» » » Урок: Пісні осіннього циклу. Жниварські пісні

Урок: Пісні осіннього циклу. Жниварські пісні

Мета:

  • навчальна: поглибити відомості школярів про календарно-обрядову поезію, звернувши увагу на пісні осіннього циклу, зокрема на жниварські;

  • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати народні пісні, коментувати їхній зміст, виокремлювати й пояснювати художні засоби;

  • виховна: розвивати естетичне сприйняття народних пісень, уміння відчувати їхню гармонійність і красу, виховувати повагу до давніх українських обрядів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, картини, присвячені роботі на ниві під час жнив (наприклад, полотно М. Пимоненка «Жниця»), тлумачний словник української мови, картки для гри «Знайди прислів'я».

Теорія літератури: народна пісня, календарно-обрядові пісні, жниварські пісні, анафора, рефрен.

Надзвичайна любов до співу — головна й прекрасна риса слов'ян. Радісно бувати в полі під час жнив.

Рідко зустрінеш мовчазну слов'янську жінку, яка б не щебетала або не співала.

Я. Глац

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями нового навчального матеріалу Угорський кросворд

1
2

3
4


5
61. Синонім до слова співак. (Лірник) 2. Як називали лісову русалку? (Мавка)
3. Кобзар або… (бандурист)
4. Християнська назва Зелених свят. (Трійця)
5. Свято, яке відзначали в ніч із 6 на 7 липня. (Купайла)
6. Частина доби, коли активно діють темні сили. (Ніч)

Гра «Знайди прислів'я»

Методичний коментар. Для цієї гри вчитель заздалегідь розрізає частини прислів'їв на дві частини. Кожен учень у класі отримує лише одну з частин. Завдання знайти свою пару, ходячи по класу. Після того, як учні знайдуть завершення прислів'я, вони мають пояснити значення народної мудрості.

Зразок карток

Перша частина прислів'я

Друга частина прислів'я

Лихий жнець ніколи

не має доброго серпа.

Не хвалися травою,

а хвалися сіном.

Цінуй у жнива хвилину більше,

ніж узимку годину.

Господарство вести

не лапті плести.

Не той урожай, що на полі,

а той, що в коморі.

Буде той голодний, хто

жнивами холодочку шукає.

Жнива кінчаються

осінь починається.


Один жнив'яний день

рік годує.

Згаєш на жнивах одну хвилину

втратиш не одну зернину.

Робота з ілюстративним матеріалом

Розгляньте зображення на картинах, що ілюструють роботу на ниві. Зверніть увагу на одяг жінки на картині М. Пимоненка «Жниця». Як ви гадаєте, чому художник зобразив трудівницю у святковому вбранні? Що ви можете сказати про обличчя трудівників?

Навчальна лекція

Великою кількістю сюжетів позначений осінній цикл календарно-обрядової поезії, до якого належать жниварські пісні. Майже всі роботи на землі супроводжувалися піснями, бо так легше працювалося, до того ж, праця хлібороба приносила людям особливе задоволення. Жнива були найвідповідальнішою по-рою в житті хліборобів, оскільки достаток у домі залежав від багатого та вчас-но зібраного врожаю. У перший день жнив трударі приходили на поле до сходу сонця у святковому вбранні, а жатву мала розпочинати найкраща жниця. У цей день співали зажинкові пісні. Наступні дні прикрашав спів жнивних пісень, а після того, як увесь урожай було зібрано співали пісні обжинкові. Основний зміст усіх пісень осіннього циклу був таким: удячність родючій ниві, нарікання на тяжку працю, радість за великий урожай. Наприкінці на полі обов'язково залишали кілька колосків, які називали «бородою» («Спасовою бородою» — після прийняття християнства). Ці колоски підв'язували червоною стрічкою, прикрашали квітами, витрушували на землю зерно для добро-го врожаю й залишали на полі до початку оранки. Із останнього обжинкового снопа плели вінок, якого з піснями несли додому. Його називали Дідухом.

Робота з підручником

Виконати вправу щодо збагачення мовлення на с. 26.

Аналіз пісні «Там у полі криниченька»

1. Доведіть, що аналізована пісня належить до осіннього циклу. 2. Який мотив наявний у пісні «Там у полі криниченька»? 3. Назвіть усі епітети з твору. 4. Чи є в пісні пестливі слова? 5. Яка основна думка твору?

Письмовий аналіз пісні «Маяло житечко, маяло». Метод незакінчених речень

1. Це обжинкова пісня, бо… 2. У пісні є персоніфікація. Це образ… 3. Жнива завершилися успішно. Про це свідчить… 4. У пісні є пестливі слова. Серед них… 5. «Чистім полі», «буйного вітречку», «ясного сонечка» — це… 6. Основ-на думка пісні — …

Бесіда з учнями

1. Які пісні належать до осіннього циклу? 2. Які головні мотиви пісень осіннього циклу? 3. Яке основне призначення пісень осіннього циклу? 3. У чому полягає відмінність між зажинковими, жнивними та обжинковими пісня-ми? 4. Розкажіть про обряди, що супроводжували жнива.

Дослідницька робота

Порівняйте всі постійні епітети, які наявні в жниварських піснях, з епітетами, що трапилися вам у піснях літнього циклу. Які якості вони позначають?

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Вивчити одну жниварську пісню напам'ять (за бажанням); намалювати жнива.

Виконати вправи 1, 2 на с. 27.
2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря