» » Досвід патріотичного виховання підростаючого покоління

Досвід патріотичного виховання підростаючого покоління

Патріотизм - целюбов до рідного краю,

до своєї держави.

Це знання своїх символів.

Це вміння залишатися патріотом.

Патріотичне виховання підростаючогопокоління завжди було однією з найважливіших завдань сучасної школи, аджедитинство і юність - сама благодатна пора дляприщеплення священного почуття любові до Батьківщини. Підпатріотичним вихованням розуміється поступове і неухильне формування в учнівлюбові до своєї Батьківщини Патріотизм - одна з найважливіших рисвсебічно розвиненої особистості. У школярів повинно вироблятися почуття гордості засвою Батьківщину і свій народ, повагу до його великих звершень і гіднимсторінок минулого. Багато що потрібно від школи: її роль у цьому планінеможливо переоцінити.

В умовах розбудови України як суверенної держави перед класнимкерівником стоїть складне і відповідальне завдання –виховати високоморальне, національно свідоме підростаюче покоління, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів прогресивних національних традицій. Основою духовного життя людини, її прагнення до волі та процвітання України є патріотизм. Він становить складову частину національного світогляду і поведінки людини у її ставленні до рідного народу, до інших націй і народностей.

Мета національно – патріотичного виховання:

*успадкуваннядуховних надбань українського народу;

*вивчення віковихтрадицій та героїчних сторінок історії українського народу та його Збройних сил;

*вихованняморальної відповідальності за все, що робиться нарідній землі, палке прагнення боротися за розквіт, велич імогутність Батьківщини, готовності її захищати;

*утвердженняпринципів загальнолюдської моралі, правди,справедливості, милосердя, патріотизму таінших доброчинносте.

Завданнями національно – патріотичного виховання

молоді є:

формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;

виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи;

формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної обстановки, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються в державі і світі, свою роль та місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни;

формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;

підвищення престижу військової служби, військово– професійна орієнтація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України;

створення системи національно –патріотичного виховання.

Це так, якдихати – любити Батьківщину

В.Сосюра

Морально-психологічне забезпечення національно-патріотичного виховання – цеформування позитивних установок:

* високе самопочуття громадянина України;

* стійкий соціальний оптимізм;

* впевненність у єдності з Вітчизною.

Складовіпатріотичного виховання

любов

до народу до мови до історії до культури

Форми патріотичного виховання

*Просвітницькігодини.

* Бесіди.

* Лекції.

* Розповіді.

* Екскурсії.

* Уроки.

Девіз

Якщо буде світло в душі, буде краса влюдини,

Якщо є краса в людини, буде гармонія вдомі,

Якщо є гармонія в домі, буде порядок унації,

Якщо є порядок у нації, буде мир у світі.

На мою думку, структуру патріотизму можна представити через

відношення до:

себе: національна самосвідомість, честь, гідність, щирість, доброта, терплячість, чесність, порядність;

людей: толерантність, національний такт, милосердя, благородство, справедливість, гостинність, відкритість, щедрість, готовність допомогти; усвідомлення своєї належності доукраїнського народу як його представника; відповідальність перед своєю нацією;

Батьківщини: віра, надія, любов, громадянська відповідальність, вірність, готовність стати на захист, бажання працювати для розвиткукраїни, підносити її міжнародний авторитет, повага до Конституції та законівдержави; гордість за успіхи держави, біль за невдачі, суспільна активність таініціативність;

національних цінностей: володіння українською мовою, бажання й потреба в накопиченні, збереженні та передачі родинних інаціональних звичаїв, традицій, обрядів; дбайливе ставлення до національнихбагатств, до рідної природи; сприяння розвиткові духовного життяукраїнського народу; шанобливе ставлення до національних та державних символів; почуття дбайливого господаря своєїземлі.

Критерії патріотичної вихованості учнів молодших класівта віднести їх:

Родинний:чемне ставлення до батьків,старших у сім'ї,вчителів, ветераніввійни; пошана допращурів, до героївБатьківщини, знаннямісць знаходження могил та пам'ятників,догляд за ними;пошана та дотримання народних і релігійних традицій, звичаїв, національних і родинних свят.

Соціальний:інтерес до історії рідного краю,героїчного минулого країни,до життя прославлених земляків;дбайливе ставлення до національних багатств рідної природи, до праці батьків таукраїнського народу; вмінняпроявляти волю, доброзичливість, правдивість, старанність, ініціативність, працьовитість, наполегливість, самостійність, творчу активність, почуття відповідальності тощо.

Державний: пошана до національних і державних символів (Прапора, Герба, Гімну); любов до рідного краю, до рідних місць, рідної мови; громадська активність, поняття про захист честі та гідності Батьківщини, гордість за свою Вітчизну.

Національно-патріотичневиховання здійснюється на всіх етапах навчання в КЗО НВК №59і починаєтьсяз її початкової ланки.

Школа – це життєвий простірдитини, тут вона непросто готується до життя, а й живе, тому виховнаробота планується так,щоб сприяти становленню особистості як творця.

Національно – патріотичне виховання здійснюю насамперед у процесі навчання, де в учнів закладається фундамент глибоких знань, формується світогляд, національна самосвідомість. Уже з 1 класу учні усвідомлюють такі поняття, як «Батьківщина», «подвиг», «патріот», вчаться шанувати землю батьків, вивчають свій родовід. Проводжу екскурсії по рідному місту, відвідуюємо музеї. Дітям у різних аспектах дається уявлення, що кожний має свою Батьківщину, свої національні традиції. Учні знайомляться з національним українським колоритом, народними обрядами, традиціями, проводяться святкові ранки: «Вечорниці», «Св. Миколая», «Стрітення», свята на патріотичну тематику: «Без верби й калини нема України», «Із бабусиної скрині», « Державні і народні символи України». Дітей знайомлять з петриківським розписом, яворівською іграшкою, кролевецькими рушниками, народною мудрістю, що передається з покоління в покоління. На уроках образотворчого мистецтва, починаючи з 1-го класу, введено теми, покликані привернути увагу до свого рідного краю, до його найкращих і мальовничих куточків. Виховується здатність знаходити прекрасне у повсякденних речах, явищах, по-своєму бачити звичне, порівнювати наш край з іншими регіонами.

Моя країна.

Прекрасна і незалежна

Мета: формуваннямовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовногокоду нації

1 вересня перший урок у житті дитини «Рідна школа, рідний клас»

Урок малювання“Моя Україна”

Урок малювання

КВІТУЧА - Україна!

Головнимзавданням курсу «Образотворчемистецтво» є формування у молодших школярів культури почуттів, основ національної та громадянської свідомості.

Конкурс дитячих малюнків:

“Ми за мир на планеті Земля!

Відчутисебе невід'ємнимичасточками великої історії своєї держави діти можуть тільки тоді, коли вониглибоко й детально вивчають історію рідного краю.

Пишаємося рідниммістом – година спілкування

У молодшомушкільному віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім'ї; родини, дитячогоугрупування; як учня, жителя міста чи села; виховувати у неїлюбов до рідного дому, краю, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій.

«Голуб миру»

З таким гаслом в нашійшколі пройшла акція до Міжнародного Дня Миру.

УРОК “Шкільна родина – за мир!

Мир – планеті Земля!

Осторонь свята не залишились й нашішколярі, адже зараз, як ніколи, нашій державі та всімїї громадянам, дітям, потрібен мир! До Дня миру учні класу виготовляли паперових голубів, дарували їх всім перехожим тавітали зі святом. В кінці свята внебо злетів білий голуб миру.

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ РАЙОНУ – година спілкування

Вічна слава солдату-герою ісолдатові без нагород, хто загинув хоробро в бою, захищаючи ріднийнарод.

Мета: відновлення тавшанування національної пам'яті

Марафон пам'яті

День партизанської слави з почуттямбезмежної подяки й любові ми віддаємо данину поваги ветеранам антифашистськогоопору: колишнім підпільникам і партизанам, захисникам і визволителям рідної землі –усім, кого ми з гордістю називаємо народнимимесниками.

Уроки мужності: “Є пам'ять, якій не будекінця”, «Ваш світлийПодвиг незабутній”

Зустріч з Ветераном ВВв

Пропонуємопроводити конкурси дитячої зображувальної творчості «Слава українським військовим», «У світі немаєкращої країни, ніж Україна» та ін.

“Чарівна скринька” – акція.

«Нехай в Україні буде мир!», «Допоможемо бійцям!», «Повертайтесь додому живими!» — ці та інші лозунги чуємо щодня нароботі, на вулиці, у соцмережах. Люди збираютькошти, відправляють ліки, речі й листи в зону АТО, з радістю зустрічають своїх героїв, котрі повернулися зі Сходу. Учні класу не залишилися осторонь івирішили влаштувати акцію «Чарівна скринька», зібрані кошти передали волонтерам.

Збери пластиковікришки – допоможи воїнам АТО

В класі проведені акції "Лист солдату" та "Оберіг солдату".

Пропонується практикуватипроведення виховних годин у формі: зустрічей з волонтерами, учасниками бойових дій, майстер-класів за участю дітей та батьків з виготовлення сувенірівдля бійців Української армії.

Учні переймаються долею бійців, котрі воюють взоні АТО і знаходяться на лікуванні. Для підтримкивоїнів в АТО, школярі взяли участь в акції «Обігрій бійця», придбавши кількадесятків теплих шкарпеток та перерахувавши кошти по мобільному звя'зку. Кожен учень школи надіслав своюпідтримку пораненим бійцям у листах та малюнках.

«Дитячий оберіг для воїна»

Ми - козаки!

“Захист Вітчизни–обов'язок громадянина»,

«Що означає бутипатріотом?»;

ДЕНЬ ЗАХИСНИКАУКРАЇНИ

Урок “Україна - мати.

Вмій її захищати”

Для майбутніх захисників, які готуються до служби у Збройних силахУкраїни, проведені « Богатирськіігри».

Метою заходубуло виховання вучнів морально-вольових якостей.

Урок мужності «Гідність та Совість українськоїнації!». Усі присутні виконали Гімн України – символ державної єдності. Під жалобну мелодію «Пливе кача»вшанували пам'ять всіх загиблих в АТО та героїв Небесної Сотні. Цим уроком ми засвідчили свою любов дорідної України, віру в перемогу надворогом. Ми знаємо, що наш народ вистоїть, з честю пройдевсі випробування долі і на нашій землі буде мир.

Благодійний ярмарок на підтримку акції "Назустріч мрії"з метою збору коштів для підтримки роботи дитячого реабілітаційного центрудля онкохворих дітей "Казковий світ".

Є багато країн на землі

В них озера, річки і долини,

Є країни великі й малі,

Та найкраще - завждиБатьківщина!

Учні з 1 класузнайомляться з усіма красотами рідної природи, тому що вона маєвеликий вплив на душу маленької дитини.

Тому основне завдання вчителя – більше знайомитисвоїх учнів з природою. Мої вихованці на початку уроку завжди вітаються зсонечком, небом, хмаринками. З найперших днівсвого життя вони повинні зрозуміти, що ці атрибути єневід'ємною частиною великого поняття «Батьківщина».

ЗАВІТАЛА ОСІНЬ

Провели свято «Осінь прийшла - дари принесла!»

Квітка добра – урок труда

Основна метатрудового навчання заключається у вихованні в учнів ціннісного ставленнядо себе як суб'єкта предметно-перетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей праці та їх професії, трудових традицій українського народу та інших народівсвіту.

Таким чином, на уроках трудового навчання учні початкових класівзнайомляться з традиціями українського народу, видами ремесел України: гончарство, ткацтво, вишивання тощо. Ми з учнями власними руками виготовляємо з пластиліну абоглини посуд, завдяки орнаментам українського розписунадаємо йому національного стилю. Дуже цікаво учням працювати в техніці пап'є - маше, адже так діти можуть самовиразитися, вкладаючи у роботу свою маленьку душу, любов та повагу до рідної держави.

Доцільновпровадити виховні проекти: «Рідний край, де ми, живемо, Україною зовемо», «Я і моя родина», «Моя маленька батьківщина». Проводититематичні виховні години, бесіди за темами: «Славетні українці», « Козацькомуроду немає переводу» і ін. Проводитиконкурси малюнків, оберегів, організувати написаннялистів та малюнків воїнам АТО.

Оскільки у молодшому віці у дітей домінує образне мислення, то найбільш характерними є такі форми діяльності:ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, колективнетворче панно, бесіда, тематичний зошит, ранок, свято, усний журнал, групова справа, оформлення альбому, уявна подорож, конкурси, ігри, школа ввічливості, демонстрація, розповідь, моделювання, вікторина, екскурсія, виставка малюнків, операція-рейд, виставка-ярмарок, перекличка повідомлень, добродійна акція, хвилини з мистецтвом, година спостереження, година милування, спортивні змагання, козацькі забави, театральна вистава, ляльковий театр, ведення літопису класного колективу, веселі старти, естафети, догляд за рослинами і тваринами.

В честь дня Святого Миколая школяріпідготували цікаву виставу та зустрічали Миколая, який завітав до них з подарунками.

Підчас заходу звучали гарні поздоровлення та побажання, лунали пісні для усіх присутніх, а завершилося свято спільною колядкою.

Ми повинні виховувати патріотизм у школярів, спираючись на вікові традиції нашогонароду, українських родин, і не забувати про те, що такевиховання починається з сім'ї:

виховувати у школяра почуття поваги через добрі вчинки, любов до родини, товаришів, почуття повагидо людей похилого віку;

формувати уявлення про оточуючий світ людини, вміння поводитисебе в суспільстві;

виховувати любов до рідного краю, його традицій;

виховувати почуття гідності та відповідальності замайбутнє своєї Батьківщини.

Це потрібноробити через ділові ігри, зустрічі з ветеранами або свідками минулих подій, бесіди, вікторини, конкурси, змагання, екскурсії.Патріотами ненароджуються, патріотами стають, і завдання школи– виховати якнайбільше патріотів своєї держави, тобто гіднепідростаюче покоління.

Година спілкування

«Відродися, Тарасе, мовою одкровенням, душі розмовою»

Справжні патріоти успішно формуються вактивній практичній діяльності, яка поліпшуєумови життя і, підвищує матеріальний і духовний рівень народу.

У національно – патріотичному вихованні провідне значення має активність учня, його бажаннявдосконалювати себе, вивчати відповідний матеріал та самостійно знаходитийого.

Характерноюрисою українського патріотизму має бути його дієвість. Саме вонаспроможна перетворювати почуття у конкретні справи і вчинки на користьБатьківщини і держави. Адже патріот це не той, хто говоритькрасиві слова про Україну, прикрашає дійсність, а той, хто бачитьтруднощі, помилки, невирішеніпроблеми, розуміє соціально-політичнуситуацію в країні і освіті, проте не панікує, не носиться зісвоїми егоїстичними претензіями, не збираєтьсятікати туди, де краще, а готовий долатиперешкоди, зв'язати свою долю з долею Вітчизни.

Патріотизм починається з рідної бабусиної стежини,з вивченогоукраїнського гімну. Правильне розуміння прислів'я «Без верби і калини – немаУкраїни» - це і є відданість рідному краю. І де б людина не перебувала,якими б розкошамичужих земель не користувалась, все одно, згадавши рідний край, в душі потепліє. Недарма говорять : «Скрізь гарно, а вдома найкраще». Патріотизм повинен бути в душі!

Патріотизм – переконання,

що твоякраїна краща за інші

тому, що саме ти в ній

народився.

Бернард Шоу

Патріотизм - целюбов до рідного краю,

до своєї держави.

Це знання своїх символів.

Це вміння залишатися патріотом.

0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря