» » » Урок: Пісні літературного походження. «Ой у лузі червона калина похилилася» С. Чарнецького і Г. Труха — пісня, що стала народною

Урок: Пісні літературного походження. «Ой у лузі червона калина похилилася» С. Чарнецького і Г. Труха — пісня, що стала народною

Мета:

  • навчальна: подати знання про специфіку пісні літературного походження;

  • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати пісні, визначати й коментувати провідні мотиви, пояснювати роль символів у піснях;

  • виховна: виховувати патріотизм, повагу до національних символів.

Тип уроку: формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: підручник, запис пісні «Ой у лузі червона калина похилилася».

Теорія літератури: пісні літературного походження, символ.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Сприйняття та засвоєння учнями нового навчального матеріалу Бесіда з учнями

1. Що таке пісні літературного походження? 2. Чим відрізняються пісні літературного походження від народних? 3. Чи може авторська пісня стати на-родною? За яких умов? 4. Які пісні на слова українських поетів вам відомі?

Слово вчителя

Українська земля завжди славилася любов'ю до пісні. Пригадайте лишень легенду про те, чим обдарував Господь дівчину-Україну з легенди. Пісня — це твір, у якому гармонійно переплітаються слова й мелодія. Чимало українських поетів написали твори, які пізніше було покладено на музику. Найкращі й найбільш популярні пісні народ називає «своїми». Наприклад, досить популярними є пісні поета й композитора Володимира Івасюка «Червона рута», «Я піду в далекі гори». У цих творах органічно поєднано чарівні мотиви карпатських мелодій, проникливі слова, а також популярні ритми естрадних пісень. До авторських пісень належить також пісня «Два кольори» на слова Дмитра Пав-личка, «На долині туман» Василя Діденка. Ці пісні є окрасою репертуару таких співаків, як Дмитро Гнатюк, Таїсія Повалій, Софія Ротару, Назарій Яремчук.

Сьогодні з вами ми поговоримо про пісню «Ой у лузі червона калина похилилася». У народі цей твір має кілька варіантів, що, безумовно, свідчить про його популярність. На жаль, точне авторство наразі встановити не видається можливим, проте досить імовірно, що авторами пісні були Степан Чарнецький та Григорій Трух.

Робота в групах за підручником (с. 45)

Кожна група має опрацювати матеріал, який стосується життєвого та творчого шляху одного з авторів та історії створення пісні.

Група 1. Степан Чарнецький

Степан Чарнецький народився 21 січня 1881 року в с. Шаманьківці на Тернопільщині в селянській родині. Навчався у Львівській гімназії, але звід-ти його виключили, тож середню освіту змушений був здобувати у Львівській реальній школі. Після цього вступив до Львівського політехнічного інституту на будівельний факультет. Однак захоплення літературою було настільки глибоким, що Степан Чарнецький покинув навчання й почав займатися мистецтвом: писав вірші, виступав із рецензіями на театральні вистави, перекладав для українського театру п'єси з німецької та польської. Пізніше керував театром «Руська трійця».

1908 року побачила світ його перша збірка «В годині сумерку». Коли почалася Перша світова війна, письменника забрали до війська, але згодом, через стан здоров'я, його звільнили від служби.

Після 1939 року митець став членом Спілки письменників, працював науковим співробітником Львівської бібліотеки. Помер 2 жовтня 1944 року.

Група 2. Григорій Трух

Григорій Трух народився 19 лютого 1894 року на Львівщині. Закінчивши 1914 року гімназію, він вступив до лав січових стрільців. Упродовж свого життя займався церковною діяльністю, а в 50‑ті роки ХХ століття жив у Сполучених Штатах Америки. Помер у Канаді 1959 року.

Уважають, що перший куплет пісні «Ой у лузі червона калина похилилася» написав Степан Чарнецький, натомість автором решти куплетів є саме Григорій Трух.

Група 3. Українські січові стрільці

Інколи пісню «Ой у лузі червона калина похилилася» називають гімном бійців загону УСС (Українські січові стрільці). Цей загін активно діяв на теренах України під час національно-визвольної боротьби (1915–1920). У Галичині національно свідомі українці добровільно вступали до лав УСС, щоб зі зброєю в руках боротися за незалежність своєї країни.

Прослуховування пісні «Ой у лузі червона калина похилилася» Виразне читання твору Бесіда з учнями за змістом прочитаного

1. Які почуття у вас викликали слова пісні «Ой у лузі червона калина по-хилилася»? 2. Як ви гадаєте, чи справедливо цю пісню називають гімном, маршем січових стрільців? 3. Яка тема твору? 4. Чи можна сказати, що ідея пісні полягає у звеличенні таких чеснот, як мужність, патріотизм, прагнення захищати рідний край? Доведіть свою думку. 5. Які риси, судячи з тексту пісні, були притаманні Українським січовим стрільцям?

Робота із символами та образами поезії

1. Доведіть, що калина в тексті символізує Україну. 2. Які інші символи ви можете назвати? 3. Із якою метою автори послуговуються словосполученнями «червона калина», «білий цвіт», «яра пшеничка», «золотистий лан», «буйнесенький вітер»? Яким творам притаманні подібні вислови? 4. Як ви гадаєте, чому автори використали дієслово «розвеселити» щодо України? 5. Випишіть із твору персоніфіковані образи. Прокоментуйте їх. 6. Знайдіть та випишіть із тексту епітети. Охарактеризуйте роль кожного з них. 7. Назвіть усі пестливі слова.

Робота з підручником

Дайте відповіді на питання с. 46.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Вивчити пісню «Ой у лузі червона калина похилилася» напам'ять; робота для груп: етимологи — мають дослідити походження назви міста Київ; географи — мають підготувати повідомлення про географічне положення Києва; історики — мають підготувати матеріали щодо історії Києва; архітектори — по-винні підготувати доповідь про визначні споруди столиці України; літературознавці — цій групі слід підібрати твори про Київ.

3  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря