» » » Урок позакласного читання. Володимир Винниченко. «Кумедія з Костем»

Урок позакласного читання. Володимир Винниченко. «Кумедія з Костем»

Мета:

  • навчальна: продовжувати роботу над змістом оповідань В. Винниченка про дітей, зокрема звернути увагу на проблематику твору «Кумедія з Костем»; продовжувати навчати аналізувати епічний твір;

  • розвивальна: удосконалювати вміння виразно й вдумливо читати епічні твори; розвивати вміння висловлювати свою думку, коментувати окремі епізоди, висловлювати своє ставлення до літературних персонажів;

  • виховна: виховувати вміння усвідомлювати найважливіші цінності моралі та етики, що роблять людину духовно багатою й щедрою на добро, порядність, чесність.

Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.

Обладнання: підручник, портрет В. Винниченка.

Теорія літератури: головний герой, другорядні герої.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу. Метод «Незакінчене речення»

1. «Кам'яним виродком» Костя прозвали, бо він ніколи… 2. Кость пас не свою худобу, а… 3. Єдине чого не любив Кость, — … 4. Усі вирішили, що Кость хворий на… 5. Батьком Костя вважали… 6. Кость заплакав, коли… 7. Річчю, яку підібрав хлопчик після того, як пішов пан, був…

Словникова робота

Поясніть значення слів «товар», «фершал», «байстрюк».

Літературна гра «Хронологія подій»

1. Лановий побив Костя. 2. До хлопчика викликали лікаря. 3. Тетяна по-ширила чутки, що Кость захворів на холеру. 4. Хлопчаки дражнили Костя «байстрюком». 5. Кость пас панську худобу. 6. Пан прийшов до Костя перевірити, чи справді хлопчик хворий. 7. Кость заплакав уперше в житті. 8. Тетяна побігла за фельдшером. 9. Кость вимагав повернути йому недопалок.

Бесіда за змістом прочитаного

1. Яка тема та ідея твору «Кумедія з Костем»? 2. Як ви гадаєте, чому твір В. Винниченко називає «кумедією», адже завершується оповідання трагічно? 3. Чому, на ваш погляд, Кость ніколи не плакав? Про які риси характеру це свідчить? 4. Як ви думаєте, чи справді пан був батьком Костя? 5. Чи можна вважати, що пан переймався долею хлопчика, бо покликав до нього лікаря? 6. Чому ніхто не повірив, що Кость міг плакати через таку «чепухерію», як панський недокурок? 7. Доведіть, що твір «Кумедія з Костем» належить до епічних. Назвіть характерні ознаки епічного твору.

«Усне малювання»

Учасник обирає одного з героїв оповідання, описує його, але не називає ім'я. Учні мають відгадати, про кого йдеться.

Літературна гра «Вірю — не вірю»

1. Кость був сиротою. (Так) 2. Кость заплакав, коли його побив лановий. (Ні) 3. Костя часто дражнили байстрюком. (Так) 4. Хлопчик не любив пана. (Ні) 5. Тетяна дуже любила Костя. (Ні) 6. До Костя ніхто не підходив, бо вважали, що хлопчик хворий на холеру. (Так) 7. Пан сильно переживав за долю Костя. (Ні) 8. Кость справді хворів на холеру. (Ні) 9. Кость так і помер із недопалком у руці. (Так)

Робота зі схемою

Заповніть схему, назвавши головних і другорядних героїв твору.

Робота з таблицею

Заповніть таблицю, порівнявши образи Федька й Костя.

Федько

КостьЛітературна гра «Співавтори». Робота в групах

Уявіть, що ви можете переписати сюжет оповідання «Кумедія з Костем». Що б ви змінили?

Група 1. Продумайте, як могли б розвиватися події, якби в Костя була мати.

Група 2. Поміркуйте, що могло б статися, якби пан визнав себе батьком Костя.

Група 3. Уявіть, що в оповіданні «Кумедія з Костем» з'явився новий персо-наж — Федько. Чи могло б це щось змінити в сюжеті твору?

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Записати альтернативну історію розвитку події у творі В. Винниченка «Кумедія з Костем».

10  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря