» » » Урок: Леонід Глібов — визначний український байкар. Повчальний зміст байки «Муха і Бджола»

Урок: Леонід Глібов — визначний український байкар. Повчальний зміст байки «Муха і Бджола»

Мета:

  • навчальна: продовжувати роботу з творчістю Леоніда Глібова, звернути увагу на викривальну й повчальну спрямованість байки «Муха і Бджола», навчити аналізувати байки, визначати їхню будову;

  • розвивальна: формувати вміння виявляти й коментувати прихований зміст гумористичних творів, виокремлювати основну думку, пояснювати алегоричні образи;

  • виховна: формувати життєстверджувальні, оптимістичні настрої, уміння тактовно реагувати на іронію й гумор, виховувати самокритичний погляд.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет Л. Глібова.

Теорія літератури: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями нового навчального матеріалу. Фронтальне опитування

1. Дайте визначення байці як літературному жанру. 2. Чому байкам властива алегорична спрямованість? 3. Чим байка відрізняється від інших жанрів гуморитичних творів? 4. Чому байки є актуальними в наш час? 5. У чому поля-гає відмінність між сатирою та гумором? 6. Які людські вади викриває Леонід Глібов у байці «Щука»?

Термінологічна ідентифікація

Поєднайте назву терміна та його тлумачення.

1 Гумор

2 Сатира

3 Байка

4 Фабула

5 Алегорія

6 Мораль

А Невеликий, здебільшого віршований повчально гумористичний чи сатиричний твір з алегоричним змістом, у якому людське життя відтворюється або в образах тварин, рослин і речей, або зведене до простих і умовних стосунків

Б Хронологічно послідовне зображення подій та пригод у творі

В Комедійний жанр, його завдання — висміяти порочні вчинки, низькі спонукання, потворні прояви соціальних конфліктів

Г Повчання, сила байки

Д інакомовне відображення поняття, переданого за допомогою певного образу

Е Комедійний жанр, завдання якого продемонструвати добродушність, глузливе ставлення до різних нісенітниць, викликати посмішку, принести задоволення, розважити людину

Ключ-відповідь: 1–Е; 2–В; 3–А; 4–Б; 5–Д; 6–Г.

Літературна гра «Знайдіть нісенітниці»

Одна нікчемна Шкапа написала на Щуку скаргу в суд, буцімто Щука нікому в ставку не давала життя. Щуку спіймали й притягли до суду, а суддями були четверо Ослів, два Цапи та один Баран. Стряпчим була Лисиця. Зі Щукою Лисиця ворогувала, адже Щука не дозволяла Лисиці виловлювати з річки карасів та іншу рибу. Суд вирішив, що Щука є невинною, тож її кинули в річку.

Робота з текстом

Поєднайте початок репліки та її завершення

За стряпчого, як завсігди годиться…

І Щуку кинули — у річку.

Послухали Лисичку…

У річці вражу Щуку утопити!

Як тільки зробиться темненько…

Як кажуть, буде по заслузі.

І щоб усяк боявся так робити,—

Була приставлени Лисиця…

А все-таки катюзі,

Лисиці й шле то щупачка, То сотеньку карасиків живеньких.

Виразне читання байки «Муха і Бджола» за ролями Метод «Незакінчене речення»

1. Муха-ледащиця полетіла в садок, щоб… 2. Муха думала про… 3. Бджола відмовилася сідати біля мухи, адже… 4. Муха зазначила, що Бджола має погану долю, бо… 5. Бджола відповіла, що Муху скрізь… 6. Муха висловила переконання, що навіть попри зачинені двері, вона…

Бесіда за змістом прочитаного

1. Які асоціації виникли у вас після прочитання байки «Муха і Бджола»? 2. Яких людей уособлюють головні герої байки? 3. У чому алегоричність образів Мухи та Бджоли? 4. Яка мораль байки? 5. Яка тема твору? 6. Яка основна думка байки? Чи збігається основна думка твору з його мораллю?

Робота із засобами мовної виразності

Заповніть таблицю.

Епітети

Метафори

Порівняння
Робота з підручником

Виконайте завдання на с. 221.

Кросворд за байкою Л. Глібова «Муха і Бджола»


1. Майнула… садок. (у) 2. … (на) ряст, на квітки подивиться. 3. Та й думає… (про) те. 4. Що як то гарно… (жить) на волі. 5. Коли усе… (цвіте) 6. … (сидить) спесиво поглядає. 7. … (вітрець) тихенько гойдає. 8. … (побачила) Бджолу близенько. 9. … (добридень)— каже їй. 10. За тиждень би… (головоньку) схилила.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Прочитати байку «Жаба й Віл»; написати власну байку, де ви б критикували людей, які не бажають учитися, пізнавати щось нове.

2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря