» » » Урок: Книжка в житті людини. Робота письменника над художнім твором

Урок: Книжка в житті людини. Робота письменника над художнім твором

Мета:

  • навчальна: подати знання про рукописні книги часів Київської Русі та про автора «Повісті минулих літ» Нестора Літописця, розширити відомості про роль книги в житті людини, про особливості процесу творчості, місце уяви й фантазії митця, на-вчити визначати основні частини книги;

  • розвивальна: розвивати вміння аргументувати індивідуальні читацькі інтереси;

  • виховна: виховувати повагу до письменницької роботи, сприяти усвідомленню потреби шанобливого ставлення до книги та до освіти загалом.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, ілюстрації до першої друкованої книги на слов'янських теренах «Апостол», зображення Нестора Літописця.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу Навчальна лекція-бесіда

На наших заняттях ми будемо говорити про книги, але сам предмет має назву література. Що ж це таке? Як ви розумієте це слово? Воно потрапило до нас із давніх мов, а саме — з латини. У перекладі воно означає те, що на-писано. Усе, що написали люди, поділяють на літературу наукову й художню. Звичайно, ми будемо приділяти увагу художній літературі, яка розповідає про життя людини, про красу природи, про почуття та думки багатьох поколінь людей. Читаючи книгу, варто звертати увагу на те, що хотів нам повідомити автор. Ми дізнаємося про життя письменників, про ті часи, коли вони жили, про те, як розвивалася думка, як люди навчалися висловлювати свої почуття та переживання за допомогою слів.

Спочатку люди вивчали світ, лише спостерігаючи за різними об'єктами, а знання передавали з уст в уста. Потім навчилися записувати найважливіші думки. Книги зберігають у собі факти, роздуми й відкриття, які людство здобувало протягом тисячоліть. Із наукової літератури ми черпаємо знання про закони природи й всесвіту. Із художньої літератури дізнаємося про людей, їхні почуття й переживання, навчаємося бути моральними. Читання — це найкращий спосіб стати освіченою людиною.

Пригадайте, що вам відомо про книги в Київській Русі? Тут книгу завжди поважали й любили. Нестор Літописець писав: «Велика користь від навчання книжного. Книги — мов ріки, які напоюють собою весь світ; це джерело мудрості, у книгах бездонна глибина; ми ними втішаємося в печалі, вони — вузда для тіла й душі. І якщо старанно пошукати в книгах мудрості, то знайдеш велику втіху й користь для своєї душі. Бо той, хто часто читає книги, той веде бесіду з Богом і наймудрішими мужами».

Нестор Літописець народився між 1040 і 1056 роками. Коли йому виповнилося сімнадцять, його прийняли до Печерського монастиря, який у Київській Русі вважався одним із найбільших культурних центрів. Там переписували й перекладали книжки, вели літопис. Нестор написав літопис «Повість мину-лих літ». Тепер ім'я уславленого літописця стоїть поряд з іншими видатними постатями в історії України.

Тоді книги були дуже дорогими. Їх писали на пергаменті від руки. Прості люди не могли дозволити собі книгу. Лише 1564 р. Іван Федоров організував першу типографію на слов'янських землях і видрукував першу книгу «Апо-стол». Завдяки його праці книги стали доступнішими.

Розгляньте ілюстрації до сторінок із книги «Апостол». Що на них зображено? Зверніть увагу, що верхній рядок виконано кіновар'ю (червоним кольором). Це звертання до Бога з проханням поблагословити книгу. Цей рядок на-писано дивним шрифтом, у якому деякі літери високі, деякі менші, а треті винесені нагору (титло).

Як ви гадаєте, чи багато було книг не в князівських, а, скажімо, у селянських родинах? Як люди ставилися до книг?

Погляньте на книгу, що лежить перед вами. Це підручник із літератури для 6 класу. Упродовж року ми будемо читати й обговорювати твори, надруковані в ньому. Тож познайомимося трохи ближче з цією книгою. Із чого доцільніше розпочати наше знайомство? (Розгляньте обкладинку, титульний аркуш, форзаци та нахзац, зноски). Обкладинка — обгортка книги. Форзац і нахзац — сторінки на початку та в кінці книги. Що зображено на форзаці підручника?

Титульний аркуш сторінка, на якій указано назву книги, прізвища авторів, рік та місце видання. Погляньте, хто є автором нашого підручника? На-звіть художників, які працювали над книгою. Як ви гадаєте, над чим працює редактор? Ця людина організовує всю роботу над підручником, перевіряє факти, працює над рукописом, щоб книга була зрозумілою, цікавою й красивою.

Тепер попрацюємо над змістом. Імена яких письменників вам знайомі? Чиї імена ви побачили вперше? Зверніть увагу на розділи підручника. У якому по-рядку вони розташовані? Правильно, вони йдуть по порядку — від найдавніших часів до наших днів.

Які книги ви любите читати й перечитувати? Які ви прочитали за літо?

«Місткий кошик»

Методичний коментар. На аркуші паперу учні малюють кошик, на якому записують назви книг, які вони прочитали влітку. Головне, щоб «кошик» був заповненим доверху. Через деякий час учитель зупиняє гру й просить одного з учнів зачитати своє наповнення «кошику». Учні викреслюють назви, які повторюються в їхніх записах. Переможцем стає той, у кого більше за інших за-писано назв книг, тобто той, у якого найбільш місткий кошик.

Колективна робота з висловлюваннями видатних людей і прислів'ями

1. Читати ще нічого не означає; що читати та як розуміти прочитане ось у чому головне (К. Ушинський). 2. Життя — коротке, мистецтво — вічне (Латинське прислів'я). 3. Люди перестають думати, коли перестають читати (Д. Дідро). 4. Дім, у якому немає книг, нагадує тіло без душі (Цицерон).

Бесіда з учнями

1. Хто такі письменники? Це професія чи хобі, вияв творчої особистості? 2. Чи можна навчитися бути письменником? 3. Як ви уявляєте працю майстра слова? 4. Якими рисами, на вашу думку, має володіти людина, щоб написати художній твір? 5. Чи обов'язково письменник має бути учасником певних по-дій чи він може просто їх вигадувати? 6. Як ви гадаєте, чому письменники інколи називають власні твори своїми дітьми? 7. Чи важкою є праця письменника? Чи хотіли б ви бути автором книги?

ІV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Прочитати вступну статтю в підручнику c. 4–6, скласти до неї план, пере-казати зміст за планом; зробити презентацію однієї з книг, яку ви прочитали влітку, за схемою: автор, назва, короткий зміст, оцінка книзі (що вам у ній сподобалось, чому саме цю книгу ви порадили б почитати друзям).


3  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря