» » » Урок: Емма Андієвська. «Говорюща риба»

Урок: Емма Андієвська. «Говорюща риба»

Мета:

  • навчальна: подати інформацію про сучасну українську письменницю й художницю; навчити визначати основні ознаки притчевості;

  • розвивальна: удосконалювати вміння характеризувати твори, виокремлювати фантастичні елементи в казках, розвивати вміння визначати головну думку твору, відшукувати ключові фрази, висловлювати власні думки щодо прочитаного;

  • виховна: виховувати толерантне ставлення до інших, уміння бачити й розуміти красу світу, прагнення до гармонійного співіснування.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет Емми Андієвської, ілюстрації її картин.

Теорія літератури: притча.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Повторення

Чайнворд

1. Який рід занять хлопчика? (Пастушок) 2. Синонім до слова пастух (Козопас) 3. Скільки брам є у місті, через які можна вийти? (Сім) 4. Що намацав хлоп-чик у себе на плечах замість врятованого дідуся? (Мішок) 5. Серед купи чого порпався чоловік з кельмою? (Каміння) 6. Як називається кожен із мешканців міста? (Яянин) 7. Що здолало старого так, що він зміг почути хлопця? (Немощі)

Бесіда з учнями

1. Як ви гадаєте, чому головні герої «Казки про яян» не мають імен? 2. Я, ми, ти це особові займенники. Чому протиставляє їх Емма Андієвська? 3. Як ви вважаєте, чому вежі яян постійно завалюються? Пригадайте біблійну легенду про вавилонську вежу. У чому її повчальний зміст? 4. Що символізують брама й вежа у творі? 5. Чим можна пояснити прагнення хлопчика покинути міс-то, а не залишитися одним із яян? 6. Чому дідусь, знаючи, як можна покинути країну яян, усе ж таки залишився в ній і пристосувався до подібного життя?

V. Сприйняття та засвоєння учнями нового навчального матеріалу. Робота з ілюстраціями до твору (малюнки учні роблять удома)

Розгляньте малюнки ваших однокласників. Якою зображено на них рибу? Чи вміють риби говорити в природі?

Бесіда за змістом твору

1. Де народилася риба? У якій сім'ї? 2. Як батьки ставилися до риби? Чи були в риби приятелі серед інших риб? Чому? 3. Чи справедливо судили ри-бу за її вміння говорити? 4. Чи засмучувало рибу таке ставлення до себе з боку оточуючих? 5. Як повідомили морські мешканці говорющу рибу про свій вердикт? 6. Чи був водний світ для говорющої риби своїм? 7. Який конфлікт простежується в першій половині розповіді? Що таке консерватизм?

Виразне читання

1. Знайдіть і прочитайте уривок, у якому йдеться про те, як до риби ставилися її рідні. 2. Знайдіть і прочитайте уривок, у якому риба переконується, що її ніхто не розуміє. 3. Прочитайте уривок, у якому йдеться про життя риби на суходолі та її думки про людей.

Робота з таблицею

Заповніть таблицю, порівнявши принципи, які сповідують мешканці під-водного царства та люди. Які спільні та які відмінні риси ви помітили? Про що це свідчить?

Принципи, за якими живуть риби

Принципи, які сповідує людинаВиразне читання

Прочитайте вдумливо й виразно діалог між рибою та рибалкою. Як вони ставляться до співрозмовника?

Бесіда з учнями

1. У якому світі жив рибалка? 2. Яким він був чоловіком? 3. Чи був світ людей для рибалки рідним? 4. Чому так сталося, що риба й рибалка опинилися чужими серед своїх?

Робота зі схемою


Переказ твору

Перекажіть близько до тексту ту частину оповіді, де йдеться про прихід риби в гості до рибалки. Дайте відповіді на питання.

1. Чи був у родині рибалки лад? Чому? Що про це свідчить? 2. Як жінка ставилася до чоловіка? 3. Як вийшло, що рибалка не зміг зустріти свого приятеля, хоча обіцяв? 4. Чому жінка не впізнала приятеля свого чоловіка, хоча риба кілька ра-зів про це сказала? 5. Як повівся чоловік, коли повернувся додому? 6. У чому проб-лема кожного з персонажів казки? 7. Про що сперечаються шакал і бляшанка?

Літературна гра «Так чи ні»

1. Батьки риби сподівалися, що балакучість їхньої дитини мине, як хворо-ба. (Так) 2. Риба втекла з дому, бо не хотіла неславити батьків. (Так) 3. Риба добровільно покинула морські глибини. (Ні) 4. Рибалка спіймав говорющу рибу, бажаючи її вбити. (Ні) 5. Рибалка й риба одразу потоваришували один з од-ним. (Так) 6. Риба допомагала чоловікові в його справі. (Так) 7. Рибалка за-просив рибу в гості. (Так) 8. Рибалка сам убив рибу, бо його родині не було чо-го їсти. (Ні) 9. Чоловік не зміг зустріти свого приятеля, адже хотів купити ще більше наїдків. (Так) 10. Дружина приготувала рибу на обід. (Так)

«Мікрофон»

1. Винним у смерті риби є …, бо… 2. Дружина рибалки не почула слів риби, адже… 3. І риба, і чоловік потоваришували, тому що…

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

Написати твір «Як би склалося життя рибалки, коли б він не зустрів рибу».

Виконати вправи 1, 2 на с. 135.
6  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря