» » » Урок: Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом

Урок: Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом

Мета: навчати учнів уживати апостроф після твердих приголосних б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї, які позначають по два звуки, переносити слова з апострофом; розвивати мовлення, мислення; виховувати сумлінне ставлення до навчання.

Хід уроку

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 65, вправа 178)

— Поясніть уживання апострофа у словах.

— Прочитайте речення, яке відповідає схемі.

2. Гра «Допоможи незнайкові»

— Прочитайте слова. чи подобається вам їх звучання? Запишіть слова без помилок.

Буряк, ряд, бурян, подвіря, Рябко, піря.

— Чому в одних словах поставили апостроф, а в інших — ні?

— Підкресли букви, між якими стоїть апостроф.

3. Гра «З якої казки?»

— Прочитайте, правильно вимовляючи слова з апострофом. Відгадайте, із якої казки цей уривок.

На ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти.

— Спишіть. Поставте наголос.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати вимову слів з апострофом перед я, ю, є, ї.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота за підручником (с. 66

Вправа 179

— Прочитайте речення.

— Спишіть, вставляючи за потреби пропущені букви або апостроф.

— Виконайте звуко-буквений аналіз виділених слів.

Вправа 180 (робота в парах) 

Учні читають вірш, роблять висновок із прочитаного.

— Прочитайте висновок поета. Як ви його розумієте?

— Випишіть слова з апострофом. Поясніть одне одному їх написання.

2. Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація знань

1. Робота над загадками

— Прочитайте та відгадайте загадки. Випишіть слова з апострофом.

  • Хвіст гачком, ніс п'ятачком. (Свиня)
  • Скручений, зв'язаний, та не плаче, а по хаті скаче. (Віник)


— Поясніть уживання апострофа в словах.

2. Списування

— Прочитайте слова. Спишіть, вставляючи за потреби апостроф.

П_ ять, дев_ ять, десять, б_ ють, реп_ ях, р_ юкзак, р_ ядно, бур_ як, бур_ я, весілл_ я, черв_ ячок.

— Поясніть уживання апострофа в словах.

— Складіть звукову модель слова дев'ять.

3. Запис слів з апострофом під диктування 

Пір'я, буря, в'юн, гравюра, б'ють, бюро, матір'ю, рюкзак, бар'єр, Рєпін, сім'я, духмяний.

— Прочитайте слова, у яких поставили апостроф. Поясніть його вживання.

VI. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Після яких приголосних ставиться апостроф?

— Скільки звуків позначають букви я, ю, є, ї після апострофа?

VII. Домашнє завдання 

С. 67, вправа 181.

0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря