'я повторити. Потім клас ділиться на дві команди. Представник першої команди витягує з купки одну картку з прислів'ям і за дві-три хвилини за допомогою своєї команди складає коротеньку байку чи оповідання, яке б ілюструвало це прислів'я. Саме прислів'я вимовляти не можна. Друга команда слухає оповідання й намагається відгадати. За кожне правильно складене оповідання та відгадане прислів'я команда отримує по два бала.

Самостійна робота за картками

Картка № 1

1. Доведіть, що твір «Жаба й Віл» належить до жанру байки.

2. Яка мораль твору «Щука»?

Картка № 2

1. Доведіть, що твір «Муха і Бджола» належить до жанру байки.

2. Яка мораль твору «Жаба й Віл»?

Картка № 3

1. Доведіть, що твір «Щука» належить до жанру байки.

2. Яка мораль твору «Муха і Бджола».

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

1. Написати байку за змістом одного з прислів'їв.

2. Прочитати біографію С. Руданського на с. 223–224.

3  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря