» » » Урок «Основні орфограми в префіксах», 10 клас

Урок «Основні орфограми в префіксах», 10 клас

Урок «Основні орфограми в префіксах», 10 клас

Мета уроку: систематизувати й узагальнити знання, здобуті учнями у середніх класах, про основні орфограми у префіксах; формувати орфографічну пильність, культуру усного і писемного мовлення; удосконалювати вміння знаходити і виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; розвивати пам'ять, критичне та логічне мислення; сприяти розвитку мовної, мовленнєвої, соціокультурної, діяльнісної компетентностей; виховувати у школярів повагу до особистості, повагу до рідної мови, до національних надбань українського народу.

Цілі:

Після проведення уроку учні

знають:

- визначення терміна «префікс»;

- роль префікса у будові слова;

- вимова та правопис префіксів, що закінчуються на приголосний;

- вимова і правопис префіксів, що закінчуються на голосний;

уміють:

- правильно і доречно використовувати різні варіанти словотворчих засобів у власному усному і писемному мовленні;

- дотримуватися в усному мовленні вимовних норм;

- правильно писати слова з орфограмами у префіксах;

- знаходити і виправляти помилки у словах з орфограмами у префіксах.

Тип уроку: урок осмислення знань, формування і навичок; урок з використанням ІКТ, технологій групового навчання, методу проектів.

Методи, прийоми і засоби реалізації: слово вчителя, експрес-опитування, робота в групах, бесіда, міні-проекти, вправи «Побажання сусід-сусідові», «Незакінчене речення»,підсумкова бесіда.

Обладнання: підручники, зошити, тексти.

Випереджувальні завдання:

Групові: 1) Підготувати міні-проект «Основні орфограми у префіксах» (група «Мовознавці»);

2) Підготувати міні-проект «Витинанки» (група «Витинанки»).

Оформлення дошки.

По центру: запис теми уроку.

Зліва: вислів «У кожній людині прихована мудра сила творця,

треба їй дати волю розвиватись і розквітнуть,

щоб вона збагатила землю ще більшими чудесами.»

(М. Горький)

Справа: зразки робіт гуртківців (витинанки)

План уроку

І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку.

ІІ. Етап цілевизначення і планування.

Робота з епіграфом.

Ознайомлення з темою і метою уроку.

Узгодження цілей уроку.

Узгодження плану уроку.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

Експрес-опитування.

Робота з текстом.

3. Презентація міні-проекту «Основні орфограми у префіксах».

4. Робота в групах.

5. Презентація міні-проекту «Витинанки».

6. Робота у творчих групах.

7. Міні-тест.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Вправа «Асоціації».

Самооцінювання.

Хід уроку

І.Мотиваційний етап.

1.Забезпечення емоційної готовності до уроку.

Слово вчителя

Доброго дня, десятикласники! Рада всіх вас вітати на уроці. Усміхніться – і до вас прийде радісний настрій. Поверніться до сусіда по парті і висловіть побажання, від якого на душі в нього стане сонячно.

Учні висловлюють побажання один одному.

Вправа «На шляху до успіху»

Я зичу вам сили, здоров'я і успіхів. Пам'ятайте, що успіх нашого уроку буде забезпечений, якщо…(Слайд №2)

ІІ. Етап цілевизначення і планування.

1.Робота з епіграфом

- Прочитайте епіграф уроку. Як ви вважаєте, чому я обрала саме ці слова?

2. Ознайомлення з темою і метою уроку.

- Справді, досконалості людини немає меж. І ми в цьому переконаємося на сьогоднішньому уроці, працюючи над текстами, що розповідатимуть про витинанки – один із видів декоративно-ужиткового мистецтва, яким можна займатися у вільний час. На основі цих текстів ми розглянемо мовну тему «Основні орфограми у префіксах».

3. Узгодження цілей уроку з учнями. Вправа «Незакінчене речення». ( Слайди 3-4 )

На уроці хочу почути, дізнатися про…

Мені цікаво з'ясувати…

Хочу навчитися правильно визначати…

Хочу поглибити знання…

Сподіваюся відкрити для себе щось нове…

Маю наміри поглибити знання, досягти успіхів…

3. Узгодження плану роботи.

- Одержана інформація на уроці дасть вам можливість успішно написати творчу та контрольну роботи. Протягом уроку ми будемо повторювати теоретичний матеріал, виконувати вправи, слухати повідомлення учнів, писати творчі роботи.

Коригування плану.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Експрес-опитування.

Що вам відомо про словотвір як розділ мовознавчої науки? Що вивчає цей розділ?

- Що ви знаєте про значущі частини слова?

- Що таке афікси?

- Чи виникали у вас труднощі щодо визначення на письмі орфограм у префіксах?

2. Робота з текстом. ( Додаток 1)

Прочитайте текст, доберіть заголовок. Визначте стильову приналежність. Поясніть розділові знаки в останньому реченні. Виконайте його синтаксичний розбір. Випишіть слова з префіксами і поясніть їх правопис.

3. Презентація міні-проекту: «Основні орфограми у префіксах».(Слайди 5,6,7,8)

4. Робота в групах.

Завдання 1-ій групі

Перепишіть, вставляючи букви; виділіть префікси, поясніть правопис і значення. З усіма словами усно складіть словосполучення.

Пр…хороший - пр… хорошити, пр…глухий – пр…оглушений, пр…малий – пр…меншений, пр…добрий – пр…добрити, пр…білий – пр…білити, пр…тихий – пр…тихлий, пр…гіркий – пр…гірклий, пр…мудрий – пр…мудрість, пр…світлий – пр…світити.

Завдання 2-ій групі

Від поданих слів утворіть нові слова з префіксом з- чи с-, зі-; поясніть уживання кожного з них.

Формувати, рвати, їсти, жарити, лити, будити, кріпити, косити, творити, гнути, явитись, питати, псувати, спочити, гріти, ставити, формулювати, фотографувати, хилитися.

Завдання 3-ій групі

Прочитайте, поставте наголос; перепишіть, виділіть префікси, з'ясуйте їх значення, вимову і правопис. З виділеними словами складіть речення і запишіть. Підкресліть граматичну основу в них.

Презавзятий, преспокійно, пречудово, предивний, Придніпров'я, промовляти, прибути, перевиборний.

5. Презентація міні-проекту «Мистецтво витинанки». (Слайди 9-15; додаток 2).

6. Слово вчителя.( Слайди 16,17)

У нашому селі теж займалися витинанням. Справжньою майстринею виготовлення ажурних візерунків була Буряченко Марія Яківна. В свій час вона вела гурток для учнів нашої школи. На цьому стенді представлено вироби Марії Яківни та її вихованців.

Зрозуміло, створити такий витончений візерунок не просто. Зауважу, що автор цих робіт не робила ескізів, креслень, а одразу вирізувала витинанку з паперу, перегнутого у кілька разів.

Наслідуючи наполегливість, творчу уяву Марії Яківни, спробуймо осилити завдання творчого характеру.

7. Робота у творчих групах. Завдання на вибір. (Слайд 18)

1) Прочитайте текст і складіть діалог за його змістом, використовуючи префікси пре-, при-. ( Додаток 3)

2) Складіть вірш, акровірш чи сенкан про витинанку.

3) Напишіть твір-мініатюру на тему «Диво-мереживо», використовуючи слова з вивченими орфограмами.

8. Міні-тест. (Додаток 4)

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Вправа «Слово-асоціація»

Занотуйте слово-асоціацію до сьогоднішнього уроку.

Самооцінювання. (Додаток 5)

Домашнє завдання (Слайд 19)

Обов'язкове: § 19, вправа 320.

За бажанням: скласти тестові завдання до вивченої теми.

Методична ремарка

Урок української мови у 10 класі сплановано за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (10-11 класи. Академічний рівень.) Це 4-й урок з теми «Словотворчі засоби стилістики».

Відповідно до соціокультурної змістової лінії програми «Я і мої захоплення» підібрано текстовий матеріал, який дасть можливість учням підготуватися до уроку розвитку зв'язного мовлення з теми «Стаття в газету на морально-етичну тему.

З метою забезпечення компетентнісного підходу до навчального процесу на уроці, побудованому за технологією ОЗОН, використано інформаційно-комунікаційну, проектну технології і технологію організації групової діяльності учнів.Додаток 1


Витинанки – один із видів українського народного декоративного мистецтва, що має глибокі і багаті традиції. Це сюжетні та орнаментні прикраси житла, ажурно або силуетно витягнуті ножицями, вирізані з білого або кольорового паперу. Їх використовують для прикрашення стін, вікон, полиць,груб, камінів, печей.

Українські народні паперові витинанки як прикраси сільських хат з'являються в середині ХІХ ст. незалежно від писарських та дворянських витинанок. Орнамент традиційних витинанок здебільшого геометричний і рослинний, трапляються також антропоморфні та зооморфні фігурки, зображення предметів побуту, архітектури тощо. Папір при витинанні можна складати вдвоє, вчетверо, увосьмеро, що дозволяє створити сталі структури, композиції.

Витинанки кінця ХІХ – початку ХХ ст. вирізняються високою художньою майстерністю. У кожному регіоні та в багатьох осередках вони набули своєрідних локальних рис щодо трактування матеріалу, форми, силуету, технічної вправності, відчуття ритму, пропорцій, симетрії, багатства орнаментики.

Найбільш поширеними витинанки були на Поділлі, Подніпров'ї та Прикарпатті. На Подніпров'ї вони часто доповнювали хатні розписи. Для Поділля властиві два типи розташування витинанок на стінах – шпалерний і килимовий. На Прикарпатті їх наліплювали повздовжніми стрічками попід стелею, по сволоку, навколо вікон. Витинанки побутували у поєднанні зі шкіряними прикрасами, настінними розписами, вишивками, збагачуючи свої форми й орнаментні мотиви.Додаток 2

Коли в хатах наших предків з'явилися перші віконця, це були зовсім невеличкі отвори. Щоб засклити їх, майстри розкочували скляну кульку. Тому кожне віконечко було круглим. Пізніше для одного вікна використовувалися аж чотири скляних кружечки. Чотири їх було тому, що віконце вважали поглядом на всі чотири сторони світу. Щоб привернути до вікна увагу, його прикрашали. Спочатку в ролі прикрас були витинанки зі шкіри. Коли скло навчилися різати на квадрати, на зміну шкіряним витинанкам прийшли паперові. Більше того, вони стали сюжетними і почали сповіщати і розповідати про події сім'ї та села. (Слайд 18)

«Засівальна» - йдемо сіяти жито.

«Врожайна» - збираємо врожай.

«Заквітчана» - дружки пішли просити на весілля.

«Весільна» - у домі буде весілля.

«Великоднє свято»

«Різдвяні свята»

«Витинанки-казки»

«Народини» - дитя народилося.

Силует – головний знак витинанки і відіграє в ній найголовнішу роль, а також цим виділяє витинанку серед інших видів декоративно-ужиткового мистецтва. Зберігаючи силует, витинанкова зовнішня лінія змінює характер листочків. Якщо підсічками, підрізками, хвильками прорізати ще й лінію згину, то малюнок увиразнюється, набирає оригінальності.

Види витинанкових ліній ( Слайд 19)

Лінія №1- хвилька звичайна.

Лінія № 2- хвиля з гребінцем.

Лінія № 3 - підсічки.

Лінія № 4 - бульки.

Лінія № 5 - трикутники.

Лінія № 6 - грецька хвиля.

Лінія № 7 - комочка.

Лінія № 8 - горби.

Лінія № 9 - гострі зуби.

Лінія № 10 - ріденькі зуби.

Лінія № 11 - тупі горби.

Лінія № 12 - зубчики.

Лінія № 13 - прорізки.Додаток 3

У народне мистецтво вкладено не тільки красу, а й глибокий зміст. Багато інформації закодували українські майстри в орнаментах килимів, у вишивці, витинанках. Так, вазон, деревце символізують священне дерево життя, що корінням сягає підземного царства, а гілками – небесної сфери. Велика Богиня, Богиня Неба дарує життя на землі, а також забирає на небо, посилає небесну вологу – дощ, охороняє все живе. Олень – міфічна тварина, образ якої пов'язується зі сходом Сонця. За легендою, Олень щоранку виводить Сонце з підземного царства на небо. Риба – це символ здоров'я, знак води, родючості. Птахи – істоти, що можуть злетіти і наблизитися до світу богів, передвісники весни. Таке тлумачення символів наближається до язичницьких міфів, легенд дохристиянських часів.Додаток 4

Міні-тест

І. Префікс з- передається буквою с перед:

А) д, т, з, с, ч, ш, р

Б) б, п, в, м, ф

В) н, с, ч, р, л

Г) к, п, т, ф, х

ІІ. Який префікс уживається для вираження вищої міри ознаки:

А) з-; Б) роз-; В) пре-; Г) при-

ІІІ. У якому слові допущено помилку?

А) зкопіювати; Б) здогадатися; В) стягти; Г) сформувати

ІV. Правильно записано всі слова рядка:

А) спитати, знести, зфальшивити

Б) зносити, сшити, бездіяльний

В) зпалений, розвідка, безхитрісний

Г) спекти, безпечний, розтривожити

V. Букву е на місці пропуску слід писати в кожному слові рядка:

А) пр…їхати, пр….бігти, пр….нести

Б) пр…красний, пр…хороший, пр…тихий

В) пр…чудовий, пр….великий, пр…міський

Г) пр…гасити, пр…милий, пр…чистий

VІ. Укажіть рядок, у якому при- в усіх словах не виступає префіксом:

А) прихід, приліт, приїзд

Б) привілей, приватний, примула

В) прибіг, прихильник, прибуток

Г) прикордонник, приплід, примусовий

VII. Укажіть рядок, у якому всі слова написано без орфографічних помилок:

А) призирливий, безпечний, розчепити

Б) прихильний, розсмішити, сфотографувати

В) прекрасити, безпідставний, розцвісти

Г) розшукати, престаркуватий, зховати

Відповіді: 1. (г); 2. (в); 3. (а); 4. (г); 5. (б); 6. (б); 7 (б).Додаток 5

Заповніть картки самоконтролю

Прізвище, ім'я ______________________________________________________

Оцініть себе за кожним із визначених напрямів від 0 до 3 балів.

Ви брали активну участь у роботі групи_____________________________________

Ви вносили пропозиції, які брали до уваги члени групи, даючи відповідь _______________________________________________________________________

Ви заробили потрібні бали групі ___________________________________________

Ви вдало узагальнювали думки інших і цим просували роботу групи вперед__________________________________________________________________

Усього балів____________________________________________________________

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря