» » » Урок: Поняття про мову. Українська мова — державна мова України

Урок: Поняття про мову. Українська мова — державна мова України

Мета: розширити уявлення учнів про мову як найважливіший скарб українського народу, про існування різних мов; вчити спостерігати за звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах; розвивати усне мовлення учнів, каліграфічні навички письма; виховувати любов до рідної мови, бажання більше дізнаватися про неї.

Хід уроку

I. Організаційний момент 

II. Каліграфічна хвилинка 

Урок почнемо без зупинки
З каліграфічної хвилинки

У у Уу ур ук ск ий
Україна український

— Що означає кожне слово?

— Назвіть голосні звуки в слові Україна.

— Поділіть на склади слово український.

— Які мови ви ще знаєте?

III. Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності

— Утворіть словосполучення.

росіяни

українська

французи

англійська

українці

французька

англійці

російська


— Складіть речення з однією парою слів на вибір.

— Який висновок можна зробити зі складених вами речень? (Кожний народ має свою мову.)

IV. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні ми з'ясуємо поняття рідна мова, ознайомимось із мовами, спорідненими з українською мовою. Дізнаємось про слова, що нагадують нам про історичне минуле нашого народу.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Бесіда

— Чи можуть росіяни розмовляти англійською мовою?

— А українці — французькою?

— Чи можна вважати ці мови їх рідними мовами? чому?

— А яка мова для них рідна?

— У чому полягає різниця між рідною і нерідною мовами?

— Назвіть свою рідну мову. Як ви до неї ставитеся?

— А як ви будете ставитися до мови інших народів? чому?

2. Робота за підручником (с. 70, вправа 187)

— Прочитайте текст. Про що ви дізналися з тексту?

— Які мови є близькими до української мови? (Російська, білоруська)

— Як ви гадаєте, чому?

3. Подорож до слов'янської родини (див. додаток на с. 54)

4. Спостереження за звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах (с. 70, вправа 188)

— Прочитайте текст. Що цікавого дізналися?

— Назвіть зображені предмети. Дізнайтеся, як вони називаються в інших мовах.

— Запишіть назви овочів у тій послідовності, як вони зображені. (Картопля, цибуля, огірок, буряк)

— Поставте знак наголосу в цих словах.

— Чи можна вважати, що ці слова записані за алфавітом? чому?

5. Фізкультхвилинка

6. Продовження роботи за підручником (с. 71)

Вправа 189

— Прочитайте виразно текст.

— У якій країні ми живемо? Як зветься наша мова? Як ми ставимося до рідної мови?

— Яка мова є державною мовою України?

— Спишіть каліграфічно останнє речення.

Вправа 190 (робота в групах)

Кожна група записує своє висловлювання і пояснює його зміст.

1-ша група пояснює зміст першого висловлювання; 2-га група — зміст другого висловлювання; 3-тя група — зміст третього висловлювання; 4-та група — зміст четвертого висловлювання.

— Як ви розумієте значення слова скарб?

— Прочитайте пояснення з підручника на с. 74.

Висновок. Найбільший скарб українського народу — це його рідна мова.

7. Старі й нові слова в українській мові (див. додаток на с. 56)

VI. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Що цікавого дізналися на уроці?

— Які мови є спорідненими до української мови?

— Як потрібно ставитись до своєї мови?

VII. Домашнє завдання 

С. 71–72, вправа 191, завдання 1, 2, 3.


Додаток до уроку

1) Розповідь учителя.

— Наша мова постійно розвивається. З появою нових предметів
з'являються і нові слова. А назви тих предметів, які вже віджили або були
замінені іншими, поступово виходять з ужитку. Наприклад, в давні часи
в жнива люди користувалися жаткою, молотаркою, віялкою. У наш час ці машини замінили комбайном. Старі слова вийшли з ужитку, їх замінило нове
слово.
2) Гра «З якої професії?».

— Назвіть, з якої професії прийшли в життя подані прислів'я та приказки.

  • Куй залізо, поки гаряче. (Коваль)
  • Жартуй глечичок, поки вушко одірветься. (Гончар)
  • Порожня бочка говорить, а повна мовчить. (Бондар)


— Це старі слова.

— Хто керує автомобілем? (Шофер)

— Це слово прийшло до нас із французької мови. Воно належить до нових
слів, хоч ми до нього вже звикли. З французької мови до нас також прийшло
слово телевізор (теле — «далеко», візор — «той, хто бачить»).

У наше мовлення повертаються слова, які нагадують про історичне минуле
України. Це слова, пов'язані з козацтвом: гетьман, булава, Запорізька Січ.

— Виконуючи домашню вправу, ви ознайомитеся зі значенням слова
козак.

0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря