» » » Урок: Емма Андієвська. «Казка про яян»

Урок: Емма Андієвська. «Казка про яян»

Мета:

  • навчальна: подати інформацію про сучасну українську письменницю й художницю; навчити визначати основні ознаки притчевості;

  • розвивальна: удосконалювати вміння характеризувати твори, виокремлювати фантастичні елементи в казках, розвивати вміння визначати головну думку твору, відшукувати ключові фрази, висловлювати власні думки щодо прочитаного.

  • виховна: виховувати толерантне ставлення до інших, уміння бачити й розуміти красу світу, прагнення до гармонійного співіснування.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет Емми Андієвської, ілюстрації її картин.

Теорія літератури: притча.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу. Робота з портретом

Розгляньте портрет Емми Андієвської. Що ви можете сказати про цю людину, судячи з її зовнішності?

Коментар учителя

Емма Андієвська належить до тих патріотично налаштованих митців, що навіть будучи змушені виїхати з рідної України за кордон, продовжували творити українською мовою. Перу Емми Андієвської належать як прозові, так і по-етичні твори. При цьому авторка має ще й покликання до малювання. Її карти-ни виконані в дусі сюрреалізму — одного з радикальних, авангардистських напрямів.

Народилася Емма Андієвська 19 березня 1931 року в Донецьку, проте скоро родина переїхала до Києва, а потім через війну змушена була емігрувати до Німеччини, далі — у США. Пізніше письменниця остаточно оселилася в Мюнхені. Емма Андієвська була й залишається українською письменницею, підкреслюючи, що свою Україну вона носить, «як слимак хатку, я в ній живу — інакше би пішла в інші культури, як багато хто з‑поміж дуже талановитих людей».

Працюючи з художнім словом, Емма Андієвська виходить за межі стандарту. Вона послуговується фольклорною магією та набутками сучасного мистецтва, спонукаючи читача до образного мислення, щоб якомога повніше від-образити у творі дійсність. Емма Андієвська завжди стоїть на боці добра, а зло впізнає одразу й відкидає його.

Авторка писала як для дітей, так і для дорослих. Наприклад, вона видала збірку казок, проте це не звичайні літературні казки. Це — казки-притчі з мораллю-висновком. Притча — це невелика повчальна алегорична оповідь, у якій опосередковано, приховано присутня мораль. До основних ознак притчі належать: повчальний алегоричний зміст, чітко висловлена мораль, наявність фантастичних елементів, динамічний сюжет.

Ознаку притчевості мають чимало творів. Наприклад, літературна казка Івана Франка «Фарбований Лис» містить притчову думку про те, що брехня ні-кого й ніколи до добра не доводила.

Робота з підручником

Дайте відповіді на питання 1, 2, 3 на с. 126.

Виразне читання тексту твору «Казка про яян» Бесіда з учнями

1. Як пастушок потрапив до яянів? 2. Чому ніхто не звертав на нього уваги? 3. Чому тільки старий чоловік помітив пастушка? 4. Як ви гадаєте, що символізує образ брами? Чому вона ніколи не відчинялася? 5. Чому пастушок не почав будувати свою вежу? 6. Яка тема твору? 7. Яка основна думка твору? 8. Чи зустрічали ви в житті людей, схожих на яянів? 9. Які ознаки притчевості наявні в «Казці про яян»? 10. Доведіть, що перед вами казка. 11. Доведіть, що країна яян є алегорією.

Літературний диктант

1. Професія хлопчика, героя «Казки про яян». (Пастушок) 2. Як хлопчик потрапив до країни яян? (Упав зі скелі) 3. Що має будувати кожен яян? (Вежу) 3. Чому яяни не відповідають на запитання інших? (Бо чують тільки себе) 5. Чим харчуються яяни? (Власним «я»). 6. Чому дідусь почув хлопчика? (Бо був чужинцем, до того ж трохи заслаб.) 7. Чому ніхто не міг вийти з міста? (Ніхто не міг вимовити слово «ти».) 8. Як можна було вийти з міста? (Через сім брам, що їх відкривало слово «ти».) 9. Чого хотів хлопчик для старого? (Щоб той побував на волі.) 10. Яку винагороду отримав пастушок? (Мішок із коштовностями)

Літературна гра «Про кого ця цитата»

Поміркуйте, про кого з твору можна було б сказати саме таким чином. 1. Байдужість це параліч душі, передчасна смерть (А. Чехов). 2. Хто сам не любить нікого, того теж ніхто не любить (Демокріт). 3. Людина стає люди-ною тільки серед людей (Й. Бехер). 4. Поведінка — це дзеркало, у якому кожен показує своє обличчя (Й. Гете). 5. Як часто люди використовують свій розум для коєння дурниць (Ф. Ларошфуко). 6. Якщо ти байдужий до страждать інших, ти не заслуговуєш називатися людиною (Сааді). 7. Тільки тоді станеш лю-диною, коли навчишся бачити людину в іншому (О. Радищев). 8. Коли егоїстичне щастя є єдиною метою життя, воно дуже скоро залишається без мети (Р. Роллан). 9. Хто не живе для інших, той, отже, й для себе не жив (Ю. Мушкетик).

Робота з ключовими фразами

Спробуйте відшукати в тексті ключові фрази. Доповніть їх. Знайдіть у тексті повчання та запишіть їх у вигляді правил.

1. Кожен яянин знає тільки своє «я» і тому запитань іншої людини просто не чує. 2. Ніхто не може догодити яянинові, бо тільки він сам усе знає і вміє. 3. Усі тут харчуються власним «я», «я» кожного із яян таке невичерпне.

Робота з підручником

Дайте відповіді на питання с. 128.

«Мікрофон»

1. Якби я потрапив до країни яян… 2. Автор у творі засуджує тих, хто… 3. У творі возвеличують тих, хто… 4. Я б порадив мешканцям країни… 5. У будь-якому колективі яян не люблять, тому що…

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Прочитати твір Емми Андієвської «Говорюща риба», намалювати ілюстрації; написати міні-твір-роздум «Проблематика твору Емми Андієвської “Казка про яян”».

Виконати завдання 1, 2 на с. 129.
7  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря