» » Автобіографічні мотиви у творчості Григора Тютюнника

Автобіографічні мотиви у творчості Григора Тютюнника

Автобіографічні мотиви у творчості Григора Тютюнника

Важливе місце у вивченні творчості належить фактам, які допомагають учням зрозуміти суспільне середовище, в якому зростав письменник, історичні події, що визначили напрям його творчості, зв'язок з передовими людьми часу, розкривають секрети творчої лабораторії, визначають його місце в літературному процесі.

Особливістю творчості Григора Тютюнника і загадка його таланту полягає в тому, що він – «живописець правди». Він зображав життя української людини. Це навіть не «українська радянська людина», а просто українська людина. Вона в нього – традиційна за виявами свого національного характеру: працьовита, покладиста, естетично чутлива до краси, терпима до сусідів і тих прибульців, до яких могла б поставитися зовсім інакше.

У творчій спадщині митця є автобіографічні дитячі твори, які вивчаються у школі. Вони з'явилися як наслідок спогадів про власне голодне воєнне і повоєнне дитинство. Герої цих творів – діти. На їхню долю випали важкі випробування, вони завчасно набиралися цілком дорослого життєвого досвіду, самотужки мусили виборювати місце під сонцем.

У художньому доробку Гр. Тютюнника особливе місце посідають повісті, які об'єднані спільним мотивом понівеченого війною життя дитини. У шкільному курсі вивчається повість «Климко».

Повість “Климко” має автобіографічну основу: з шести років Григір жив на Донбасі у родині дядька Филимона Васильовича. З початком війни дядько пішов на фронт. Голод і холод змусили майбутнього письменника повернутися до матері на Полтавщину. “Ішов пішки, – згадував в автобіографії Тютюнник, – маючи за плечима одинадцять років, три класи освіти й порожню торбинку, в якій з початку подорожі було дев'ять сухарів, перепічка і банка меду – земляки дали на дорогу. Потім харчі вийшли. Почав старцювати. Першого разу просити було неймовірно важко, соромно, відбирало язик і в грудях терпло, далі трохи звик. Ішов рівно два тижні...” [20, с. 315]. Таку ж «одіссею» пережив і юний герой письменника. Але справжній талант, глибоке знання життя і психології людини призвели до акцентологічного зміщення у повісті: автор повертався до матері, рятуючись від голоду, а Климко іде в далекий Слов'янськ по сіль, щоб врятувати друга Зульфата і вчительку. Альтруїзм, жертовність, яка органічна для Климка, як дихання, вирізняють цього героя з-поміж інших дитячих образів, створених українською літературою.

Оповідання Григора Тютюнника «Дивак» – один з найцікавіших творів, що розкриває дитяче світосприймання. Григір Тютюнник пише не про дитинство, а пише дитинством. Очевидно, тут справа у світовідчутті, у сприйманні життя, що його дитина, стихійний поет за своєю природою [22, с. 42].

«Дитинством» написано значну частину творів Гр. Тютюнника, і це одна з визначальних особливостей його як митця. Вона ж виявляє і спорідненість його мислення з роздумами інших радянських письменників, які прагнучи до поглибленого аналізу дійсності, складних характерів сучасників, звертаються до витоків цих характерів – дитинства й ранньої юності, які за словами О. Герцена, є чи не найважливішою частиною нашого життя, бо непомітно визначають усе майбутнє. В оповіданні «Дивак» на повну силу прозвучала ще одна тема: взаємин людини і природи, невіддільності їх, благотворного впливу цієї єдності на формування внутрішнього світу людини.

Також вивчаються у старших класах твори про кохання. Таким твором є «Три зозулі з поклоном». Цей твір чи не найглибше віддзеркалює внутрішній світ Григора Тютюнника, його світобачення. Підсвідомо до її написання він прямував усе своє життя. Це одна з найчарівніших перлин української літератури XX століття. Безперечно, в її основі автобіографічні моменти. Образ Михайла асоціюється з батьком письменника, свого часу також репресованого, якому так і не пощастило повернутися додому. Навіть ім'я батька не змінено, хоча про самі репресії в новелі не йдеться – в 70-х роках ці події замовчувалися, були забороненою темою. А образ оповідача, хлопця-студента, нагадує самого автора.

6  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря