» » » Урок: Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу

Урок: Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу

Мета: навчати учнів правильно вимовляти дзвінкі звуки у кінці слова і складу; закріпити вміння диференціювати дзвінкі та глухі приголосні; розвивати орфоепічну чіткість; виховувати уважність.

Хід уроку

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 43, вправа 117)

— Який дзвінкий і який парний йому глухий приголосний найчастіше трапляються в скоромовках?

— Назвіть букви, якими позначено дзвінкі приголосні звуки.

2. Гра «Добери кінцівку»

— Поміркуйте і закінчіть рядки вірша. Підкресліть букви, якими відрізняються слова.

Виріс в лісі білий ____.

Захворів Петро на ____.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні ми будемо вчитися чітко вимовляти дзвінкі приголосні у кінці слова і складу.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота за підручником (с. 43–44

Вправа 118 

Учні читають і відгадують загадки.

— Прочитайте виділені слова. чітко вимовляйте у них останній звук.

— Запишіть слова, які закінчуються на дзвінкий приголосний звук. Підкресліть останню букву в кожному слові.

Вправа 119 

Учні читають, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки перед глухими у виділених словах.

— Випишіть виділені слова. Поділіть їх на склади. Підкресліть букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки в кінці складу.

— Прочитайте і запам'ятайте правило на с. 43.

Вправа 120 

Учні читають слова, виразно вимовляючи дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу. Складають і записують речення з виділеними словами.

2. Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація знань

1. Робота над прислів'ями

— Прочитайте прислів'я і поясніть їх значення.

— Спишіть прислів'я (одне на вибір).

Підкресліть букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки.

  • До доброї криниці стежка утоптана.
  • Щоб рибку їсти, треба в воду лізти.


2. Творче списування

— Вставте пропущені слова з довідки.

____ засипало сніжком.

____ усю зиму лапу смокче.

Слова для довідок: ведмідь, стежки.

— Спишіть одне речення на вибір. Поділіть слова для переносу слова.

VI. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Як в українській мові вимовляються дзвінкі приголосні у кінці слова і складу? Наведіть приклади.

VII. Домашнє завдання 

С. 44, вправа 121.

0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря