» » » Урок: Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу

Урок: Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу

Мета: навчати учнів правильно вимовляти слова з дзвінкими приголосними; поглибити знання про дзвінкі та глухі приголосні; розвивати орфоепічну чіткість, вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; виховувати бережливе ставлення до книги.

Хід уроку

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 41, вправа 114)

— Прочитайте рядки, які вам найбільше сподобалися.

— Назвіть у виділених словах окремо дзвінкі й глухі приголосні звуки.

2. Робота над віршем

— Прочитайте вірш. Які приголосні звуки допомагають передати дзижчання джмеля і шелест хмелю?

ХМІЛЬ І ДЖМІЛЬ
По тичині в'ється хміль.
Біля хмелю в'ється джміль.
— Шу-шу-шу,— шумкоче хміль.
— Дзу-дзу-дзу,— дзумкоче джміль.
Ми стояли поблизу,
шум той слухали внизу.
Я сказав: — Шумкоче хміль! —
Ти сказав: — Дзумкоче джміль!
А. Камінчук

— Спишіть перше і друге речення. У виділених словах однією рискою підкресліть букви, що позначають дзвінкі, а двома — букви, що позначають глухі приголосні звуки.

— Як ви розумієте значення слова в'ється у першому і другому реченнях?

3. Гра «Добери пару»

— Запишіть до приголосних дзвінких звуків парні глухі. Наведіть приклади слів, які починаються цими глухими звуками.

[б] — [ ], [д] — [ ], [з] — [ ], [г] — [ ], [ж] — [ ], [дз] — [ ].

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні ми будемо вчитися розрізняти дзвінкі та глухі приголосні.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота за підручником (с. 42–43

Вправа 120 

Учні роздивляються малюнки на с. 42, складають і записують розповідь за малюнками і запитаннями.

1) Хто автор казки «Про двох цапків»? (М. Коцюбинський)

2) чим відрізнялися цапки один від одного? (Один був білий, а другий — чорний.)

3) Що хотіли зробити цапки? (Цапки хотіли перейти через річку.)

4) Де вони зустрілися? (Вони зустрілися на кладці.)

5) Яка була кладка? (Кладка була вузька.)

6) Що сталося з цапками? (Цапки побилися, й обидва опинилися у воді.)

Вправа 116 

Учні читають речення, називають букви, які «стали не на своє місце». Записують речення, виправивши помилки. (Мама заплела Маринці тоненькі кіски. Бігла кізка по мосту, збила куряву густу.)

2. Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація знань

1. Списування з граматичним завданням

— Прочитайте. Спишіть, позначаючи початок і кінець кожного речення і вставляючи пропущені букви. Букви, якими позначено дзвінкі приголосні звуки, підкресліть однією рискою, а глухі — двома.

Чарівний в_сняний ранок на д_ревах і траві бл_щать крапельки роси повітря чисте сонце золотить поверхню оз_рця т_хенько гойдається оч_рет.

2. Гра «Усі — дзвінкі»

— Підкресліть слова, в яких усі приголосні звуки — дзвінкі.

Гори, друг, береза, дуб, суп, кіт, віл, риба, гірка, сито, тихо, гарбуз, дим, мед, кит, сон, дзвін, біб, зуб.

VI. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Які приголосні звуки називаються дзвінкими? Назвіть їх.

— Які приголосні звуки називаються глухими? Назвіть їх.

— Виділіть «зайвий» звук із таких груп:

  • [а], [о], [у], [ж], [і], [и];
  • [б], [д], [ж], [з], [к], [г], [дж], [дз].


VII. Домашнє завдання 

С. 43, вправа 117.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря