» » » Урок: Аналіз перевірної роботи. Уявлення про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки

Урок: Аналіз перевірної роботи. Уявлення про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки

Мета: навчати учнів правильно вимовляти дзвінкі і глухі приголосні звуки; розвивати орфоепічну чіткість, увагу, мовлення; виховувати старанність.

Хід уроку

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 40, вправа 110)

— Зачитайте слова із двома звуками. (Я) Із трьома. (Сон, що, він, дзьоб, ліс, ґедзь) Із чотирма. (Дощ, джміль, яма, щит) Із п'ятьма. (Щука, юнак, їжак)

— У яких словах звуків більше, ніж букв? (Я, що, дощ, яма, щит, щука, юнак, їжак) Чому?

— У яких словах звуків менше, ніж букв? (Дзьоб, ґедзь, джміль) Чому?

— Чим відрізняються приголосні звуки від голосних?

2. Списування

— Спишіть слова. Поставте над словами наголос. Підкресліть букви, що позначають приголосні звуки.

Хвалько, хвалиться, хвала, хвіст, хвіртка, хвилина.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні ми дізнаємося, за якою ознакою поділяються приголосні в українській мові.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота за підручником (с. 40–41

Вправа 111 

Учні прикладають долоньку до гортані і чітко вимовляють звуки парами.

— Назвіть звуки, під час вимови яких ви чуєте голос і шум.

— Вимовте звуки, які утворюються тільки з участю шуму, без голосу.

— Прочитайте і запам'ятайте правило на с. 42.

Вправа 112

— Розгляньте таблицю парних дзвінких і глухих приголосних звуків.

— Прочитайте таблицю решти приголосних, що не утворюють пар.

— Потренуйтеся в попарному вимовлянні дзвінких і глухих звуків.

— Пам'ятайте, що під час вимови глухих звуків голосу зовсім не чути.

— Переконайтеся, що всі приголосні звуки української мови належать чи то до глухих, чи то до дзвінких звуків.

Вправа 113 

Учні читають слова і замінюють за зразком дзвінкий приголосний звук, позначений виділеною буквою, парним глухим.

— Зробіть висновок про те, що сталося зі словами під час заміни звуків.

Злива (сильний дощ) — слива (фрукт).

Ґуля (на лобі) — куля (земна).

Жити (у світі) — шити (голкою).

Гори (вогнем) — хори (співають).

Бити (палицею) — пити (воду).

Дітоньки (діти) — тітоньки (тітка).

2. Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація знань 

Робота в парах

— Прочитайте вірш. Знайдіть пари слів, що розрізняються дзвінкими і глухими приголосними.

В дощ шукав у лісі гриб,
Й захворів тепер на грип.
Лікував я довго зуб,
На обід поїв лиш суп.
Д. Чередниченко

(Гриб — грип, зуб — суп)

VI. Підбиття підсумків. Рефлексія

— За якими ознаками поділяються приголосні звуки?

— чи може один і той самий звук бути то дзвінким, то глухим?

— Назвіть пари приголосних за дзвінкістю — глухістю.

— Які звуки називаються дзвінкими? А глухими?

VII. Домашнє завдання 

С. 41, вправа 114, правило — с. 40.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря