» » » Урок: Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу

Урок: Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу

Мета: вправляти учнів у правильній чіткій вимові слів з дзвінкими приголосними; розвивати фонематичний слух; виховувати працьовитість.

Хід уроку

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 44, вправа 121)

— Прочитайте слова парами. чітко вимовляйте дзвінкі приголосні в другому слові кожної пари.

2. Гра «Добери пару»

— Доберіть парні дзвінкі чи глухі приголосні. Продовжте ряд слів, добираючи пари, які починалися б цими приголосними.

[д] — [ ], [ ] — [ш], [з] — [ ], [ ] — [ч], [ґ] — [ ].

Дід — тітка...

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні ми будемо вчитися чітко вимовляти дзвінкі приголосні у кінці слова і складу.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота за підручником (с. 44–45

Вправа 122

— Розгляньте малюнок і прочитайте початок прислів'я. Поміркуйте, як його можна закінчити.

— Запишіть прислів'я. Підкресліть букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки перед глухими.

— Усно складіть розповідь за малюнком.

Вправа 123 

Учні читають текст, чітко вимовляючи звуки, позначені виділеними буквами. Списують текст. Усно виконують звуковий аналіз слова бджоли.

Вправа 124

— Підготуйтеся до виразного читання тексту. Поміркуйте, швидко чи повільно будете читати. Поясніть, чому саме так. читаючи, дзвінко вимовляйте звуки, позначені виділеними буквами.

— Здогадайтеся, що це за гість завітав на пасіку. Поясніть, як ви його впізнали?

— Запишіть його назву. Розкажіть, яку ілюстрацію можна намалювати до тексту.

— Випишіть парами слова іде й суне, їсть і ласує. Яка відмінність між ними? Вправа 125 Учні читають і відгадують загадку.

— Випишіть виділені слова.

— Прочитайте їх, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки в кінці складу і слова.

— Назвіть слова у вірші, у яких є тільки дзвінкі приголосні.

2. Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація знань

1. Гра «Вимовляй чітко!»

— Прочитайте, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки.

Біб степ віз вус
гриб грип гарбуз ананас
дуб стовп хмиз абрикос
зуб суп в'яз рис
хліб короп мороз ліс

— До перших слів кожного рядка доберіть назви ознак.

— Запишіть словосполучення за зразком.

Зразок. Зелений біб.

2. Гра «Чого більше?»

— Чого у кожному з наведених слів більше — звуків чи букв? чи їх порівну? Поставте знаки «<», «>», «=».

Джміль — зв. _ б.;

ящик — зв. _ б.;

Київ — зв. _ б.

3. Робота над деформованими реченнями

— Прочитайте слова. Складіть речення і запишіть їх. Підкресліть слова, у яких дзвінкі приголосні стоять перед глухими.

1) В, плавала, акваріумі, рибка, золота.

2) На, Алінці, день, подарували, народження, книжку.

3) Школярі, дубки, і, берізки, посадили.

VI. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Назвіть пари дзвінких і глухих приголосних звуків.

— Як в українській мові вимовляються дзвінкі приголосні у кінці слова і складу? Наведіть приклади.

VII. Домашнє завдання 

С. 46, вправа 126.

0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря