» » » Урок: Букви, що позначають голосні звуки

Урок: Букви, що позначають голосні звуки

Мета: закріпити вміння учнів перелічувати голосні звуки і називати букви на їх позначення; розвивати логічне мислення; збагачувати мовлення; формувати вміння висловлювати свої думки; виховувати уважність.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 21, вправа 54)

— Назвіть осінні місяці.

— Розкажіть, чому вони мають такі назви.

— Назвіть голосні звуки і букви, які їх позначають.

2. Вправи на повторення

— Прочитайте вірш уголос.

Один осел в гніздо осине
оберемок сіна кинув.
От оказія була —
оси жалили осла!

— Який звук найчастіше зустрічався?

— Який він

— Голосний чи приголосний?

— Якою буквою він позначається?

— Випишіть з вірша слова, у яких є буква О. Підкресліть у цих словах букви, що позначають голосні звуки.

— Поділіть слова для переносу. Назвіть голосні звуки.

Пенал, жолудь, журавель, олень.

— Скільки голосних звуків в українській мові?

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Тема нашого уроку «Букви, що позначають голосні звуки».

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота за підручником (с. 21–22)

Вправа 55

Учні читають слова і ділять їх дужками знизу на склади за зразком.

— Вимовте склади з буквами я, ю, є, і.

— Назвіть звуки, які ми чуємо і вимовляємо в цих складах.

— Прочитайте правило на с. 22.

Вправа 56

Учні читають вірш спочатку мовчки, міркують, які слова треба виділяти голосом. Потім читають виразно вголос.

— До чого закликає нас поет?

— Як він говорить про українську мову?

— Вимовте голосні звуки, які найчастіше трапляються у словах вірша. Назвіть букви, якими вони позначені.

Пам'ятайте!

Під час переносу сполучення букв йо не можна розривати. Переносити треба так: ра-йон, га-йок.

2. Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація знань

1. Гра «За абеткою»

— Запишіть слова за алфавітним порядком. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.

Олень, дідусь, театр, льон, вуж, метро, диван.

2. Робота в парах

1) Гра «Розгубилися склади».

— Запишіть утворені слова. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.

вед


ли

ве

ця

мідь

ву

си

сло


2) Гра «Шифрувальник».

— Розшифруйте слова і запишіть їх. Назвіть одним словом. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.

ПАВМА

КАБІЛ

СУКБОР

КАЛАСТІВ

ЛЕКАЛЕ

РОКАСО


3. Списування

— Спишіть речення. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.

Збудувала хатку, піч і поличку,
Запрошу я в гості хитру лисичку.

VI. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Як поділяються всі звуки української мови?

— Скільки голосних звуків є в українській мові? Назвіть їх.

— Скількома буквами вони позначаються на письмі? Назвіть їх.

VII. Домашнє завдання

С. 22, вправа 57.

0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря