» » » Урок: Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту

Урок: Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту

Мета: ознайомити учнів з поняттям «текст», навчати розрізняти окремі речення і текст; розвивати вміння добирати заголовки до тексту відповідно до його змісту; виховувати спостережливість, бережливе ставлення до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент 

II. Перевірка домашнього завдання (с. 77, вправа 204)

— Що ви можете сказати про хлопчика?

— Прочитайте речення зі звертанням.

— Які слова ввічливості ви підкреслили?

III. Актуалізація опорних знань

— Що таке мова? (Все те, про що ми говоримо, читаємо, пишемо.)

— Для чого нам потрібна мова? (Щоб спілкуватися.)

— Яким буває мовлення? (Усним і писемним.)

Гра «Яке це мовлення?» 

Хлопчики піднімають руку, якщо почують про усне мовлення.

Дівчатка піднімають руку, якщо почують про писемне мовлення.

  • Двоє учнів розмовляють.
  • Учитель пише на дошці.
  • Бабуся розмовляє по телефону.
  • Тато читає газету.
  • Діти пишуть у зошитах.


IV. Повідомлення теми й мети уроку

— Наша мова складається з речень. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, що саме утворюють декілька речень, але спочатку проведемо хвилинку каліграфії.

V. Каліграфічна хвилинка

— Напишіть каліграфічно.

У у Ук укр їн 

VI. Словникова робота 

Загадка

  • У світі одна — наша мати вона. (Україна)


— Україна — це край, в якому ми живемо. З якої букви будемо писати назву нашого краю?

— Запишіть речення, вписуючи пропущені слова: українці, Україна, український.

___ — одна з найбільших країн європи. Основне населення держави — ___ Державна мова — ___

VII. Вивчення нового матеріалу

1. Робота з дидактичним матеріалом

Бджола — це комаха.

Мурашки — лісові санітари.

До нас у вікно залетіла муха.

Вони поїдають шкідливих гусениць і тлю.

Мурахи — лісові мешканці.

Мурашник — це їх місто.

Різнобарвний метелик сів на квітку.

Зруйнувати мурашник — загине мурашина сім'я.


— Скільки речень у 1-му стовпчику? (4)

— Про кого йдеться в кожному реченні? (Про бджолу, муху, мурах, метелика.)

— Скільки малюнків можна намалювати? (4)

— чи можна дібрати заголовок до цих речень?

— Прочитайте, що написано в другому стовпчику.

— Скільки тут речень? (4)

— Про кого йдеться в кожному реченні? (Про мурашок.)

— Скільки малюнків можна намалювати? (1)

— чи можна дібрати заголовок до всіх цих речень?

Висновок. Порівняйте записи. чим вони схожі? (Вони про комах.)

— Чим вони відрізняються? (У першому стовпчику — про різних комах, це різні речення. А в другому — всі про мурашок. Речення зв'язані за змістом.)

2. Робота за підручником (с. 79)

Вправа 205

— Прочитайте написане ліворуч і праворуч.

— Де речення зв'язані між собою, а де — ні?

— Доведіть свою думку.

— Який заголовок написано ліворуч?

— Чи можна до написаного праворуч дібрати заголовок? Чому?

Ознайомлення з правилом (с. 79)

— Що утворює текст?

— Як розміщені речення у тексті?

— Що можна дібрати до тексту?

Робота з деформованим текстом (вправа 206)

— Змініть порядок речень так, щоб можна було прочитати текст.

— Запишіть його в зошит.

3. Фізкультхвилинка 

VIII. Закріплення та усвідомлення вивченого матеріалу (див. додаток на с. 84)

IX. Підбиття підсумків. Рефлексія

— З чого складається текст?

— Що можна дібрати до тексту?

— Як зв'язані між собою речення в тексті?

— Що вам найбільше сподобалося на уроці?

— Що для вас було складним?

X. Домашнє завдання 

С. 80–81, вправа 209, вивчити правило (с. 79).

Додаток до уроку

1. Виконання вправи 207 (с. 79–80)

— Поміркуйте і скажіть одним реченням, про що цей текст.

— Доберіть до тексту заголовок.

2. Словникова робота «Слово про слово» (с. 80)

— Що означає слово брунатний? Міднолисті?

3. Робота в парах

Діти отримують картки із завданням. Треба визначити, чи є ці речення текстом.

— Прочитайте речення.

Картка 1 

Жили собі дід та баба. Була у них Курочка-Ряба. А хто, хто в рукавичці живе?

Картка 2 

Йшов дід лісом та й загубив рукавичку. Бігла мишка та й до рукавички.

Знесла курочка яєчко.

Картка 3 

Посадив дід ріпку. Виросла ріпка велика-превелика. Покликав дід трьох синів.

— Чому це не текст? Доведіть це одне одному.

— Спробуємо виправити, щоб вийшов текст.

— «Зайве» речення закресліть, а своє допишіть так, щоб вийшов зв'язний текст.

— Чому ви легко відновили тексти? (Казки знайомі.)

0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря