» » » Урок: Правила перенесення слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків

Урок: Правила перенесення слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків

Мета: вчити учнів застосовувати правило переносу слів зі збігом приголосних (шап-ка, ша-пка); формувати вміння ділити дво-, трискладові слова на склади; виховувати культуру мовлення.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (с. 17, вправа 41)

— Назвіть імена, які не вдалося поділити для переносу. Поясніть свою думку.

— Наведіть власні приклади таких імен.

2. Гра «Зачаровані слова»

Учитель показує «зачаровані» слова, в кожне з яких вставлений «зайвий» склад. Треба «звільнити» від чар слово, прочитавши його правильно, без зайвого складу.

ЦУПОКОР, ПЕРАЧИВО, ХАДУЛВА, ЦУСУКЕРКИ, ГРУКРИШІ, КАБРИКАО, ПАТУСТИЛА, БУБГРОЛИКИ, ПИНОРІЖКИ, ГОРІБРИХИ.

— Усно поділіть утворені слова на склади для переносу.

— Які слова викликають у вас труднощі? (Халва, цукерки, пастила, бублики, пиріжки.)

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми вчитимемося ділити для переносу слова зі збігом приголосних, закріплюватимемо вміння визначати кількість складів і переносити слова з рядка на рядок.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота за підручником (с. 17–18)

Вправа 42

Учні читають і пояснюють, як вони розуміють прочитане, чому осінь називають золотою.

Списують речення, поділяючи виділені слова (вересень, осені, красне) для переносу.

— Яке слово можна перенести різними способами?

Слово про слово

Красне — гарне, любе, прекрасне.

Візьміть до уваги!

Є багато слів, де приголосні звуки збігаються, наприклад: листки, синичка, гострий. Такі слова можна переносити по-різному:

ли-стки

лис-тки

лист-ки

си-ничка

сини-чка

синич-ка

го-стрий

гос-трий

гост-рий

Не можна переносити так, щоб розривалося сполучення приголосного з голосним (злиття). Наприклад, не можна переносити: син-ичка, літ-ечко. Тут розірвано злиття ни, те.

Вправа 43

Учні слухають загадку і відгадують її; запам'ятовують слова, які закінчуються на звуки [д], [д']; тренуються у правильному вимовлянні слів зі звуками [д], [д'] в кінці.

— Які ще фрукти і ягоди достигають у вересні?

— Запишіть їх назви, одне слово поділіть для переносу.

2. Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація знань

— Прочитайте слова. Як можна по-різному перенести ці слова? Запишіть.

Пастила, бублики, пиріжки.

— Запишіть слова в зошит, відновивши правильний порядок складів.

РО-СО-КА, БА-СО-КА, ШЕ-КО-НЯ, КО-ВА-РО, ЦЕ-ЦУ-НЯ, СЯ-РО-ПО, ЧА-КУР, ЦЯ-ВІВ.

VI. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Що таке склад? — Як дізнатися, скільки в слові складів? Наведіть приклади.

— Скільки складів може бути в слові? Наведіть приклади.

— У слові є приголосні та один голосний. Скільки в слові складів?

— У слові 3 приголосних і 3 голосних. На скільки складів можна розділити це слово?

— У слові кіт 3 звуки, і в слові няв 3 звуки. чи однакова кількість складів у цих словах? Поясніть чому.

— Як треба ділити для переносу з рядка на рядок слова зі збігом приголосних? Наведіть приклади.

VII. Домашнє завдання

С. 18, вправа 44.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря