» » » Урок: Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Характеристика образу Климка (7 клас)

Урок: Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Характеристика образу Климка (7 клас)

Урок: Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Характеристика образу Климка (7 клас)

Мета: розкрити творче кредо письменника, з'ясувати прийоми зображення героїв твору; розвивати навички усного та писемного мовлення, уміння складати зв'язну розповідь, висловлювати власну думку; сприяти формуванню гуманістичних ідеалів – совісті, справедливості, милосердя, доброти.

Тип уроку: комбінований.

Методи й прийоми: слово вчителя, творчі роботи, коментар учителя, евристична бесіда, робота в парах, рольова гра, літературна вікторина, складання плану характеристики, прийом «Незакінчене речення», творче завдання (твір-мініатюра).

ТЛ:

Міжпредметні зв'язки: етика й естетика.

Обладнання: тексти повісті, плани-схеми.

Література до уроку:

1. Тютюнник Г. Твори у 2 т. – К.: Молодь, 1986. Т. 2.

Хід уроку

Найвища наука життя – мудрість,

а найвища мудрість – бути добрим.

Григір Тютюнник

І Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Ми з вами добре знаємо, що на землі завжди борються дві сили – темрява і світло. Ці сили є втіленням добра і зла. І від їх протиборства залежить життя людей. Кожний з нас робить якийсь вибір і в залежності від цього сповідує певні моральні принципи.

ІІ Актуалізація знань, умінь і навичок

1. Перевірка домашнього завдання

Учні зачитують свої творчі роботи «Зульфат і Климко - побратими».

2. Робота з епіграфом

- Який моральний принцип для Тютюнника був найважливішим? Чому? (Письменник надавав перевагу доброті. Для нього це була найважливіша людська чеснота, тому його герої навіть під час жорстоких випробувань плекають в свої душі паростки доброти, прагнуть не втратити своєї людськості).

ІІІ Формування нових знань і способів дій

1. Коментар учителя. Визначальні риси творчої особистості Тютюнника зумовлені його світобаченням, яке дехто називає «драматичним гуманізмом»: письменник не просто любив людей – він болісно реагував на те, що збіднює людську душу. Його творче кредо – філософське осмислення проблеми суспільства, правдивість у відтворенні непримиренного протистояння добра і зла, викриття негативних явищ.

2. Евристична бесіда

- Як, на вашу думку, хто у повісті протистоїть кривді і несправедливості? (Климко і Зульфат повстали проти вгодованого чоловіка, що хотів нагріти руки на людському горі. Климко і швець-каліка намагалися захистити безпорадну та беззахисну дівчину від поліцаїв-прихвоснів нового порядку).

- Чи можна стверджувати, що Климко – це сам автор? (І так, і ні. Климко – це літературний персонаж, його не можна уособлювати з письменником, проте певні риси, деякі епізоди з життя автора ми впізнаємо у зображувані героя).

3. Робота в парах. Творче завдання «Запитай автора та його героя».

Завдання: скласти одне запитання Климку та одне запитання автору (робота у зошитах).

4. Рольова гра «Моє запитання»

Перевірка виконання учнями творчого завдання.

5. Літературна вікторина «Чи уважний ви читач?»

- Чому Климко жив з дядьком Кирилом? (Климко був сирота).

- Ким був дядько Кирило? (Машиністом великого паровоза ФД).

- Як звали товариша Климка? (Зульфат).

- Що Климку дав старший солдат чех? (Пачку зелених галет і чорну коробочку солі).

- Яке прізвисько було у сільського аптекаря? (Бочонок).

- Яку дорогоцінну річ на базар винесла вчителька? (Трояндову сукню).

- Кого вона назвала маленьким Кармелюком? (Зульфата).

- Що останнє з кімнати вчительки до вагової перенесли хлопчики? (Великий вазон троянду).

- За чим у Слов'янськ відправився пішки Климко? (По сіль).

- Що подарував Климкові каліка швець? (Прорезинові тапочки).

- З чим повертався додому щасливий Климко? (З мішком солі, харчами, пляшкою молока).

- Кого врятував хлопчик біля переїзду? (Військо-полоненого).

6. Робота в парах. Знайти цитати з тексту для характеристики Зульфата та Климка (робота з текстом).

7. План характеристики Климка та Зульфата

Климко

Зульфат

Спільне

Однолітки, друзі, чуйні, милосердні, працьовиті, добрі, відповідальні

Відмінне

Сирота, синьоокий, небалакучий, спокійний, рішучий

Має сім'ю, чорноокий, говіркий, запальний, винахідливий

IV Застосування знань, формування умінь

- Чому учителька і Зульфат почували себе винними перед Климком?

V Підсумок уроку

1. Прийом «Незакінчене речення…»

Завдання: закінчіть речення.

Для мене герої Григора Тютюнника – це…

VІ Оцінювання

VІІ Домашнє завдання

Написати твір-мініатюру «Мій улюблений герой з повісті Г. Тютюнник «Климко».
1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря