» » » Урок: Закріплення вивченого про тверді та м'які приголосні звуки

Урок: Закріплення вивченого про тверді та м'які приголосні звуки

Мета: узагальнити вивчений матеріал про тверді та м'які приголосні звуки; збагачувати словниковий запас учнів; формувати навички грамотного письма; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 55, вправа 151)

— У другому реченні назвіть слова з м'якими приголосними звуками.

— Поясніть способи позначення м'якості приголосних звуків у цих словах.

— Розкажіть легенду про Афіну Палладу.

2. Гра «Визнач м'який»

— Назвіть склади з м'якими приголосними у словах: тюлень, лисиця, ялина, тополя.

3. Звуко-буквений аналіз слів

— Запишіть слова і позначте в дужках кількість звуків і букв у них (побудуйте звукові моделі).

Сіль, дзьоб, маяк, бджола, щука, Юрась, льон.

4. Гра «Допоможи незнайкові»

— Підкресліть слова, які правильно поділені на склади для переносу.

Льо-ня, треть-оклас-ник, ко-заць-кий, прос-ьба, бать-ко, ки-ївсь-кий, нульо-вий, сьо-год-ні, буль-йон, рай-он, ґу-дзик.

III. Повідомлення теми і мети уроку 

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота за підручником (с. 56

Вправа 152

Учні читають діалог в особах. Пояснюють, як вони розуміють слова дідуся.

— Вимовте приголосні звуки у виділеному слові.

— Які з них тверді, а які — м'які?

— Якими буквами позначено м'якість приголосних звуків?

Вправа 153

Учні відгадують загадку-акровірш.

— Вимовте протяжно кінцевий голосний звук у виділених словах.

— Чому звук [а] в словах поля і масна позначений різними буквами а і я?

Учитель звертає увагу учнів на те, що слова нива, лан, поле близькі за значенням.

Слово про слово 

Леміш — частина плуга, що підрізує шар землі знизу.

Рілля — виоране поле.

Вправа 154

Учні дописують прислів'я, знайшовши його кінцівку в правому стовпчику.

— Складіть звукову модель слова рясно.

2. Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація знань

1. Творче списування

— Спишіть слова, поділяючи їх для переносу.

Донька, опеньки, синька, пальма, пісенька, гайка, чайник, впіймав.

2. Складання речень

— Зі слів кожного рядка складіть і запишіть речення.

  • опеньки, коло, ростуть, пеньків, восени;
  • співала, пісеньку, доньці, мама.


3. Гра «Віконечка»

— Прочитайте текст. Впишіть у слова буквосполучення йо чи ьо.

С_ годні в Л_ ні особливий день. Він одержав листа від зна_ мого Йосипа Солов_ ва. Прочитав і пригадав, як вони позна_ милися одного літн_ го дня біля син_ го моря.

4. Гра «Назви ласкаво»

— Змініть слова так, щоб вони мали пестливе значення.

Зима — зимонька

нічка — ...

трава — ...

яблуня — ...

пісня — ...

година — ...

VI. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Назвіть пари приголосних звуків за твердістю — м'якістю.

— Який приголосний звук завжди м'який? Якою літерою він позначається?

— Якими буквами позначається м'якість приголосних звуків на письмі?

Наведіть приклади слів.

— Як треба переносити слова зі знаком м'якшення? Наведіть приклади.

VII. Домашнє завдання 

С. 57, вправа 155.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря