» » » Урок: Апостроф. Правило вживання апострофа

Урок: Апостроф. Правило вживання апострофа

Мета: поглибити знання учнів про апостроф; вчити правильно вимовляти, читати і списувати слова з апострофом; вдосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів; формувати пізнавальні інтереси.

Хід уроку

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 64, вправа 173)

— Які слова з подовженими м'якими приголосними ви підкреслили?

— Яке слово ви поділили для переносу по-різному?

— Чому не підкресленим залишилося слово неодмінно?

2. Гра «У два стовпчики»

— Запишіть спочатку слова, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки, а потім — ті слова, у яких вони пом'якшують попередній приголосний.

Ясен, лялька, юшка, поїзд, стоїть, тюльпан, ллє, єнот.

— Які звуки можуть позначати букви я, ю, є, ї?

— Скільки звуків позначають ці букви у словах кожного стовпчика?

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися читати і писати слова, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки після твердих приголосних.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота за підручником (с. 64–65

Вправа 174

— Відгадайте загадку. (Апостроф)

— Запишіть слово апостроф. Вимовте останній звук, підкресліть букву, що його позначає, назвіть її.

Вправа 175

— Прочитайте слова. Після апострофа на місці букв я, ю, є, ї чітко вимовляйте по два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі].

— Спишіть слова. Підкресліть букви, між якими стоїть апостроф.

— Зробіть висновок, після яких букв і перед якими ставиться апостроф.

— Звірте свій висновок з правилом на с. 67.

Вправа 176

Учні читають і списують словосполучення, пояснюють уживання апострофа в словах.

Усно складають речення з поданими словосполученнями.

Візьміть до уваги! 

Букви перед апострофом позначають тверді приголосні звуки.

Вправа 177

— Прочитайте і спишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф.

— Назвіть однакові букви в словах пір'я і моря. Зробіть висновок, чи однакові звуки позначено цими буквами?

— Складіть звукові моделі цих слів.

2. Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація знань

1. Гра «Обведи потрібне»

— Обведіть букви, після яких може ставитися апостроф.

д, г, б, п, в, л, ф, м, т, р

2. Гра «За алфавітом» 

Спишіть слова за алфавітним порядком. Поставте наголос.

П'ять, б'ють, здоров'я, солов'ї, полум'я, рюкзак, м'ята, реп'ях, пір'я.

— Поясніть уживання апострофа в словах.

3. Гра «З якої казки?»

— Прочитайте, правильно вимовляючи слова з апострофом. Відгадайте, з якої казки цей уривок.

Напоїла курочка півника м'ятою, приклала гірчичник,— і пройшло.

— Спишіть, підкресліть букви, між якими стоїть апостроф.

4. Робота над загадками

— Прочитайте і відгадайте загадки. Випишіть слова з апострофом.

  • Сам маленький, а шубка дерев'яна.
  • Люблять мене, поважають, а б'ють мене, коли грають.


— Складіть звукову модель слова б'ють.

5. Коли так кажуть?

— Слова з апострофом слід читати так, щоб після твердих приголосних перед я, ю, є, ї звучав [й].

Робить п'яте через десяте. (Робити як-небудь.)

— Спишіть, поділяючи слова для переносу. Поставте наголос.

— Як треба переносити слова?

VI. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Як вимовляються приголосні перед апострофом? Наведіть приклади.

— Перед якими буквами пишеться апостроф? Наведіть приклади.

VII. Домашнє завдання 

С. 65, вправа 178.

0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря