» » » Урок: Звуки [дж], [дз], [дз'], позначення їх буквосполученнями дж, дз

Урок: Звуки [дж], [дз], [дз'], позначення їх буквосполученнями дж, дз

Мета: уточнити і закріпити знання учнів про приголосні звуки [дз], [дз'], [дж] та позначення їх на письмі; розвивати навички переносу слів з рядка на рядок; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 35, вправа 94)

— Прочитайте п'ять слів із буквою ф і п'ять слів із буквосполученням хв.

— Прочитайте складені речення.

2. Робота над віршем

— Прочитайте вірш. чому він так називається?

— Зверніть увагу на правильну вимову звуків [дж], [дз].

ПОЛЬОВІ ДЗВІНОЧКИ
Піднімає джміль фіранку,
каже: — Доброго вам ранку!
Як вам, бджілко, ночувалось?
Чи дощу не почувалось?
Виглядає бджілка з хатки:
— У дзвіночку добре спати.
Цей дзвіночок — як намет.
Тільки дощ — як кулемет.
Л. Костенко

— Випишіть спочатку слова зі звуком [дж], потім — зі звуком [дз].

— У якому із записаних слів найменше звуків?

— Складіть його звукову модель. Яким буде співвідношення букв і звуків у цьому слові?

— Як на письмі позначається звук [дж]?

— А який ще звук ми позначаємо на письмі двома буквами?

— Поміркуйте, чи можна при переносі розривати буквосполучення дж та дз, якщо вони позначають звуки [дж], [дз], [дз']?

— Поясніть розділові знаки в кінці речень. Назвіть питальне речення зі звертанням.

III. Повідомлення теми і мети уроку

— На сьогоднішньому уроці ми більше дізнаємося про приголосні звуки [дж], [дз], [дз'].

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота за підручником (с. 35–36)

Вправа 95 

Учні читають речення. У виділених словах правильно вимовляють звуки [дж], [дз], [дз'].

— Скільки в тексті абзаців? Прочитайте початок кожного.

— Випишіть виділені слова. Підкресліть буквосполучення дж, дз.

— Прочитайте і запам'ятайте правило на с. 36.

Вправа 96 

Учні записують речення, доповнюють їх словами, користуючись малюнками.

— Поділіть для переносу слова з буквосполученнями дж, дз.

— Полічіть кількість звуків і букв у цих словах.

Вправа 97 

Учні читають текст.

— Чим відрізняються джміль і джмелик? (Джміль більший від джмелика за розміром, старший за віком.)

— Користуючись текстом, усно опишіть джмелика за запитаннями.

1) На що схожий джмелик? (Джмелик схожий на вертоліт.)

2) Якого він кольору? (Джмелик чорний, мов вуглинка.)

3) Що у нього на голівці і на спинці? (У нього на спинці та голівці дві плямки, мов пелюсточки квітки прилипли.)

4) На що схожі крильця джмелики? (Крильця джмелика схожі на пропелери.)

5) Як джмелик гуде? («Джу-джу-джу!» — дзвінко гуде джмелик.)

Вправа 98

— «Перетворіть» рослину хміль на комаху, замінивши один звук. Запишіть слова.

— Визначте, чи однакова кількість звуків і букв у записаних словах.

З одним зі слів складіть і запишіть речення.

2. Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація знань

1. Гра «Чарівні слова»

— Складіть слова за зразком.

а) пани (сани) сапа пальто (____) рама

б) пожежа (поле) левеня вагон (____) таксі

в) крапка (крапля) галявина мисливець (____) наказав

г) сирота (сирник) сінник мило (____) ніша

— Підкресліть в утворених словах приголосні звуки.

2. Робота в групах. Творча робота

— Зі слів кожного рядка складіть і запишіть речення.

  • Маленького, в, знайшли, козлика, лісі, діти.
  • Годували, його, вони, спочатку, молоком.
  • На, городі, потім, пасли.
  • Грався, він, з, і, бігав, дітьми.

— Назвіть слова зі збігом приголосних. Як їх можна перенести?

VI. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Якими буквосполученнями позначаються на письмі звуки [дж], [дз], [дз']? Наведіть приклади.

— Як треба переносити слова з такими буквосполученнями? Наведіть приклади.

VII. Домашнє завдання 

С. 36, вправа 99.

0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря