» » » Урок «Узагальнення знань про просте та складне речення», 11 клас

Урок «Узагальнення знань про просте та складне речення», 11 клас

Урок «Узагальнення знань про просте та складне речення», 11 клас
Мета уроку: Навчити учнів узагальнювати відомості про вивчене, порівнювати різні види речень та визначати їх відмінності, виявити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розвивати навички проектної і дослідницької діяльності учнів, формувати і навички використання теоретичних знань при виконанні практичних завдань та уміння працювати з тестами; виховувати самостійність, любов до рідної мови.

Завдання: Узагальнити знання учнів з теми «Прості та складні речення», навчити учнів створювати міні проекти за темою та презентувати їх, створити умови для кожного учня для його самореалізації.

Тип уроку: Урок узагальнення та контролю знань.

Вид уроку: Урок-огляд знань з комп'ютерною підтримкою.

Обладнання: картки, тести, залікові листи,комп'ютерна програма «Репетитор».

Хід уроку.

 • Організаційний момент. 1,5 хв.
 • Актуалізація опорних знань: 3,5 хв.
 • Лінгвістичний диктант-самостійна робота.

Просте речення – це……

Складне речення – це……

Види простих речень -…..

Види складних речень -…..

Види складнопідрядних речень -…..

Види складносурядних речень -….

(Проводимо взаємоперевірку, підраховуємо бали.)

 • Узагальнення та перевірка набутих знань:
 • Назвати основні пунктограми у простому реченні, виділити граматичну основу речення, дати характеристику йому - дослідження речення
 • (7 хв.)

І група – Сіно пахне рідними травами, далеким дитинством,зеленими луками. Уві сні я більше не літаю, кажуть, просто більше не росту. Щасливої ж вам, дітоньки, дороги.

ІІ група – Все прагнуло дощу: поля, гаї,переліски. Дмитрик, восьмилітній хлопчик,вискочив з душної хатинки. Внизу, над самим Дніпром, розкинувся Поділ.

ІІІ група – Він, казати правду, любив пожартувати. Сповнені сили, ми рушили в путь. Всупереч зовнішній легковажності, Люба напрочуд чесно уміла зберігати таємниці.

Керівник кожної групи по черзі надає слово своїм товаришам, які аналізують досліджене ними речення..

 • Визначити види складнопідрядних речень – тестові завдання, пояснити свій вибір (самостійна робота.) – 15 хв.

1. Ми їхали в Крим,щоб відпочити.

А – часу,

Б – причини,

В – мети.

2. Там, де ти колись ішла,тиха стежка зацвіла.

А – умови,

Б – місця,

В – мети.

3. Кличуть мене далекі краї, мов казкові дитячі мрії.

А – з'ясувальне,

Б- порівняльні,

В- допустові.

4. Пташки, що так співали, у вирій вже поодлітали.

А – з'ясувальне,

Б – означальне,

В – умови.

5. Добре жить тому, чия душа і дума добро навчилася любить.

А – способу дії,

Б- місця,

В – часу.

6. Куди кінь з копитом, туди й рак з клешнею.

А – часу,

Б – мети,

В – місця.

Робота з комп'ютером з теми «Односкладні речення»-10 хв.

(за програмою «Репетитор»)

Кожна група створює опорний конспект (міні проект) за результатами тесту і презентує його присутнім:

І група – Т 78

ІІ група –Т 75

І група – Т 79

За кожну правильну відповідь учень отримує 0,5 балів.

Підраховуємо бали і виставляємо в залікові листки.

 • Підсумок уроку: 5 хв.
 • Фронтальна бесіда за планом:
 • Синтаксис простого речення;
 • Тире між підметом і присудком.
 • Однорідні члени речення.
 • Звертання, вставні слова і словосполучення.
 • Уточнюючі члени речення.
 • Розділові знаки в складносурядному речення.
 • Складнопідрядне речення.
 • Види підрядних речень.
5. Самооцінка та оцінювання результатів роботи учнів вчителем. 2 хв.

Домашнє завдання. 1 хв.

 • Учні, які засвоїли матеріал на високому рівні: підготувати матеріал до конференції «Пряма мова. Діалог» (випереджаюче завдання)
 • Учні, які засвоїли матеріал на достатньому рівні: Скласти діалог «Як готуватись до ЗНО»
 • Учні, які мають знання на середньому та достатньому рівні: повторити матеріал попередньої теми та виконати вправи стор. 124.

ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТОК

Учня (учениці) 11 класу _______________________________________

Тема: «Узагальнення знань про просте та складне речення»

№ завдання

Вид роботи

Кількість

балів

І

Лінгвістичний диктант

З бали

1

Просте речення -?


2

Складне речення -?


3

Види простих речень -?


4

Види складних речень -?


5

Види складнопідрядних речень -?


6

Види складносурядних речень -?


ІІ

Тестові завдання визначити вид складнопідрядного речення:

3 бали

1

Ми їхали в Крим, щоб відпочити

А-часу, б-причини, в-мети.


2

Там де ти колись ішла, тиха стежка зацвіла

А-умови, б-місця, в-мети.


3

Кличуть мене далекі краї, мов казкові дитячі мрії.

А-з'ясувальне, б-порівняльне, в-допустове.


4

Пташки, що так співали, у ірій вже поодлітали.

А-з'ясувалшьне, б-означальне, в-умови.


5

Добре жить тому, чия душа і дума добро навчилася любить.

А-способу дії, б-місця, в-часу.


6

Куди кінь з копитом, туди й рак з клешнею.

А-часу, б-мети, в-місця.


ІІІ

Виконання завдань на комп'ютерній картці «Репетитор»

6 балів


12 завдань


Загальна кількість балів:


Кожна правильна відповідь – 0,5 балів


Додаток

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ

Види підрядних

Озна-чальні

З'ясу-вальні

Обставинні

ступеня і способу дії

місця

часу

причинові

мети

порівняльні

допустові

наслідкові

Сполучники

що,

щоб,

неначе,

ніби,

як

що,

як,

щоб,

неначе,

ніби

що, щоб, чим,

тим, мов, наче, неначе,

ніж,

ніби, як


як,

тільки,

як

бо,

тому що, від того що,

через те що

щоб, для того щоб,

з тим щоб,

аби

як, мов, неначе, як немов би

хоч, хоча, дарма що, незважаючи на те, що

так,

що

Сполучні слова

який,

чий,

де,

куди,

котрий

хто,

який,

чий,

де,

котрий

скільки, наскільки,

як

де, куди, звідки

коли, поки, доти


Вказівні слова

той,

такий,

весь,

всякий,

все,

кожний

той

так,

такий,

до того, настільки

там, скрізь, туди, звідти

доти, тоді,

поки


для того


1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря