» » » Урок «Порівняльний зворот. Використання порівняльних зворотів у мовленні», 8 клас

Урок «Порівняльний зворот. Використання порівняльних зворотів у мовленні», 8 клас

Урок «Порівняльний зворот. Використання порівняльних зворотів у мовленні», 8 клас
Мета: вчитися розпізнавати порівняльні звороти серед інших синтаксичних конструкцій, розуміти образне значення порівняльних зворотів у текстах різних стилів мовлення, удосконалювати вміння і навички учнів уживати їх в усному і писемному мовленні;

розвивати логічне мислення, спостережливість, самостійність суджень, уяву, вміння презентувати результати своєї роботи;

виховувати культуру мовлення учнів, заохочувати їх до самостійності в роботі.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, фразеологія, культура мовлення і стилістика.

Міжпредметні зв'язки: українська література та фольклор.

Обладнання: виставка літератури, словники, комп'ютер, мультимедійна дошка, роздавальний матеріал (картки із завданнями), картки оцінювання.

Тип уроку: урок закріплення знань, умінь та навичок.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. З'ясування емоційної готовності до уроку.

Учитель. Сьогодні урок незвичний. У нас багато гостей. Скажіть, як ви себе почуваєте? Виберіть із даних висловлювань те, яке передає ваш стан:

як горох при дорозі;

як риба у воді;

як муха в окропі;

як вареник у маслі;

як у Бога за дверима;

як на голках;

як на долоні;

як у себе вдома.

Учитель. Діти, ви сказали про свій настрій за допомогою даних висловлювань. А що лежить в основі цих висловлювань?

2. Актуалізація суб'єктного досвіду.

Учитель. Пригадайте, з ким, із чим вас у дитинстві порівнювали?

Отже, ми з самого малечку чуємо, а потім використовуємо у своєму мовленні, коли щось із чимось або когось із кимось порівнюють.

Сьогодні на уроці ми поговоримо про те, як, у яких ситуаціях, наскільки вдало, з якою метою ми використовуємо у мовленні порівняльні звороти.

Запис теми до зошитів.

ІІ. Цілевизначення і планування.

Учитель. Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?

Обговорення цілей у парах.

Очікуване (запис на дошці)

Знати: особливості вживання порівняльних зворотів в усному і писемному мовленні, їх стилістичну роль.

Уміти:

грамотно вживати порівняльні звороти у мовленні;

будувати власні висловлювання з використанням порівняльних зворотів;

визначати у різних стилях мовлення.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

Учитель. Будемо працювати над досягненням поставлених цілей. На попередньому уроці ми працювали над цією темою. Спробуємо перевірити ваші вміння.

Робота з текстом.

Учитель. Перед вами текст. Прочитайте мовчки, підготуйтеся до виразного читання вголос.

От стеляться розложисті, як скатерть, зелені ле­вади. Густа, як руно, трава й дрібненька, тонісінька осока доходять до самої води. Подекуди по жовто-зеленій скатерті розкидані темно-зелені кущі вер­болозу, то кругленькі, наче м'ячики, то гостровер­хі, неначе топольки. Між м'якими зеленими, ніби оксамитовими, берегами в'ється гадюкою Раставиця... А там далі вона повилась між високими вербами та лозами, що обступили її стіною з обох боків. Он верби одступились од берега й розсипались купами на зе­леній траві.

Словникова робота.

Левада, -и, ж. Ділянка землі з сінокосом, городом та плодовими або іншими деревами.

Руно, -а, с. 1. Шерсть вівці, що зберігається при стрижці у вигляді одного суцільного пласта. 2. перен. Про густе, пишне волосся; кучері.

Читання вголос.

Завдання:

До якого стилю мовлення належить текст?

Можливо, хтось знає, який це твір і хто його автор?

А який тип мовлення використав автор?

Учитель. Ви знаєте, що Іван Нечуй-Левицький і по сьогодні вважається одним із кращих майстрів опису, «неперевершеним артистом зору» (І.Франко).

То які порівняння використовує майстер опису?

З якою метою вживає їх автор у своєму творі?

Чому конструкція «в'ється гадюкою Раставиця...» не є порівняльним зворотом?

За допомогою яких сполучників виділяються порівняльні звороти?

А яку синтаксичну роль виконують порівняльні звороти у тексті?

Поетична хвилинка

Учитель. Ви читаєте художню літературу, перед вами уривок із художнього тексту. Бачите, як автори часто вживають порівняльний зворот як художній засіб. І в прозі, як ми з вами пересвідчилися, і особливо в поезії. Тож послухайте поезію, яку підготувала учениця до виразного читання, і отримайте насолоду від художнього слова.

Олександр Олесь

Є слова, що білі-білі,

Як конвалії квітки,

Лагідні, як усміх ранку,

Ніжносяйні, як зірки.

Є слова, як жар, пекучі

І отруйні, наче чад.

В чарівне якесь намисто

Ти нанизуєш їх в ряд.

Запитання:

Яке враження справив на вас прослуханий поетичний твір?

Можливо, автор зумів вплинути на вас саме завдяки художнім засобам, як-от порівняння. Назвіть, які запам'ятали, помітили.

Яка інтонація характерна для речень із порівняльними зворотами?

Учитель. Яке величне, емоційне художнє слово. А де ще, як не в пісні, образно (за допомогою художніх засобів, зокрема порівнянь) висловлюємо свої емоції і почуття. Отримайте задоволення від гарної української пісні у виконанні однокласниці.

Звучить пісня «Україночка».

Учитель. Пісня подарувала нам усім велике естетичне задоволення. Я сподіваюсь, що ми отримаємо такі ж результати від роботи, яка була проведена попередньо усіма учнями нашого класу. Ви отримали випереджувальні завдання, працювали у групах. Настав час презентувати результати своєї роботи. Продовжить урок група учнів, яка досліджувала фразеологізми, побудовані на основі порівняння.

І група

Нашу групу зацікавили стійкі народні порівняння фразеологічного типу. Це сталі загальновживані порівняння, що не утворюються в процесі мовлення, а використовуються, відтворюються як готові, цілісні одиниці мови. І справді, вони не просто позначають певні предмети, явища, властивості, факти дійсності, а переносять нас у багатогранний, опоетизований світ образів. Народ любить уживати порівняльні звороти у своєму мовленні. Найбільш влучні з них, завдяки частому використанню, стали стійкими, традиційними. Ми, дослідивши порівняльні фразеологізми, уклали словничок найбільш уживаних. Отож послухайте деякі з них, уявіть, запам'ятайте, почуті вперше, запишіть: як ви'росте гарбу'з на вербі' – ніколи цього не буде, як бара'н на новіворо'та (дивитися) – спантеличено, не розуміючи, як бджо'ли до ме'ду (липнути) – великий інтерес до чогось, до когось, як в апте'ці – дуже точно, як у віно'чку – дуже гарно, чисто, охайно, як грім серед я'сного неба – раптово, несподівано, зненацька, як дві кра'плі води' – цілком схожий, як коро'ва язико'м злиза'ла – хто-небудь або щось безслідно зникло, пропало, як на духу' – щиро, відверто, як ноже'м відрі'зати – сказати різко. В основі цих порівняльних фразеологізмів зіставлення одного предмета з іншими предметами або явищами з метою досягнення більшої яскравості зображення, образності, переконливості.

Учениця. Я написала вірш, у якому використала стійкі народні порівняння фразеологічного типу.

Наша школа, наче вулик,

Ми у ньому всі гудем.

Тільки ранок враз наступить,

Ми туди чимдуж ідем.

Почуваємось чудово,

Наче риба у воді,

Бо знання нам пригодяться

У дорослому житті.

Свою рідну школу,

Як п'ять пальців знаєм.

Як хтось хоче прогуляти,

Їм допомагаєм.

Та коли нас упіймають,

Ми печемо раки.

І вертаємось до школи,

Як червоні маки.

Учитель. Свій крок до успіху зробить наступна група, яка досліджувала прислів'я, приказки та загадки.

ІІ група

Прислів'я та приказки – це бездонне джерело народної мудрості, з якого ми черпаємо знання віками. Ці короткі влучні вислови створювалися народом упродовж багатьох віків. Мудрість і сила прислів'їв – це споконвічні знання і досвід народу, його влучне й дотепне слово. Люди спостерігали за природою і через неї давали оцінку людським характерам і вчинкам. Без усної народної мудрості наша мова стала б біднішою і одноманітною. Саме у прислів'ях і приказках, узятих з мови народу, ми зможемо знайти такий стилістичний засіб як порівняння, в яких зображено національне світобачення. Наприклад: Щебече, як соловейко, а кусає, як гадюка. Людина без друзів, як дерево без коріння. Щастя, як скло, легко розбивається. Своя хата, як рідна мати. Словами, як листом, стеле, а ділом, як голками, коле. А ще порівняльні звороти часто вживаються у загадках, в основі яких лежить опис зовнішнього вигляду предмета чи його дії, порівняння з іншим, схожим предметом. Наприклад: Летить, як стріла, дзичить, як бджола. (Ставок). Кругле, як м'яч, хвіст має, а за нього не підіймеш. (Клубок).

Учениця. За прислів'ям «Щастя, як скло, легко розбивається» я написала невелику творчу роботу.

Щастя, як скло, легко розбивається

Чи легко втратити щастя? Щоб відповісти на це питання, замислимося, що ж таке щастя. Це поняття дуже суб'єктивне, кожна людина розуміє його по-своєму. Хтось почувається просто окриленим від того, що йому усміхнулися в метро, комусь для щастя потрібне багатство, розкіш, визнання.

Для мене уособленням щастя є добрі і вірні друзі. Таке щастя дуже легко зіпсувати. Достатньо буває одного телефонного дзвінка, однієї фрази…

Чим більше щастя (якщо його, звичайно, можна порівнювати), тим легше і болісніше його втратити. Після розбитої чашки кави життя продовжується, все обмежиться поганим настроєм на найближчу годину. А коли втрачаєш найдорожчу людину, то здається, що ніби зникає сенс життя.

Щастя – це коли ти поруч із дорогою тобі людиною. Коли так радісно, що аж хочеться плакати. Це почуття таке крихке, як кришталева ваза, яку можна розбити за кілька секунд.

Отож бережімо його як зіницю ока.

Учитель. Наступна група досліджувала вживання порівняльних зворотів у художніх творах.

ІІІ група

Повідомлення 1.

Дослідивши мову давньоруської пам'ятки «Слово про похід Ігорів», ми дійшли висновку, що в цьому творі порівняльні звороти є досить поширеними. Використані вони для того, щоб виразніше передати ставлення до руських князів, щоб яскравіше описати явища та події, розкрити характери героїв. Найбільш уживані серед них: «як сокіл летить», «як вовки сірі в полі», «мов ті лебеді ячать».

Повідомлення 2.

Ми дослідили вживання порівняльних зворотів у творах Олександра Богачука. Майже в кожному вірші видатного поета Рівненщини ми знаходимо влучні порівняння, які надають творам природності, невимушеності, створюють іронічно-гумористичний відтінок, викликають співчуття, передають настрій, посилюють образність: біла хата, як лебідь; тихо падає цвіт, наче роси; клекоче, як вулкан; летять літа, мов коні вороні; гомін літ, немов далекі дзвони; втікало панства, як хорти; сичить смола, немов гадюка; слова стріляли, як з гармати; виростав, як диво з див. Це лише мізерна частка того багатства, яке залишив нам Олександр Богачук.

Учитель. А зараз нас чекає дослідження учнів наступної творчої групи.

ІV група

Повідомлення 1.

Читаючи наші місцеві газети, ми досліджували, як використовують рівненські журналісти порівняльні звороти, розповідаючи нам чи то про новини, чи про культурне життя. Переглянувши газети «День», «Експрес», «Рівне вечірнє», ми виписали такі порівняння: дівчата схожі як дві краплі води; близнята, наче змовившись, починали плакати майже одночасно; берегти як зіницю ока, відзначити як успіх, зрозуміти як натяк. Після такого дослідження, переглянувши виписане, ми зробили висновок, що у публіцистичному стилі, а газети і журнали саме послуговуються цим стилем, порівняльні звороти використовуються рідко. Але саме вони допомагають промовисто і емоційно розповісти про сьогоднішнє життя.

Повідомлення 2.

Ми, отримавши довготермінове завдання, упродовж тижня записували порівняльні звороти, які почули на уроках і під час перерв від учителів та учнів: почервонів як рак; вискочив як Марко з конопель; білий мов крейда, дивиться як теля на нові ворота; хитрий як лисиця; голодний як вовк; бігаєш як навіжений; боятися як вогню; надувся як індик; розумний як професор; гарна, мов квіточка; як води в рот набрав; німий як риба; пишеш як курка лапою; мудрий як Соломон. Як бачите, мова учнів і вчителів нашої школи багата на порівняння. Це говорить про те, що усіх нас об'єднує почуття гумору.

Учениця. На основі зібраних нами порівняльних зворотів, якими послуговуються учні і вчителі школи, ми склали діалог. (Учні розігрують діалог)

Привіт, Віто!

Привіт, Юлечко!

Ти чого біла як крейда? Щось сталося?

Та ось подруга Аня зателефонувала, попросила, щоб я їй пояснила алгебру, а сама ж її боюся як вогню. Так-от пояснюю,пояснюю їй, а вона дивиться на мене як баран на нові ворота.

Та не падай духом! Ходімо краще до їдальні, бо я голодна як вовк.

Ні, я туди навіть носа показувати не хочу, бо Аня там зазвичай «тусується».

Ну, буде тобі… Ходімо. Та не звертай ти на неї уваги: вона ж там як крапля у морі.

До речі, нам вже час іти на урок.

А й справді. Ходімо.

Вправа на редагування «Заблукали слова»

Учитель. Дякую цій групі, вони нас повеселили. Я вам пропоную продовжити тему жарту і виконати вправу:

упертий як заєць;

стрункий як вазон;

блищить як пластик;

червоний як жук;

хитрий як вовк;

полохливий як орел.

Учитель. Чи всі слова на своєму місці, якщо є потреба, то відредагуйте.

Отже, одна із вимог уживання порівняльних зворотів – це доречність.

Я пропоную вам кілька рядків власної поезії:

Слово

Ласкаве слово – що весняний день,

Приємно стане, наче сад розквітне.

В душі лунають тисячі пісень

І серце відкривається привітне.

Слова бринять, як музика чарівна,

І кожне з них несе в собі красу.

Ласкаве слово, мов морська царівна,

Дарує нам любов і доброту.

Творча робота

Учитель. Спробуйте і ви написати кілька речень, продовжіть розпочату мною думку у формі есе. Ви знаєте, що есе – це довільний виклад думок у прозовій формі. Можливо, хто хоче у поетичній.

Слова бринять, як музика чарівна….

Сьогодні ви багато почули про порівняльні звороти, спробуйте їх грамотно і доречно використати у власному висловлюванні.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Технологія «Незакінчене речення».

Сьогодні на уроці я

зрозумів (ла)…

переконався (лася)…

відчув (ла)…

побачив (ла)…

дізнався (лася)…

Учитель. Як ви зараз себе почуваєте? Скажіть порівнянням:

Як горох при дорозі;

як риба у воді;

як муха в окропі;

як вареник у маслі;

як у Бога за дверима;

як на голках;

як на долоні;

як у себе вдома.

Робота з картками оцінювання.

Домашнє завдання.

Обов'язкове. Складіть словничок сучасних порівнянь (порівняльних зворотів), уживаючи які, ви могли б привітати однокласника (однокласницю) з Днем народження або з перемогою у шкільній олімпіаді.

За бажанням. Складіть таке привітання.

Додаток 1

Робоча картка учня

От стеляться розложисті, як скатерть, зелені ле­вади. Густа, як руно, трава й дрібненька, тонісінька осока доходять до самої води. Подекуди по жовто-зеленій скатерті розкидані темно-зелені кущі вер­болозу, то кругленькі, наче м'ячики, то гостровер­хі, неначе топольки. Між м'якими зеленими, ніби оксамитовими, берегами в'ється гадюкою Раставиця... А там далі вона повилась між високими вербами та лозами, що обступили її стіною з обох боків. Он верби одступились од берега й розсипались купами на зе­леній траві.

__________________________________________________________________

Левада, -и, ж. Ділянка землі з сінокосом, городом та плодовими або іншими деревами.

Руно, -а, с. 1. Шерсть вівці, що зберігається при стрижці у вигляді одного суцільного пласта. 2. перен. Про густе, пишне волосся; кучері.

__________________________________________________________________

Домашнє завдання

Обов'язкове. Складіть словничок сучасних порівнянь (порівняльних зворотів), уживаючи які, ви могли б привітати однокласника (однокласницю) з Днем народження або з перемогою у шкільній олімпіаді.

За бажанням. Складіть таке привітання.

Додаток 2

Словничок порівнянь фразеологічного типу

Як баран на нові ворота (дивитися) – спантеличено, не розуміючи.

Як бджоли до меду (липнути) – великий інтерес до чогось, до когось.

Як в аптеці – дуже точно.

Як вареник у маслі – дуже добре, безтурботно.

Як виросте гарбуз на вербі – ніколи цього не буде.

Як води в рот набрати – мовчати.

Як горох при дорозі – дуже погано.

Як грім серед ясного неба – раптово, несподівано, зненацька.

Як дві краплі води – цілком схожий.

Як з козла молока – про те, що не дає ніякої користі.

Як кіт наплакав – дуже мало.

Як кішка з собакою – без злагоди, постійно ворогувати.

Як корова язиком злизала – хто-небудь або щось безслідно зник (зникло), пропав (пропало).

Як корові сідло – комусь щось не личить, не пасує.

Як крізь землю провалитися – зникнути кудись безслідно.

Як курка з яйцем (бігати) – метушитися, не знаходити собі місця.

Як курка лапою – недбало, неохайно.

Як миші в нору – не виявляючи себе, нишком.

Як мокре горить – повільно, без бажання.

Як муха в окропі – неспокійно, нервово.

Як на голках – некомфортно.

Як на дріжджах (рости) – добре, швидко розвиватися.

Як на духу – щиро, відверто.

Як ножем відрізати – сказати різко.

Як Пилип з конопель (вискочив) – недоречно, недоладно або невчасно сказати що-небудь.

Як п'яте колесо до воза – зовсім не потрібний.

Як рак (варений, печений) – дуже червоний.

Як рак свисне – ніколи цього не буде; невідомо коли, дуже довго.

Як риба у воді – комфортно, вільно, невимушено.

Як солоного зайця (ганяти) – без перепочинку.

Як у Бога за дверима (жити, сидіти) – безпечно, безтурботно.

Як у віночку – дуже гарно, чисто, охайно.

Як у воду опущений – дуже похмурий, сумний.

Як циган сонцем (крутити) – вправно, дуже.

Додаток 3

Картка оцінювання

1

Прізвище, ім'я учня


2

Оцінка роботи учня на уроці


3

Прізвище найактивнішого учасника


4

Оцінка власної участі у роботі групи


5

Підсумкова оцінка, яку виставляє вчитель1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря