» » » Урок «Узагальнення та систематизація вивченого за темою “Прислівник”», 7 клас

Урок «Узагальнення та систематизація вивченого за темою “Прислівник”», 7 клас

Урок «Узагальнення та систематизація вивченого за темою “Прислівник”», 7 клас
Мета: повторити вивчене, узагальнити та систематизувати знання семикласників про прислівник як частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль, продовжити вдосконалювати орфографічні навички; розвивати критичне мислення, розумові та творчі здібності дітей, формувати вміння висловлювати й доводити власну думку; виховувати тактовність у поведінці учнів під час роботи в парах і групах, на прикладі українських літературних героїв, наділених типовими рисами національного характеру, сприяти формуванню моральності й духовної краси дітей.

Очікувані результати

Учні мають знати: визначення прислівника як частини мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль, особливості творення; вивчені орфографічні правила.

Учні мають уміти: розпізнавати прислівники, визначати їх граматичні ознаки; правильно використовувати їх як в усному, так і писемному мовленні, практично застосовувати вивчені орфограми; робити висновки, аргументуючи власну думку.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок.

Обладнання: роздавальний матеріал, кубик, мультимедійна дошка, комп'ютер, підручник (Рідна мова: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./ М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С. А. Омельчук. За заг. ред. М. ІПентилюк.– К.: Освіта, 2007. – 288 с.), дошка.

Методи, прийоми та форми роботи: презентація, бесіда, "Кубування", "Сенкан з помилкою", колективна, індивідуальна, парна та групова форми роботи.

Хід уроку

Організація класу (Слайди 1,2)

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель:

Ознаку дій він називає,

А також місце, час, причину,

Цієї дії визначає,

І кожен цю частину знає,

Бо це прислівник- всім відомий

Незмінна ця частина мови

На запитання як? коли?

Готова всім відповісти.

Отже, закінчено вивчення прислівника як частини мови. Протягом цих уроків ми розглядали граматичні ознаки прислівника, визначали синтаксичну роль у реченні, особливості творення, навчилися використовувати їх у мовленні, вивчили орфограму "Правопис прислівників", знаходили та виправляли помилки на вивчені правила. Тому давайте разом визначимо мету уроку й колективно сплануємо нашу діяльність.

(Відбувається цілевизначення та планування навчальної діяльності учнів на уроці. Кілька учнів озвучують власні цілі уроку).

Отже, сьогодні на уроці ми маємо повторити вивчене, узагальнити та систематизувати наші знання за темою "Прислівник", продовжити вдосконалювати орфографічні навички, вміння усного та писемного мовлення, працювати колективно, індивідуально, в парах і групах, розвивати критичне мислення, а також сприяти формуванню нашої моральності й духовної краси.

II. Узагальнення та систематизація теоретичних положень з теми.

Слово вчителя. З метою повторення вивченого матеріалу, узагальнення та систематизації знань про прислівник пропоную вам кубик, на шести гранях якого записані запитання й завдання.

Розкажіть про прислівник як частину мови. Наведіть приклади.

Розкажіть про особливість прислівника як самостійної частини мови.

Поясніть про написання не, ні з прислівниками.

Розкажіть про написання прислівників разом. Наведіть приклади.

Поясніть, коли прислівники пишуться через дефіс. Наведіть приклади.

Поясніть різницю у написанні словосполучень одягнений по – зимовому; по зимовому лісі.

(Діти, по черзі кидаючи кубик один одному, усно відповідають на те запитання, яке їм випало на грані кубика.) (Слайд 3)

III.Виконання системи практичних завдань.

Слово вчителя. А зараз перейдемо до виконання практичних завдань, що вміщені на робочих картках, які лежать перед вами на партах. З метою вдосконалення вмінь розпізнавати прислівники пограємо в гру «Розшифруй слово». Виберіть з поданих слів прислівники і за першими буквами відновіть зашифроване слово.

Коло, мимоволі, малий, троє, утричі, близький, далеко, раз у раз, інший, танути,інколи, сонний, сонно, четверо,тихий,тендітно.ь

------------------------------------


Яке слово було зашифроване? Як вам вдалося вичленити прислівники серед інших частин мови? Я бажаю, щоб саме мудрість завжди супроводжувала вас. Ми можемо перейти до наступного завдання.

Слово вчителя. З метою вдосконалення вмінь визначати морфологічні ознаки та синтаксичну роль прислівників, пропоную вам прислів'я, але вони не закінчені (Слайд 4). Необхідно, продовжуючи прислів'я, пояснити, що вони означають, та розібрати прислівники як частину мови. (Учні, записуючи продовження прислів'я (Слайд 5), пояснюють, як вони розуміють їх значення, називають прислівники, по черзі працюють біля дошки, виконуючи їх морфологічний розбір (Слайд 6).)

Прислів'я:

Добре скрізь, … (а вдома найкраще.)

Хто нічого не робить,... (той ніколи не має часу.)

Слово вчителя.

Час уже поміркувати

Як знання свої застосувати:

Творчо, по – новому.

Тож групами працюєм знову.

Пробуйте, творіть!

Розум і фантазію проявіть!

Я читатиму поетичні рядки, а ви їх доповнювати.

Сміється сонце як? – ласкаво,

Мандрує небом величаво,

А небо голубіє дивно,

пливуть хмаринки тихо, мрійно.

До робочої картки кожного з вас прикріплені малюнки з хмаринкою або сонечком. Об'єднайтеся, будь ласка, у групи «Сонечки» та «Хмаринки».

Слово вчителя. З метою розвитку творчих здібностей, формування вмінь критично мислити, а також працювати у групах пропоную наступне цікаве завдання – «Добери синонім». Замініть словосполучення одним словом - прислівником. Уведіть дібрані прислівники в міні – твір «Мир – це наше майбутнє»( група «Сонечко»);

у діалог по телефону між матір'ю та сином,що перебуває у зоні АТО( група «Хмаринка»).

Кожного дня –

Правду кажучи –

З почуттям подяки -

Не зовсім прокинувшись –

Дуже розсердившись –

Проти волі –

Завзято у досягненні мети –

Не шкодуючи ділитися чим – небудь –

(Діти об'єднуються у групах обговорюють свої творчі роботи та через 3 хвилини висувають того, хто буде представляти їх групу. Так по черзі виразно зачитує свої роботи представник кожної групи.)

Слово вчителя. Діти, чия творча робота вам найбільше сподобалося? Чому? Хто іншої думки?

(Відбувається оцінювання кращих виступів учнів.)

ІІІ. Рефлексія

Слово вчителя. Для того, щоб упорядкувати наші знання, розвивати критичність мислення, а також з метою набуття вмінь працювати в парах, пропоную вам складений Сенкан із помилкою до мовознавчого терміна "прислівник" (Слайд 8). Необхідно знайти та виправити цю помилку.

Сенкан із помилкою

до мовознавчого терміна «Прислівник»

Прислівник.

Самостійний, незмінний.

Виражає, залежить, змінюється.

Може мати ступені порівняння.

Повнозначне слово.

(Учні виконують завдання в парах протягом 2-3 хвилин, а потім за бажанням виголошують правильно складений сенкан.)

IV.Повідомлення та пояснення диференційованого домашнього завдання (Слайд 9)

ІІ рівень (4-6 балів): повторити § 25-30 с. 153-190, вправа 361 (Варіант І. І рівень). Прочитайте текст. З'ясуйте його стилістичну належність і тип мовлення. Спишіть, розкриваючи дужки.

ІІІ рівень (7-9 балів): повторити § 25-30 с. 153-190, вправа 359 (ІІ). Поясніть написання прислівників, згрупувавши їх за правилами правопису. Розберіть як частину мови по одному прислівнику кожної групи.

ІY рівень (10-12 балів): повторити § 25-30 с.153-190. Складіть оповідання про цікавий випадок із власного життя, використовуючи прислівники.

V.Підсумки уроку. Оцінювання (коментар балів).

Учитель звертається до семикласників із запитанням: "Чи досягли ми мети, яку поставили перед собою на початку уроку?"

(Відбувається усна рефлексія роботи на уроці.) (Слайд 10)

Сміється сонце як? – ласкаво,

Мандрує небом величаво,

А небо голубіє дивно,

Пливуть хмарини тихо, мрійно.

Лунає рідна мова чисто,

А кожне слово – урочисто,

Земля стрічає нас святково,

Сміються зорі загадково.

Сади цвітуть коли?- весною,

Улітку трав моря шовкові,

А восени врожай збирають,

Узимку снігу всі чекають.

Прислівників багато в мові,

Всі яскраві, всі чудові.

Цей віршик ще раз підтверджує велику роль прислівників у нашому мовленні.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря