» » » Урок: Контрольна робота № 3. Еміграційна література. Українська література 1940–1950 рр. Українська література другої половини XX — початку XXI ст. Поети-шістдесятники

Урок: Контрольна робота № 3. Еміграційна література. Українська література 1940–1950 рр. Українська література другої половини XX — початку XXI ст. Поети-шістдесятники

Мета: запропонованими різнорівневими завданнями виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок з вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, навички аналізувати художні твори, давати зв'язну відповідь, формувати творче мислення; виховувати наполегливість і відповідальність.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

Обладнання: тестові завдання й питання для контролю за темою у 2-х варі антах.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

III. Пояснення вчителя стосовно виконання контрольної роботи

Варіант I

Рівень I (0,5 б.)

Обрати правильну відповідь.

1. До «Празької школи» НЕ належав
А Юрій Дараган
Б Іван Драч
В Євген Маланюк
Г Юрій Клен

2. Головна тема роману «Тигролови» І. Багряного — зображення
А красивого почуття кохання Григорія до Наталки
Б радянських політв'язнів 50-х років ХХ ст.
В протистояння людини-особистості тоталітарній системі
Г складного життя людини на тлі краси Уссурійського краю

3. Уміння бачити красу в повсякденні, процес творчості й суть мистецтва — мотиви твору
А «Два кольори» Д. Павличка
Б «Пісня про рушник» А. Малишка
В «Лебеді материнства» В. Симоненка
Г «Балада про соняшник» І. Драча

4. Найбільший і центральний за змістом розділ роману, у якому найширше розкрито образ Марусі Чурай, має назву
А «Страта»
Б «Проща»
В «Якби знайшлась неопалима книга»
Г «Сповідь»

5. З-поміж українських письменників ХХ ст. доля Василя Стуса найбільше схожа на долю
А П. Грабовського
Б Г. Сковороди
В Б. Грінченка
Г Т. Шевченка

6. НЕ Є визначальною рисою постмодернізму
А культ незалежної особистості
Б використання підкреслено ігрового стилю
В зображення не самого предмета, а вражень від нього
Г суміш багатьох традиційних жанрових різновидів


Рівень II (2 б.)
Дати розгорнуту відповідь:
1. Дайте визначення поняттю «кіноповість».
2. Розкрийте символічний підтекст назви роману «Тигролови».
3. Визначте основні мотиви лірики Ліни Костенко.

Рівень III (3 б.)
Зробіть ідейно-художній аналіз поезії «Я…» Василя Симоненка.

Варіант II
Рівень I (0,5 б.)
Обрати правильну відповідь.
1. Відома фраза, що стала афоризмом чи навіть гаслом: «Як в нації вождів нема, тоді вожді її поети», належить
А Є. Маланюку
Б О. Довженку
В В. Симоненку
Г В. Стусу

2. Ідею перемоги добра над злом, усеперемагаючого оптимізму І. Багряний розкриває в образі
А тигроловів
Б першого експресу
В Григорія Многогрішного
Г Дениса Сірка

3. Для друку й постановки Сталін заборонив твір О. Довженка
А «Зачарована Десна»
Б «Воля до життя»
В «Арсенал»
Г « Україна в огні»

4. Народною піснею літературного походження НЕ Є
А «Балада про соняшник» І. Драча
Б «Два кольори» Д. Павличка
В «Пісня про рушник» А. Малишка
Г «Лебеді материнства» В. Симоненка

5. Епілогом у романі Маруся Чурай» Л. Костенко є розділ
А «Страта»
Б «Весна, і смерть, і світле воскресіння»
В «Якби знайшлась неопалима книга»
Г «Сповідь»

6. В. Стусу НЕ належить збірка
А «Зимові дерева»
Б «Веселий цвинтар»
В «Палімпсести»
Г «Тиша і грім»

Рівень II (2 б.)
Дати розгорнуту відповідь:
1. У чому оригінальність жанрової форми «України в огні»?
2. Проаналізуйте світоглядні засади шістдесятників.
3. Дайте визначення поняттю «постмодернізм».

Рівень III (3 б.)
Зробіть ідейно-художній аналіз «Балади про соняшник» Івана Драча.


IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Підготувати доповіді про життєвий і творчий шлях Олеся Гончара.

4  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря