» » » Урок: Зміцнення часових площин як художній засіб у новелі «Три зозулі з поклоном». Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї. Образи-символи в новелі (11 клас)

Урок: Зміцнення часових площин як художній засіб у новелі «Три зозулі з поклоном». Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї. Образи-символи в новелі (11 клас)

Урок: Зміцнення часових площин як художній засіб у новелі «Три зозулі з поклоном». Роль  художньої деталі в розкритті характеру, ідеї. Образи-символи в новелі (11 клас)

Мета: продовжити роботу над текстом новели, закріпити вивчене про образ-символ, художню деталь, розкрити значення художнього засобу зміцнення часових площин; поглибити навички роботи з художнім текстом, словесного малювання; сприяти вихованню моральних якостей учнів, віри у велику силу добра й кохання.

Методи й прийоми: слово вчителя, репродуктивна бесіда, «асоціативний кущ», словникова робота, евристична бесіда, дослідницька робота, робота в мікрогрупах, творче завдання (складання сенкану, твір-мініатюра), робота з текстом, робота у зошитах.

ТЛ: символ, образи-символи, художня деталь.

Міжпредметні зв'язки: світова література.

Обладнання: тексти новели «Три зозулі з поклоном».

Література до уроку:

1. Літературознавчий словник-довідник. – К, 2007. – 600 с.

2. Гончар О. Живописець правди. Тютюнник Григір. Твори. – К., 1984. – Кн. 1.- С. 9.

Хід уроку

У Григора Тютюнника майже немає розлогих авторських

відступів, оскільки він володіє благословенним талантом

розчинятися у своїх героях, в музиці свого часу, він

свій серед своїх. Йому досить однієї опуклої деталі, риси,

характерного слова – і ось уже перед нами довершена,

і повна і цілісна особистість.

Борис Олійник

І Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Сьогодні ми будемо говорити про художні прийоми та засоби, котрі використовував Григір Тютюнник, щоб розкрити характери своїх героїв, ідеї.

ІІ Актуалізація знань, умінь і навичок

1. Репродуктивна бесіда

- Яке значення у своєму творчому доробку Григір Тютюнник приділяє темі кохання?

- Яким постає кохання у новелі «Три зозулі з поклоном»?

2. «Асоціативний кущ» (робота у зошитах)

- Що таке любов?


ІІІ Формування нових знань і способів дії

1. Словникова робота

Символ – предмет чи слово, що умовно виражає сутність якогось явища.

- Образи-символи в новелі. (Письменник за допомогою образів-символів розкриває душевний стан своїх героїв, розмірковує над плинністю людського буття, співпереживає та тривожиться за їхні долі. У новелі наявні такі символи: сосна, ріка, ромашка, чорна хустина, листи, зозуля, колосок.

Сосна – трепетна надія, символ рідної домівки, туга самотності.

Ріка – символ плинності часу.

Ромашка – символ кохання.

Чорна хустина – символізує горе, страждання.

Листи – зв'язок з родиною.

Зозуля – символ вісниці печалі і розлуки.

Колосок – символ основи життя, син Михайла – продовжувач роду.)

- У чому полягає символічність назви твору? (Три зозулі з поклоном – це святість трьох душ, що автор втілює їх у трьох образах: Софії, Михайла, Марфи. Друге значення – народне відтворене замовляння. Коли людині відмовляли у взаємності, щоб позбавити страждання, їй передавали «Три зозулі з поклоном», що означало: забудь, покинь, відпусти).

3. Робота з епіграфом

- Чи погоджуєтеся ви із твердженням Бориса Олійника?

4. Повторення відомостей про художню деталь

Художня деталь – засіб словесного та малярського мистецтва, якому властива особлива змістова наповненість, символічна зарядженість, важлива композиційна та характерологічна функція. Через деталь значною мірою виявляється спосіб художнього мислення митця, його здатність вихопити

з-поміж безлічі речей чи явищ таке, що у сконцентрованому, спресованому вигляді економно і з великою експресивністю дає змогу виразити авторську ідею твору. Художня деталь з'являється часто внаслідок інтуїтивного імпульсу, як осяяння, навколо неї нерідко "організовується" уся будова твору. В одних випадках Художня деталь може набирати характеру символу, в інших – бути деталлю-штрихом. У тексті цей спосіб мислення матеріалізується в речових, портретних, пейзажних, інтер'єрних деталях. Художня деталь може надавати особливого забарвлення мовленню персонажа тощо. Художня деталь буває як наскрізною (повторюваною) у творі, так і одномоментною, але в кожному разі вона має в собі прихований сенс, підтекст, може викликати широкий спектр асоціацій, здатна замінити собою розлогий опис, авторську характеристику, міркування, цілий епізод тощо.

5. Евристична бесіда

- Який вид художньої деталі використовує автор? (Наскрізні (повторюванні) деталі, що набувають значення символу).

- Яка портретна деталь є найкрасномовнішою? (очі).

- Зверніть увагу на влучно дібрану деталь «над галушками катується». Про що вона говорить? (Усі, крім Карпа, бачили ту любов, та він через приземленість один нічого не помічав).

- Які побіжні деталі розкривають життя та побут Михайла у сталінському таборі? (Посивів, руки не слухаються, сниться столярна робота).

- Що криється за окремими деталями? Які трагічні сторінки цілої країни? (Трагедія репресованих до сталінських таборів).

- У якій часовій площині зображено події твору? (Автор зміщує часові площини: теперішнє переплітається з минулим, яке наближується, вивищується своїм трагічним над сучасним).

6. Дослідницька робота. Робота в трьох мікрогрупах (робота з текстом)

- Скласти цитатний план характеристики образів Михайла, Софії, Марфи, віднайти в тексті художню деталь. Допоміжні завдання:

Характеристика Михайла

- Скільки років Михайлу?

- Зовнішність.

- За допомогою яких засобів автор передає душевні переживання героя?

- До чого прагне його душа?

- Як ставиться до Софії та Марфи?

- У чому він сумнівається?

- Що він говорить про себе?

- Як тлумачиться ім'я Михайло?

Характеристика Софії

- Чи вказано вік Софії?

- Що означає ім'я Софії?

- Як автор описує ставлення Софії до Марфи? До чоловіка?

- В чому проявляється хазяйновитість Софії?

- Яке її улюблене заняття?

- Коли спогади перестали щеміти?

Характеристика Марфи

- Який вік Марфи?

- Зовнішність.

- Чому Михайло запав їй у душу?

- Яким було заміжнє життя Марфи?

- Як саме вона виявляла свої почуття до Михайла?

- Що підказувало їй, що прийшов лист від Михайла?

- Як проявляла Марфа радість, коли чула, що лист прийшов?

- Що виливала у пісню?

- Де блукала її душа?

- Чи змирилася з втратою Михайла.

7. Робота в парах

Заповніть таблицю «Визначальні риси характеру Михайла, Софії, Марфи»

Михайло

Софія

Марфа

чуйний…

мудра…

однолюбка…

8. Творча робота. Індивідуальне завдання

- Напишіть лист-одкровення письменнику.

Стиль і форма написання кожного листа повинні бути ввічливими, засвідчувати Вашу особисту культуру і повагу до адресата. Зверху слід написати дату написання листа. Далі йде звернення до адресата і власне зміст самого листа. Писати потрібно згідно правопису, чітко й грамотно. Після цього слід торкнутися причини, що спонукала до написання листа. Потрібно пам'ятати, що в листах потрібно писати з великої літери всі особисті та присвійні займенники, що стосуються особи адресата.

Лист – це відображення ставлення до людини, тому листи повинні бути пройняті глибокою повагою, любов'ю і вдячністю. У будь-якому разі не можна тут допускати фамільярності. Адже слово має надзвичайну силу.

9. Обговорення виконаного завдання

ІV Застосування знань, формування умінь

Репродуктивна бесіда

- Яку роль у творчості Григора Тютюнника відіграла художня деталь?

(Художня деталь у творчості Тютюнника виконує найскладніші композиційні завдання. Дослідники художньої спадщини письменника відзначають її правдивість, точність, контекстуальну доцільність, зв'язок з головною ідеєю, що дозволяє глибше осягнути зміст, відчути стильову неповторність автора).

- З якими талановитими митцями працював Тютюнник? (Він був із «покоління 60-х», працював разом із Б. Олійником, І. Драчем, Л. Костенко, В. Симоненко, М. Вінграновським, Є. Гуцало, В. Шевчуком, В. Дроздом, О. Гончаром).

- Як називається порівняльний підхід у вивченні літературних творів? (Компаративний).

- З якими художніми творами ви змогли б порівняти новелу «Три зозулі…»? (Російський письменник О. Купрін у оповіданні «Гранатовий браслет», Михайло Шолохов у романі «Тихий Дон», Стендаль «Червоне і чорне». Зобразили трагізм «любовного трикутника»).

2. «Сенкан». Складіть сенкан, розкрийте поняття «любов». Наприклад:

Любов

Велична, зваблива.

Голубить, ранить.

Душа радіє або страждає.

Кохання.

V Підсумок уроку

Слово вчителя. Добрим словом про Григора Тютюнника відгукувалося багато митців. Олесь Гончар так згадував своє останнє побачення з письменником: «Пізнього зимового вечора зайшов він до мене додому після щойно проведеної зустрічі з читачами. Був незвичайно схвильований, збуджений, розповідав, як гарно зустрічали його слухачі – вчителі та студенти, признався, яке це дивовижне і вдячне почуття, коли настає мить духовного єднання з аудиторією».

VІ Оцінювання

VІІ Домашнє завдання

Твір-мініатюра «Уроки милосердя, доброти, любові Григора Тютюнника».
3  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря