» » » Урок: Леонід Глібов — визначний український байкар, поет. Викривальна й повчальна спрямованість байок письменника. «Щука»

Урок: Леонід Глібов — визначний український байкар, поет. Викривальна й повчальна спрямованість байок письменника. «Щука»

Мета:

  • навчальна: продовжувати роботу з творчістю Леоніда Глібова, звернути увагу на викривальну й повчальну спрямованість байки «Щука», навчити аналізувати байки, визначати їхню будову;

  • розвивальна: формувати вміння виявляти й коментувати прихований зміст гумористичних творів, виокремлювати основну думку, пояснювати алегоричні образи;

  • виховна: формувати життєстверджувальні, оптимістичні настрої, уміння тактовно реагувати на іронію й гумор, виховувати самокритичний погляд.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет Л. Глібова.

Теорія літератури: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями нового навчального матеріалу. Асоціативний диктант

1. Езоп (перший байкар). 2. Езопова мова (алегорична мова). 3. 1827 (рік народження Леоніда Глібова). 3. Великий Поділ (село, у якому народився Леонід Глібов). 4. «Сон» (перший вірш Леоніда Глібова). 5. 1847 (вихід першої збірки Леоніда Глібова).

Колективна робота

Прокоментуйте наведені вислови про байку. Чи погоджуєтеся ви з висловленими думками?

1. Оті простенькі сільські байки, як дрібні, тонкі корінчики, вкорінюють у нашій душі любов до рідного слова, його краси, простоти й чарівної милозвучності (І.Франко).2. Байка — це легка комедія, а всяка комедія — ніщо інше, як довга байка, а в нашій комедії люди бувають часто тваринами і, що найгірше, тваринами злими (Бомарше).

Коментар учителя

Байка — невеликий, здебільшого віршований повчально-гумористичний чи сатиричний твір з алегоричним змістом, у якому людське життя відтворюється в образах тварин, рослин і речей. Байка має сюжет (фабулу). Зазвичай він короткий, динамічний і драматичний. У байках життя передається за допомогою алегорій. Алегорія — це інакомовне відображення поняття, передано-го за допомогою певного образу. Наприклад, поняття мудрості уособлює образ Сови, хитрість репрезентує образ Лисиці, хижість — образ Вовка тощо.

Байка зазвичай складається з двох частин: основної (розповідної) та моралі (сили), що може складатися як із цілої строфи, так і з одного рядка.

Бесіда з учнями

1. Що таке байка? 2. Що таке алегорія? 3. Як зявилася літературна байка? 4. Кого із зарубіжних байкарів ви знаєте? Про що їхні твори?

Робота з алегоричністю

Поєднайте тварину та людську рису, яку тварина уособлює.

Осел

Упертість

Вовк

Хижість

Мавпа

Хитрість

Лисиця

Боягузтво

Заєць

Неуважність

Жаба

Неповороткість

Ведмідь

Бридкість

Ґава

Нерозумність

Слон

Зажерливість

Словникова робота

Поясніть значення слів бомага,щаплиці,завсігди,стряпчик,щупачок.

Виразне читання тексту байки «Щука» за ролями

Метод «Незакінчене речення»

1. Щуку притягли до суду через те… 2. Суддями були… 3. Суддям притаманні такі риси… 4. Між Щукою й Лисицею були стосунки… 5. Суд виніс вирок… 6. Суд змінив своє рішення, бо… 7. Крилатою є фраза з байки…

Бесіда за змістом прочитаного

1. Які асоціації у вас виникли під час прочитання байки? 2. Хто є голов-ними дійовими особами твору? 3. Які фольклорні корені має байка «Щука»? 4. Яка мораль цієї байки? 5. Доведіть, що твір «Щука» Леоніда Глібова є байкою. 6. Назвіть засоби мовної виразності, які використав автор у байці. 7. Кого уособлюють у байці Щука, Лисиця та Судді? 8. Яка тема твору? 9. Яка основна думка байки? Що засуджує Леонід Глібов?

Робота з прислів'ями

З'ясуйте, кого з байки стосуються наведені прислів'я.

1. Яка совість така й честь. 2. Слова як мед, а діла як полин. 3. Чує кішка, де сало лежить. 4. Хто не чинить нічого, тому не страшно нікого. 5. Спіймався на гарячому.

Робота з текстом твору

Випишіть із байки вислови, які можна вважати крилатими. Поясніть їхній зміст.

Літературна гра «Четверте зайве»

1. Осли, Шкапа, Ведмеді, Цапи. 2. Щупачки, карасики, лини, сазанчики. 3. Мокренькі, розумні, старенькі, гарненькі. 4. Виробляла, заїла, обідрала, приставлена.

Складання сенкану

Складіть сенкан до слів Лисиця й Щука.

Художній переказ

1. Перекажіть текст байки від імені Щуки. 2. Перекажіть текст байки від імені Лисиці. 3. Перекажіть текст твору від імені одного із суддів.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

1. Вивчити байку «Щука» напам'ять; прочитати байку Леоніда Глібова «Муха і Бджола».

2. Виконати завдання на с. 219–220.

7  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря